İçeriğe geç

İYONLAŞMA ENERJİSİ Soruları Grafiği Tablo1. 2. iyonlaşma enerjisi bulma grafikTablo çözümlü sorular 9.sınıf

   İyonlaşma Enerjisi ,Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli enerjidir

» Gaz halindeki nötr bir atomun son yörüngesinden bir elektron koparmak için gerekli enerjiye İyonlaşma Enerjisi denir

» Gaz halindeki nötr atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji İyonlaşma enerjisidir.

» İyonlaşma enerjisi endotermik bir olaydır.

İyonlaşma enerjisi nasıl Hesaplanır

Bir atomun iyonlaşma enerjisi gaz boşaltım tüplerine doldurulmuş gaz halindeki elementin, iyonlaştırılmasıyla hesaplanır.

» İlk elektronu koparmak daha kolaydır. Sonraki elektronları koparmak daha zordur.

Al(g) → Al+(g) + eE1 = 580 kJ/mol E1 = I.İE

Al+(g) → Al2+(g) + e E2 = 1815 kJ/mol

Al2+(g) → Al3+(g) + e E3 = 2740 kJ/mol

Al3+(g) → Al4+(g) + e E4 = 11,600kJ/mol


E1 < E2 < E3 < E4

E1 < E2 < E3 < E4< ………… En

İlk elektronu koparmak daha kolaydır.Sonraki elektronları koparmak daha zordur.


İE1 < İE2 < İE3 < İE4< ………… İEn

Bir elektron verip iyonlaşan bir atomda e sayıları azalmıştır.Kalan elektronlar çekirdek tarafından daha çok çekilirler.Yani çekirdek tarafından 1 elektrona uygulanan çekim kuvveti artmıştır. Dolayısıyla ikinci elektronu koparmak için gereken enerji bir öncekinden daha büyük olur. Onun için 2.İE, 1.İE den daha fazladır.

» Bir atomun soy gaz durumundan elektron koparmak çok güçtür.

Bir atomun soy gaz durumundan elektron koparmak çok güçtür1., 2, 3. İyonlaşma enerjilerindeki artışlar normaldir. Ancak 4. elektron kopartılırken ani bir sıçrama görülür.

Öyleyse kolay koparılan elektronlar değerlik elektronlardır.Demekk ki 3 tane değerlik e var,Yani soygazdan 3 fazla e var.Bu da 3 A grubuna denk gelir

3 e verdiğinde enerji çok artmış ve soygaz düzenine geçmiştir.

Değerlik elektron sayısı: 3 Grubu :3A

Kararlı bileşiklerindeki değerliği:+3

1e 2e 3e verdiğnde

(kJ/mol) İE1
İE2
İE3
İE4
Al580 1815 2740 11,600

2,5katı 1,5katı 5 katı


9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


İyonlaşma Enerjisi Tablosu Soruları Grup Bulma

Örnek:X, Y, Z, T maddelerinin grup numaralarını bulalım

 İE1
İE2
İE3
İE4
Grubu
X12525568965823 A
Y568105010560165002A
Z42632655360125301A
T145365363045602A
K12525955411081-A,2-A,3-A Değil
L1312————————yalnız1 e verebildiği için 1H
M2373 5251——————Yalnız2e verebildiği için 2He

1e 2e 3e

Yukardaki tabloda enerjinin artması kat olarak incelenir.Enerjinin en çok katı kadar arttığı yerde soygaz düzenine geçilmiştir.Mesela X maddesinde

1e verdiğinde 2 katı 2e verdiğinde 2 katı 3e verdiğinde 9 katına çıkmıştır. Yani 3 e verdiğinde soygaz düzenine geçmiştir ve enerjisi çok fazla artmıştır


PERYODİK CETVELDE İYONLAŞMA ENERJİSİ DEĞİŞİMİ

Genel olarak peryodik cetvelde;

Soldan Sağa İyonlaşma Enerjisi ARTAR

(2A-3A ve 5A-6A istisna)

Aşağıdan Yukarıya İyonlaşma Enerjisi ARTAR

İyonlaşma Enerjisi ARTAR


Peryodik Cetvelde;

Sağdan Sola İyonlaşma Enerjisi AZALIR

Yukarıdan Aşağıya İyonlaşma Enerjisi AZALIR

      İyonlaşma Enerjisi azalır

*****  2-A Ve 5-A Gruplarının İyonlaşma Enerjileri İstisnası

Aynı periyotta, değerlik elektron sayısı arttıkça iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Ama 2A ve 5A grupları küresel simetrik özellik gösterir ve kuralı bozar

Bu düzensizliğin sebebi, küresel simetridir.

İyonlaşma Enerjisi Grafiği Grafik Soruları istisnalar

»» 2A ve 5A grupları küresel simetrik özellik gösterir ve kuralı bozar.

1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A


İyonlaşma Enerjisi Karşılaştırma Çözümlü Örnek Sorular

iyonlaşma enerjisi ile ilgili sorular 9.sınıf iyonlaşma enerjisi örnek sorular

iyonlaşma enerjisi örnekleri iyonlaşma enerjisi sıralama soruları,

AYNI GRUPTA İSELER

SORU:

2He, 10Ne , 18Ar iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

 

 

2He

2

 

 

1.Peryot

8-A

10Ne

2

8

 

2.Peryot

8-A

18Ar

2

8

8

3.Peryot

8-A

kimyadenizi.com

2He, Des 2 ama 8A grubundadır..İSTİSNA….

Üçü de 8-A grubunda

Alt alta gelirler.

Grupta aşağıdan yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar

Yani aynı grupta katman sayısı az olanın iyonlaşma enerjisi dahafazladır


2
He > 10Ne > 18Ar

8A 8A 8A

2He

10Ne

18Ar

Örnek:

4Be, 12Mg ,20Ca iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

4.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 

4Be

2

2

 

 

2.Peryot

2-A

12Mg

2

8

2

 

3.Peryot

2-A

20Ca

2

8

8

2

4.Peryot

2-A

Üçünün de sonu 2 ile biter ,Aynı grup demektir,2-A grubu

Alt alta gelirler.

Grupta aşağıdan yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar

Yani aynı grupta katman sayısı az olanın peryot no su az olanın iyonlaşma enerjisi daha fazladır

4Be

12Mg

20Ca

4Be > 12Mg > 20Ca

2K 3K 4 Katmanlı

AYNI PERYOTTA

Örnek:

12Mg, 16S ,18Ar iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

    

 

1.K

2.K

3.K

 

 

12Mg

2

8

2

3.Peryot

2-A .

16S

2

8

6

3.Peryot

6-A

18Ar

2.

8

8

3.Peryot

8-A

Üçü de 3 katmanlı yani 3. Peryotta

Aynı peryotta soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar

12Mg……..16S 18Ar

Sola doğru yarıçap artar

18Ar > 16S >12Mg

AYNI PERYOTTA

Örnek:

12Mg, 14Si ,18Ar iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 

12Mg

2

8

2

2.Peryot

2-A

14Si

2

8

4

3.Peryot

4-A

18Ar

2

8

8

3.Peryot

8-A

Üçü de 3 katmanlı yani 3. Peryotta

Aynı peryotta soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar

12Mg 14Si 18Ar

<img.png” alt=”” />

Sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar

12Mg > 14Si > 18Ar

2-A 4-A 8-A

İyonlaşma Enerjisi İstisnaları Örnekler

(2A-3A ve 5A-6A İstisnaları Örnekler)

Örnek:

12Mg, 13Al ,17Cl İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 

12Mg

2

8

2

3.Peryot

2-A

13Al

2

8

3

3.Peryot

3-A

17Cl

2

8

7

3.Peryot

7-A

Grup no su fazla olanın İE si fazladır ama

2A ve 3A istisnası var

2A >3A

17Cl > 12Mg > 13Al

7A 2A 3A

Örnek:

7N, 8O ,10Ne İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 

7N

2

5

 

2.Peryot

5-A

8O

2

6

 

2.Peryot

6-A

10Ne

2

8

 

2.Peryot

8-A

Grup no su fazla olanın İE si fazladır ama

5A ve 6A istisnası var

5A >6A

10Ne > 7N > 8O

8A 5A 6A

NOT:

ΦYukarda verilen maddelerle yalnızca AYNI GRUPTA veya AYNI PERYOTTA iseler karşılaştırma yapabiliriz.

Ama farklı peryotlarda iseler veya farklı gruplarda iseler karşılaştırma yapamayız

Aşağıdaki kurallarla peryodik cetvelin herhangi bir yerindeki atom veya iyonlarda genel olarak karşılaştırma yapabiliriz

İYONLAŞMA ENERJİLERİ KARŞILAŞTIRMA

(Farklı Grup-Farklı Peryot-Atom İyon)

»» Değerlik e sayısı büyük olanın ,yani grup numarası büyük olanın İE si daha büyüktür.

( 2A ve 5A grupları istisna daha doğrusu değ.el.say 2 ve 5 olanlar istisna,en son maddede açıklanmıştır.


11
Na11: 2.8 .1 Des:1 1-A
7N7: 2.5 Des:5 5-A
16S18-2: 2.8.8 Des:8 8-A

İE 16S18-2>7N7 > 11Na11

Değerlik e sayısı en büyük olan 16S18-2 dir. İE si en büyük olandır

»» Değerlik e sayısı aynı ise katman sayısı az olanın İE si daha büyüktür.Yani katman sayısı az olandan e koparmak daha zordur.

10Ne10 : 2.8 Des:8 2 yörüngeli

18Ar18 : 2.8.8 Des:8 3 yörüngeli

İE 10Ne10 >18 Ar18

»» Değerlik e sayısı ve elektron sayısı aynı ise protonu fazla olanın İE si daha büyüktür.

Ya da p/e oranına bakılır. p/e oranı çok olandan e koparmak daha zordur.Çekim kuvveti daha fazladır

20 Ca18+2 :2.8.8 Des:8 El.S:18

19K18+1 :2.8.8 Des:8 El.S:18

Des ve Elektron sayıları aynıdır.

20Ca18+2>19K18+1

p/e 20/18 19/18

çekimi fazla olan 20Ca18+2 dir

Örnek:
12Mg, 16S ,18Ar İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

    
 1.K2.K3.K  
12Mg2823.Peryot2-A
16S2 863.Peryot6-A
18Ar2. 883.Peryot8-A
kimyadenizi.com

Üçü de 3 katmanlı yani 3. Peryotta aynı peryotta soldan sağa İ.E artar

12Mg……..16S 18Ar

İ.E sağa doğru artar

18Ar > 16S >12Mg

Örnek:
2He, 10Ne , 18Ar İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

    
 1.K2.K3.K  
2He2  1.Peryot 8-A
10Ne2 8 2.Peryot8-A
18Ar 2883.Peryot8-A
kimyadenizi.com

2He, Des 2 ama 8A grubundadır..İSTİSNA….

Üçü de 8-A grubunda

Grup no aynı ise Katman sayısına bakılır;

Katman sayısı küçük olanın İ.E si daha büyüktür


2He > 10Ne>18Ar >

8A 8A 8A

Ya da daha kısa bir şekilde;

Aynı grupta Yukarıya doğru İE Azalır diye de düşünülebilir

Örnek:

4Be, 12Mg ,20Ca İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız

     
 1.K2.K3.K4.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 
4Be2 2  2.Peryot2-A
12Mg2 82 3.Peryot2-A
20Ca28824.Peryot2-A

Üçünün de sonu 2 ile biter ,Aynı grup demektir,2-A grubu

Alt alta gelirler.Grupta aşağıdan yukarı İ.E artar

4Be > 12Mg >20Ca

2K 3K 4 Katmanlı

Örnek:

4Be, 13Al ,18Ar İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

    
 1.K2.K3.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 
4Be2 2 2.Peryot2-A
13Al2 833.Peryot3-A
18Ar2883.Peryot8-A

Grup no su fazla olanın İE si fazladır ama

2A ve 3A istisnası var

2A >3A

18Ar > 4Be > 13Al

8A 2A 3A

Örnek
4Be, 16S, 15P , 19K iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

     
 1.K2.K3.K4.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 
4Be2 2  2.Peryot2-A
16S2 86 3.Peryot6-A
15P285 3.Peryot5-A
19K28814.Peryot1-A

Grup Numarası büyük olanın İ.E si daha büyüktür ,

Ama 5A>6A İstisnası Bulunuyor

15P >16S >4Be >19K

5A 6A 2A 1A

Periyodik Sistem ve Özellikleri -2 / Periyodik Özellikler

Örnek:

7N, 8O , 20Ca iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

     
 1.K2.K3.K4.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 
7N2 5  2.Peryot5-A
8O2 6  2.Peryot6-A
20Ca28824.Peryot2-A

Grup Numarası büyük olanın İ.E si daha büyüktür ,

Ama 5A>6A İstisnası Bulunuyor

7N > 8O >20C

5A 6A 2A

2. İyonlaşma Enerjisi ve 3.İyonlaşma Enerjileri Karşılaştırma Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

İkinci İyonlaşma enerjilerine bakılırken 1 e verilerek bakılır .1 e daha verilirse de 3. İyonlaşma enerjilerine bakılır.

1. İyonlaşma enerjilerine bakalım.

19X19:2.8.8.1

12Y12:2.8.2

12Y12 >19X19 1.İy.En

2. İyonlaşma enerjilerine bakmak için 1 er e verilir e dizilişi yapılır

19X18+1:2.8.8

12Y11+1:2.8.1

19X18+1> 12Y11+1 2.İy.En.

3. İyonlaşma enerjilerine bakmak için 1 er e daha verilir e dizilişi yapılır

19X17+2:2.8.7

12Y10+2:2.8

12Y10+2 > 19X17+2 3.İy.En.


2 iyonlaşma enerjisi karşılaştırma, 2. iyonlaşma enerjisi, 2. iyonlaşma enerjisi soruları, elektronegatiflik ve iyonlaşma enerjisi periyodik sistemde nasıl değişir, ikinci iyonlaşma enerjisi sıralaması, iyonlarda iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma denklemi, iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma enerjisi 9. sınıf, iyonlaşma enerjisi bulma, iyonlaşma enerjisi cozumlu soru, iyonlaşma enerjisi grafiği, iyonlaşma enerjisi grafik, iyonlaşma enerjisi grup bulma, iyonlaşma enerjisi hesaplama, iyonlaşma enerjisi hocalara geldik, iyonlaşma enerjisi ile atom çapı arasındaki ilişki, iyonlaşma enerjisi ile ilgili sorular, iyonlaşma enerjisi ile ilgili sorular 9.sınıf, iyonlaşma enerjisi istisnaları, iyonlaşma enerjisi karşılaştırma, iyonlaşma enerjisi kıyaslama, iyonlaşma enerjisi kıyaslaması sıralaması karşılaştırma, iyonlaşma enerjisi konu anlatımı, iyonlaşma enerjisi nasıl hesaplanır, iyonlaşma enerjisi ne demek, iyonlaşma enerjisi örnek, iyonlaşma enerjisi örnek sorular, iyonlaşma enerjisi örnekleri, iyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde, iyonlaşma enerjisi periyodik sistemde nasıl değişir, iyonlaşma enerjisi sıralama, iyonlaşma enerjisi sıralama soruları, iyonlaşma enerjisi sıralaması, iyonlaşma enerjisi soldan sağa, iyonlaşma enerjisi soru çözümü, iyonlaşma enerjisi soruları, iyonlaşma enerjisi soruları 9.sınıf, iyonlaşma enerjisi tablo, iyonlaşma enerjisi tablo soruları, iyonlaşma enerjisi tablo sorusu, iyonlaşma enerjisi tablosu, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi aşağıdan yukarıya nasıl değişir, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi değişimi, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi sağdan sola nasıl değişir, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi soldan sağa nasıl değişir, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağıya nasıl değişir, soygazlarda iyonlaşma enerjisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş