İçeriğe geç

7A Grubu HALOJENLER Nelerdir? Elementleri Adları Fiziksel Kimyasal Özellikleri

7A Grubu HALOJENLER Nelerdir? Adları İsimleri Özellikleri

Periyodik tablonun 7A grubunda bulunan elementlere Halojenler  denir.Tuzların yapısında bulundukları için  Latincede “tuz yapan” anlamına gelen HALOJENLER adı ile adlandırılırlar.

7A Grubu Halojenler Nelerdir? Adları ve Sembolleri Atom Numaraları;

9 F : Flor,

17 Cl : Klor,

35 Br : Brom,

53  I : İyot ve

85 At : Astatin ‘dir.

Astatin grupta yer almasına rağmen halojen olup olmadığı tartışılmaktadır.


9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


 

7-A

İyonlaşma

Enerjisi

Elektron ilgisi

Elektronegatiflik

E.N

(oC)

K.N

(oC)

Yükseltgenme 

Basamağı

Fiziksel

Özellik

9F: …7

1681

333

4,0

-219,4

-188

-1

 

gaz,

açık sarı

17Cl: …7

1255

349

3,0

-101

-33,8

-1,1,3,5,7

gaz,

yeşilimsi sarı

35Br:…7

1140

325

2,8

-7,2

-59,7

-1,1,3,5,7

 

sıvı,

kırmızı

53I:…7

1008

297

2,5

113,7

185,4

-1,1,3,5,7

 

katı,

morsiyah

85At:…7

920

270

2,2

302

337

-1,1,3,5,7

 

katı,

radyoaktif

kimyadenizi.com

7A Grubu Halojenlerin  Fiziksel Kimyasal  Özellikleri Nelerdir?

 • Halojenlerin hepsi ametaldir.
 • Halojenler Doğada Nasıl Bulunurlar; Oda şartlarında Flor Ve Klor Gaz halinde Brom  sıvı halde İyot ise Katı halde bulunur.(F2 ve Cl2 gaz, Br2 sıvı, I2 katı)
 • Bu gruptaki elementlerin hepsi elektronegatiftir.
 • Elektron alma eğilimi (elektron ilgileri) en yüksek olan elementlerdir.
 • Elektron dizilişleri 7 ile biter.
 • Soygaz yapısına yakın olduklarından bir elektron alarak kolayca 1 yüklü iyonlar (F-, Cl-, Br-, I-) oluştururlar.
 • Halojenler Bileşiklerinde -1’den +7’ye kadar değişik yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Sadece flor elementinin tek yükseltgenme basamağı vardır ve bütün bileşiklerinde -1 yükseltgenme basamağına sahiptir..
 • Tepkimeye girme eğilimleri yüksek olduğundan doğada serbest olarak değil bileşikler hâlinde görülürler.
 • Halojenler  2 atomlu moleküllerden (X2) oluşurlar. (F2, Cl2,Br2,I2,At2) Doğada asla nonoatomik hâlde bulunmayıp iki atomlu diatomik (X2 şeklinde) moleküler yapıda bulunurlar(F2, Cl2, Br2, I2).
 • Halojenler elektronegatifliği en yüksek olan elementlerdir. Elektronegatifliği en yüksek olan element Flordur. Fakat elektron ilgisi en yüksek olan element Klor dur.
  Flor atomunun yarıçapı küçük olduğundan elektronlar arası itme kuvveti büyüktür.
 • Halojenlerde Erime ve kaynama noktaları grupta yukarıdan aşağıya doğru artar.. Halojenlerde London Kuvvetleri etkilidir, Aşağıya doğru Elektron sayısı arttıkça London Çekim kuvvetleri de artar,bundan dolayı aşağıya doğru EN ve KN artar.
 • Halojenler Zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler.
 • Astatin radyo aktiftir ve doğada çok az miktarda bulunurlar.

Soru: Halojenler Doğada Nasıl Bulunurlar?

              Halojenler oda şartlarında Flor Ve Klor Gaz halinde Brom  sıvı halde İyot ise Katı halde bulunur.(F2 ve Cl2 gaz, Br2 sıvı, I2 katı)

Soru: Halojenlerin yükseltgenme basamağı nasıldır ?

               Halojenler bileşiklerinde -1’den +7’ye kadar değişik yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Sadece flor elementinin tek yükseltgenme basamağı vardır ve bütün bileşiklerinde -1 yükseltgenme basamağına sahiptir..

Soru: Halojenler ametal midir ?

             Halojenlerin hepsi ametaldir.

Soru: Halojenlerin erime noktası ve kaynama noktası nasıl değişir ?

             Halojenlerin Erime ve kaynama noktaları grupta yukarıdan aşağıya doğru artar.. Halojenlerde London Kuvvetleri etkilidir, Aşağıya doğru Elektron sayısı arttıkça London Çekim kuvvetleri de artar,bundan dolayı aşağıya doğru EN ve KN artar.

Halojen   tuz yapan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş