İçeriğe geç

1A Grubu Alkali Metaller Elementleri Özellikleri Erime noktası

1A Grubu Alkali Metaller Nedir? Nelerdir?Örnekler

Peryodik cetvelin 1.dikey sütununda bulunan elementlere 1 A grubu elementleri denir.1 A grubu elementlerinin hidroksitleri kuvvetli baz özelliği gösterdiğinden, bazik anlamına gelen alkali metaller adıyla bilinirler.

1A Grubu Elementleri Adları Sembolleri Atom Numaraları

1-A Grubu elementleri aşağıda verilmiştir.

 1H Hidrojen,

3Li Lityum,

11Na Sodyum,

19K Potasyum ,

37Rb Rubidyum,

55Cs Sezyum ,

87Fr  Fransiyum

dur


1A Grubu Alkali Metaller Özellikleri

 • 1A grubu elementlerinin sembolleri; H, Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr şeklindedir.
 • H hariç hepsi metaldir.
 • Elektron dizilimleri 1 ile biter.
 • Dış orbitaldeki 1 elektronu kolaylıkla verir ve +1 değerlikli iyon (katyon) halinde bileşikler oluştururlar.
 • Bileşiklerinde yalnız + 1 değerlik alırlar. Sabit değerlikli metaldirler.
 • Bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. İlk kesildiklerinde yüzeyleri gümüş parlaklığındadır.
 • Tüm alkali metalleri, su reaksiyona girip, hidrojen gazı H2 verirler. Alkali metallerin su ile etkileşimi oldukça şiddetlidir,patlamalıdır. Lityum çok şiddetli kabarcıklar hâlinde, sodyum şiddetli, potasyum patlamayla reaksiyon verir .Reaksiyonun şiddeti yukarıdan aşağı inildikçe artar.
 • Alkali metallerin erime ve kaynama noktaları düşük olup, grupta yukarıya doğru E.N ve K.N artar,aşağıya doğru inildikçe erime ve E.N ve K.N azalır.. Bazen o kadar düşüktür ki, sıcak günlerde Sezyum sıvı halde bile bulunabilir.
 • Atom çapları aynı periyotta bulunan diğer elementlerden daha büyüktür.
 • Elektrik akımını ve ısıyı iletirler.
 • Öz kütleleri ve erime noktaları diğer metallerden oldukça düşüktür. Öyle ki Lityum, sodyum ve potasyum yoğunlukları sudan bile küçüktür.
 • Alkali metal atomlarında elektronlar, çekirdekten uzakta olduklarından koparılmaları kolay, iyonlaşma enerjileri düşük ve dolayısıyla en kuvvetli elektropozitif elementlerdir.
 • Işıklandırıldıklarında elektron yayabilirler. Bu sebepten potasyum ve sezyum fotoelektrik hücrelerde kullanılırlar.
 • Tabiatta en bol bulunanları sodyum ve potasyumdur. Yer kabuğunda bulunan elementler içinde altıncı ve yedinci sırayı alırlar. Lityum daha az bulunmasına rağmen, hemen hemen bütün kayalarda az miktarda rastlanır. Rubidyum ve sezyum çok az bulunur. Radyoaktif bir element olan fransiyum tabiatta hiç bulunmaz. Ancak nükleer reaksiyonlarla eser miktarlarda oluşabilir.
 • Alkali metaller oldukça kolay tepkime verdikleri için asla doğada saf .serbest hâlde bulunmazlar.. Ancak bileşikleri halinde bulunurlar.
 • Alkali metaller, aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar; Li, Na ve K tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel, alevi sırasıyla; kırmızı, sarı ve menekşe renge boyar.

9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


1A Grubu Özellikleri Erime Noktaları Kaynama Noktaları Atom Yarıçapı

1-AYoğunlukE.N (0c)K.N (0c)Atom Yarıçapı (0a)İyon Yarıçapı (0a)İE
3Li: ..10,53186 1336 1,23 0,68 520
11Na:..10,92 98 890 1,57 0,92 496
19K:..10,86 63 770 2,03 1,33 419
 kimyadenizi.com
37Rb:..11,5 39 680 2.16 1,47 403
55Cs:..11,9 28 670 2,35 1,67 370
87Fr:..1       

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş