İçeriğe geç

Hidrojen Bağları Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Hidrojen Bağları Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Hidrojen Bağları

»» Polar bir moleküldeki H ile başka bir polar bir moleküldeki elektronegatifliği yüksek olan F, O veya N atomu arasında oluşan moleküllerarası bağlar Hidrojen bağlarıdır.

 

 • Bir hidrojen atomu F, O veya N atomuna bağlandığında oldukça büyük bir kısmi pozitif yükü olur. Bu moleküllerde-ki kısmi pozitif yüklü hidrojen atomu ile etrafındaki moleküllerin paylaşılmamış elektron çiftleri arasında çekim kuvveti oluşur. Bu şekilde hidrojen ile moleküller arasında oluşan çekim kuvvetine hidrojen bağı denir.
 • Polar moleküller arasında gerçekleşir,yani dipol-dipol etkileşimlerinde görülür.
 • Hidrojen bağları güçlü dipol-dipol kuvvetleridir.
 • 2 farklı polar molekülün fiziksel bağlarının bir ucunda H ,diğer ucunda da N, O, veya F elementlerinden birisinin olması gerekir.Fiziksel bağın bir ucunda N, O, veya F elementlerinden birisi yoksa Hidrojen bağı sayılmaz
 • Hidrojen içeren her molekülde hidrojen bağı oluşmaz.

Aralarında Hidrojen Bağı bulunan bazı maddeler aşağıdadır;


ÖRNEK

HF molekülleri arasında Hidrojen Bağı görülür


ÖRNEK:H2O molekülleri arsaında Hidrojen Bağı görülür

Örnek:

Polar Polar

HF – NH3

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

Örnek

Polar Polar

H2O – HF

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

Örnek

Polar Polar

CH3OH – C2H5COOH

Hidrojen Bağı + Dipol – Dipol Etk. + London K.

Hidrojen Bağının Canlılar İçin Önemi

 • Hücre bölünmesinde Hidrojen bağları çok önemlidir.. Hidrojen bağları sayesinde hücre bölünmesinde DNA’daki kovalent bağları hiç etkilenmeden kolaylıkla kopar ve DNA’nın kendi kopyasını oluşturur bu olaydan sonra yeniden iki sarmal yapı birbirine bağlanır

DNA’daki iki sarmal yapıyı bir arada tutan kuvvet hidrojen bağlarıdır.

 • Hidrojen bağları ,proteinler için de çok önemlidir.Protein molekülünün şekilleri de hidrojen bağları sayesinde bozulmadan kalır.Mesela yumurtayı ısıttığımızda hidrojen bağları kopar protein yapıları bozulur berrak renkli albümin beyaza döner.
 • Örümcek ağlarında ve koza ipeklerinde bulunan liflerin yapısında bulunan proteinler, hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlıdırlar
 • Ağaçlar hidrojen bağları sayesinde yukarılara uzanır. Ağaçların yapısında bulunan ve uzanmayı sağlayan selüloz molekülleri hidrojen bağlarıyla birarada dururlar.
 • Aynı şekilde ağacın sağlamlığı da ,selüloz molekülleri arasındaki hidrojen bağları sayesindedir

Suyu mucizevi bir besin kaynağı, mucizevi yaşam alanı, mucizevi bir çözücü ve mucizevi bir yaşam sıvısı yapan en önemli etken Hidrojen Bağlarıdır.

 • Hava sıcaklığı hızla değiştiğinde de suyun sıcaklığının yavaş yavaş artması ya da azalmasının nedeni de Hidrojen Bağlarıdır.
 • Suyun sıcaklığındaki hızlı değişim havadaki sıcaklık değişimi kadar hızlı olsaydı insan vücudunu çok etkilerdi.
 • Hava ısındığında vücut sıcaklığı hızla yükselir,hava soğuduğunda vücut hızla donardı.
 • Suyun sıvı hâlinin katı haline göre daha yoğun olması, iyi bir çözücü olması, akıcılığının yüksek olmasında hidrojen bağının etkisi vardır.
 • Su donarken hidrojen bağlarının yeniden düzenlenir ve bu düzenlemeyle suyun hacmi artmış olur.Eğer suyun hacmindeki bu artış olmasaydı suyun hacmi azalır ve deniz ve nehirlerdeki deniz canlılarının yaşam şansı olmazdı sıkışarak ölürlerdi..
 •  
 • Denizler ve ve nehirlerde üst kısımlar donduğunda kristal yapıdaki buz partikülleri dibe batmayıp su üstünde yüzer. Sıcaklık donma sıcaklığının altında(O0C nin altında ) olsa bile buzun altında sıcaklık daima donma sıcaklığının üzerinde (O0C nin üstünde) kalır. Böylelikle , soğuk bölgelerde su altındaki hayatı devam eder.Bu mucizevi canlılığın devamı da hidrojen bağları sayesinde gerçekleşmiş olur.
 • Suyun sıvı hâldeki sıçrama, akma, damlama, birikme gibi davranışları da hidrojen bağları sayesinde gerçekleşir.
 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş