İçeriğe geç

Çözünürlük Çözünürlük Grafikleri Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Belli şartlarda yani belli sıcaklık ve basınçta belli miktar çözücüde çözünene madde miktarı Çözünürlük olarak adlandırılır.

250C sıcaklık ve 100gr Suda çözünebilecek maksimum çözünen miktarı O maddenin Çözünürlüğü olarak adlandırılır

Örneğin; 250C de 100 gr suda yemek tuzunun çözünürlüğü 36 gramdır.

250C de tuzun çözünürlüğü 36gr/100gr su olarak gösterilir.

250C de 100 gr suda 36 gr tuz çözünürse

             ” 150 gr suda 54 gr tuz çözünür

              ” 200 gr suda 72 gr tuz çözünür

              ” 250 gr suda 90 gr tuz çözünür

              ” 300 gr suda 108 gr tuz çözünür

             ” 50 gr suda 18 gr tuz çözünür

             ” 25 gr suda 9 gr tuz çözünür

Ψ Çözünen ile çözücü arasında doğru orantı ile işlem yapılabilir,ama sıcaklıkla doğru orantı kurularak işlem yapılmaz.

ÇÖZÜNÜRLÜK GRAFİKLERİ

  • Çözünürlük Soruları genelde graffikle sorulur.Çözünürlük grafiklerinde;
  • X ekseninde sıcaklık belirtilir. 
  • Y ekseninde ise çözünen madde miktarları yazılır. 
  • Y ekseninde Çözünürlük gr/100cm3 su yazan yerde,

Çözücü türü ve çözücü miktarı belirtilir.Mesela aşağıdaki grafikte

100cm3 su→Burada Çözücü Sudur ve Hacmi 100cm3 tür

Suyun özkütlesi dsu=1 gr/cm3 tür.

Yani ; 1cm3 hacimli suyun kütlesi 1gr dır

100 cm3 hacimli suyun kütlesi 100gr olur

Su için 100 cm3 yerine 100gr alabiliriz

Civanın özkütlesi dciva=13,6 gr/cm3 tür.

1cm3 hacimli Civanın kütlesi 13,6 gr dır

100 cm3 hacimli suyun kütlesi 1360 gr olur

Civa için 100 cm3 yerine 1360 gr alınır.

Yukardaki daki grafiğe göre;

400C de 100 gr suda 8 gr A maddesi çözünür

       ”      200 gr suda 16 gr A maddesi çözünür

500C de 100 gr suda 12 gr A maddesi çözünür

      ”      300 gr suda 36 gr A maddesi çözünür

600C de 100 gr suda 16 gr A maddesi çözünür

”             400 gr suda 64 gr A maddesi çözünür

SORU:

a) 400C de 300 gr suda kaç gr A maddesi çözünür?

400C de 100 gr suda 8gr A maddesi çözünürse

300 gr suda                    X                         .

                   X=24 gr A çözünür

b) 400C de 12 gr A maddesi kaç gr suda çözünür?

8gr A maddesi      100 gr suda çözünürse
12 gr A maddesi        X              .

                 X=150 gr Suda çözünür

c) 500C de 250 gr suda kaç gr A maddesi çözünür?

100 gr suda 12gr A maddesi çözünürse
250 gr suda        X                .

            X=30 gr A çözünür

d) 500C de 42 gr A maddesi kaç gr suda çözünür?

12 gr A maddesi 100 gr suda çözünürse
42 gr A maddesi      X               .

X=350 gr Suda çözünür

Çözeltide… Tipi Sorular

  • Suda değil de Çözeltide diye sorulduğunda yalnızca suyu almayacağız.Çözüneni de ekleyerek orantıya katacağız.

SORU:


a)400Cde 216gr Çözeltide kaç gr A maddesi çözünür (Grafik 1)

400C de 100 gr su + 8 grA= 108 gr çözelti olur

108 gr çözeltide     8gr A maddesi çözünürse
 216 gr çözeltide            X                         .

                X=16 gr A çözünür

b) 500C de 168 gr Çözeltide kaç gr A maddesi çözünür?

500C de 100 gr su+12 grA= 112 gr çözelti olur

112 gr çözeltide 12gr A maddesi çözünürse
168 gr çözeltide           X                 .

. X=18 gr A çözünür

c) 600C de 58 gr Çözeltide kaç gr A maddesi çözünür?

600C de 100 gr su+16 grA= 116 gr çözelti olur
116 gr çözeltide 16gr A maddesi çözünürse
58 gr çözeltide           X                .

                X=8 gr A çözünür

Doymuşluk Soruları

Örnek:
350C de elimizde 300 gr su ve 100 gr A maddesi bulunuyor.

Çözeltiyi doygun hale getirmek için neler yapabiliriz?(T sabit)

»  Önce elimizdeki 300gr su için kaç gr A gerekir onu bulalım..

350C de

100 gr suda     40 gr A maddesi çözünürse

300 gr suda                X                  .                     

                          X=120 gr A çözünür

Ama elimizde 100gr A var.Çözelti Doymamıştır.

Doymuş hale getirmek için;120-100=20 gr A eklememiz gerekir(1.alternatif )

»  Sonra elimizdeki 100gr A için kaç gr su gerekir onu bulalım..

350C de

100 gr suda 40 gr A maddesi çözünürse
.      X          100 gr A maddesi çözünür

                 X=250 gr Su olması gerekir

Ama elimizde 300gr A var..Doymuş hale getirmek için;

300-250=50 gr Suyu uzaklaştırmamız, buharlaştırmamız gerekir(2.alternatif)

»Doymamış bir çözeltiyi doymuş hale getirmek için ;

  • Çözünen(Tuz)eklenebilir
  • Çözücü(su)uzaklaştırılabilir.

»Aşırı Doymuş bir çözeltiyi doymuş hale getirmek için ;

  • Çözücü(su)eklenir
  • Çözünen(Tuz)uzaklaştırılır)……..Pratikte zordur

Sıcaklık Değişimi Soruları

Örnek:

800C de elimizde 300 gr su ve onun doygun çözeltisi bulunuyor.?

a) 800C de elimizde kaç gr A bulunur?

800C de

100 gr su içeren doygun çözeltide   24 gr A bulunursa
 300 gr su içeren doygun çözeltide     X       .     

X=72 gr A bulunması gerekir.

800C de elimizde 300 gr su ve 72 gr A bulunuyor

b) Sıcaklık 700C ye düşürülürse kaç gr A çöker,Çökmemesi için kaç gr su eklenir?
700C de 100 gr suda 20 gr A maddesi çözünürse      .
300 gr suda                        X            .

X=60 gr A çözünür

Elde72 gr var 60 gr A maddesi çözünür, kalan 12 gr A maddesi ise çöker.

700C de

20 gr A maddesi için 100 gr su gerekirse
12 gr A maddesi için   X            .

X=60 gr Su eklemek gerekir.

c) Sıcaklık 600C ye düşürülürse kaç gr A çöker,Çökme olmaması için kaç gr su eklenir?

 600C de

100 gr suda  16 gr A maddesi çözünürse
300 gr suda         X              .

X=48 gr A çözünür

Elde72 gr var 48 gr A maddesi çözünür, kalan 24 gr A maddesi ise çöker.

600C de

16 gr A maddesi için 100 gr su gerekirse       
24 gr A maddesi için      X             .

                X=150 gr Su eklemek gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş