İçeriğe geç

ppb Formülü Nedir ?( Milyarda Bir) ppb Hesaplamaları Soruları ve çözümleri ppm

ppb Formülü Nedir ?( Milyarda Bir) ppb Hesaplamaları Soruları ve çözümleri ppm

 ppb  İngilizce  milyarda kısım anlamına gelen kelimelerin ilk harflerinin kısaltmasıdır

ppb “109 g çözeltide çözünen maddenin gram miktarı olarak tanımlanır

ppb FORMÜLÜ

ppb Formülü aşağıdaki gibidir

{\color{Blue} \textup{ppb}= \frac{\textup{T}}{\textup{S}}.10^{9}}

T : Çözünen kütlesi

S : Çözücü  kütlesi

» ppb hesaplamalarında Çözünenin kütlesi küçük olduğundan ihmal edilir,Çözücü kütlesi olarak çözücünün kütlesi alınır.

{\color{Blue} \textup{ppb}= \frac{\textup{T}}{\textup{T+S}}.10^{9}} yerine

{\color{Blue} \textup{ppb}= \frac{\textup{T}}{\textup{S}}.10^{9}}  alınır.

Çözünenin kütlesi ihmal edilir.


ppm  Formülü Nedir ? ( Milyonda Bir) ppm Hesaplamaları Soruları ve çözümleri

Bazı çözeltilerde çözünen madde miktarı çok azdır. Çözünen maddenin derişimi kütlece yüzde, molarite gibi birimlerle ifade edilmeye çalışıldığında çok küçük değerler bulunur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için “ppm” ve “ppb” birimleri tanımlanmıştır..

ppm, milyonda kısım anlamına gelen kelimelerin ilk harflerinin kısaltmasıdır ve ppm  106 gr yani 1 Milyon gr çözeltide çözünen maddenin gram miktarı olarak tanımlanır

ppm FORMÜLÜ

ppm Formülü aşağıdaki gibidir

{\color{Blue} \textup{ppm}= \frac{\textup{T}}{\textup{S}}.10^{6}}

T : Çözünen kütlesi

S : Çözücü  kütlesi

» ppb hesaplamalarında Çözünenin kütlesi küçük olduğundan ihmal edilir,Çözücü kütlesi olarak çözücünün kütlesi alınır.

{\color{Blue} \textup{ppm}= \frac{\textup{T}}{\textup{T+S}}.10^{6}} yerine

{\color{Blue} \textup{ppm}= \frac{\textup{T}}{\textup{S}}.10^{6}}   alınır.

Çözünenin kütlesi ihmal edilir.


ppm ppb Kütlece Yüzde Çevrimleri Dönüşümleri

»  ppm=(%m/m).104  tür

    Yani ppm kütlece yüzdenin 10katıdır.

»    ppb kütlece yüzdenin 107 katıdır.

       ppb=(%m/m).107  tür

»   ppm kütlece yüzdenin 104 katıdır.

       ppm=(%m/m).104  tür

       

»  ppb ise  ppm in   103 katıdır.

      ppb=ppm.103 

T/T+S oranı gr cinsinden alınığında eğer;

100 ile çarpılırsa kütlece yüzde %m/m bulunmuş olur 

106 ile çarpılırsa Milyonda Kısım ppm bulunmuş olur .

109 ile çarpılırsa Milyarda Kısım ppb bulunmuş olur . 


ppb Soruları ve çözümleri ppm Örnekler Çözümlü Sorular

SORU:50 mg Mg+2 içeren çözeltide 2kğ su varsa yüzde çözeltinin derişimini ppm ve ppb olarak hesaplayınız?

           1mg=10-6

           50mg=50.10-6

\small {\color{Blue} \textup{ppm}=\frac{50.10^{6}}{2}.10^{6}}

ppm=25 ppm

\small {\color{Blue} \textup{ppb}=\frac{50.10^{6}}{2}.10^{9}}

ppb=25.103 ppb

1kğ=10-3gr =10-6 mg olduğundan

1kğ daki X mg değeri X .ppm

1ton=10-3kğ=10-6gr=10-9 mg

1tondaki  X mg değeri  X.ppm 

 Kabul edilir

Soru: 3kğ çözeltide 12mg A maddesi derişimi kaç ppm dir.

\dpi{80} \large {\color{Blue} \textup{ppm}=\frac{12.10^{-6}}{3}.10^{6}}

ppm=4 ppm

   2.yol

 3kğ çözeltide     12mg A maddesi varsa

 1kğ çözeltide              X                    .

X=4mg vardır  

1kğ da 4 mg olduğu için 4 ppm olur.

Soru: 10 ton çözeltide 200 mg A maddesi derişimi kaç ppb dir.

\dpi{80} \large {\color{Blue} \textup{ppb}=\frac{200.10^{-9}}{10}.10^{9}}

ppb=20 ppb

2.yol
10 ton çözeltide 200mg A maddesi varsa

1ton çözeltide         X                    .              .
                X=20mg vardır     

                    20 ppb olur

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş