İçeriğe geç

SÜSPANSİYON Nedir Kimya Süspansiyon Örnekleri Süspansiyon Karışım Nedir özellikleri

SÜSPANSİYON Nedir Kimya Süspansiyon Örnekleri Süspansiyon Karışım Nedir özellikleri

–   Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara süspansiyon denir.Süspansiyon karışım olarak da adlandırılır.

–  Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şekli süspansiyon karışımıdır.
– Tebeşir tozu –  su karışımında olduğu gibi birbirine eşit karışmazlar.

–  Süspansiyonlar Heterojen Katı-Sıvı karışımlardır.

– Karışımın her tarafı homojen yani aynı değildir.

– Katı sıvı içerisinde eşit olarak dağılmaz.; tek fazlı değildirler çok fazlı olarak bilinirler.

– Süspansiyonlarda Dağıtan fazı sıvı , dağılan fazı katıdır


Süspansiyon Örnekler süspansiyon karışım örnekleri

Türk kahvesi ayran kan süt çamur çamurlu su platik boya süspansiyon mu tek fazlı mı ? ( Süspansiyon Karışım Örnekleri )

»  Ayran (yoğurt-su karışımı
»  Çamurlu su,
»  Kan ,
»  Pişmiş Türk kahvesi,
»  Hoşaf,
»  Taze sıkılmış meyve suyu,
»  Çorba
»  Su – Kükürt tozu karışımı
»  Su – Talaş  karışımı,
»  Su – Demir Tozu karışımı,

»  Su – Naftalin karışımı

»  Plastik boyalar

en çok bilinen süspansiyon örnekleri olarak bilinir.

Yukardaki maddeleri detaylı olarak inceleyelim;


TEBEŞİR TOZU – SU KARIŞIMI emülsiyon mu süspansiyon mu aerosol mü?

Tebeşir suda çözünmeyen bir katıdır.Su içerisine atıldığında suda çözünmeden kalır.Suda çözünemediği için suyun içerisine heterojen olarak dağılır,eşit dağılmaz.Bundan dolayı Tebeşir Tozu – Su Karışımı heterojen katı-sıvı karışımıdır. Tebeşir Tozu – Su Karışımının her tarafı aynı değildir.

Kısaca; Tebeşir Tozu – Su Karışımı süspansiyondur.

AYRAN (YOĞURT-SU KARIŞIMI) emülsiyon mu süspansiyon mu aerosol mü?

Yoğurt içerisindeki yağ moleküllerinden dolayı suda suda çözünmeyen bir katıdır.Çünkü apolar yapılı yağ molekülleri polar olan suda çözünmez..Su içerisine atıldığında suda tam olarak  çözünmeden kalır.Yoğurt suda tam olarak çözünemediği için suyun içerisine heterojen olarak dağılır,eşit dağılmaz.Bundan dolayı AYRAN yani Yoğurt – Su Karışımı heterojen katı-sıvı karışımıdır. Ayranın her tarafı aynı değildir.

Yani AYRAN (Yoğurt – Su Karışımı) süspansiyondur.


ÇAMUR ,ÇAMURLU SU ,TOPRAK SU KARIŞIMI Çamur süspansiyon mu emülsiyon mu aerosol mü?

 Toprak  içerisindeki bazı maddelerden dolayı suda suda çözünmeyen bir katıdır.Su içerisine atıldığında suda tam olarak  çözünmeden kalır.Toprak  suda tam olarak çözünemediği için suyun içerisine heterojen olarak dağılır,eşit dağılmaz.Bundan dolayı ÇAMUR yani Toprak  – Su Karışımı heterojen katı-sıvı karışımıdır. Çamurun her tarafı aynı özellik göstermez.

Çamur süspansiyon mu ?

ÇAMUR (Toprak  – Su Karışımı) süspansiyondur.


PİŞMİŞ TÜRK KAHVESİ emülsiyon mu süspansiyon mu aerosol mü?

Kahve içerisinde suda çözünen maddeler bulunduğu gibi suda çözünmeyen maddeler de vardır.Kahve içerisinde bulunan ve suda çözünmeyen maddelerin varlığından dolayı kahve su içerisinde eşit olarak homojen olarak dağılamaz heterojen karışım oluşturur. Yani Pişmiş Türk Kahvesi heterojen katı-sıvı karışımıdır.

Pişmiş Türk Kahvesi süspansiyon mu?

Evet Pişmiş Türk Kahvesi süspansiyondur.


KAN emülsiyon mu süspansiyon mu aerosol mü?

Kan ; su, çeşitli proteinler, tuzlar, eser elementler ve vitaminler‎den oluşan kan plazması‎ndan meydana gelen bir yapıdır.Kandaki su içerisinde karışmış olarak bulunan bazı maddeler suda çözünmez. Kan  içerisinde bulunan ve suda çözünmeyen maddelerin varlığından dolayı kandaki bazı maddeler su içerisinde eşit olarak yani homojen olarak dağılamaz heterojen karışım oluşturur.

Kan heterojen katı-sıvı karışımıdır. Kanın her tarafı aynı özellik göstermez.

KAN emülsiyon mu süspansiyon mu

Kan karışımı süspansiyon olarak bilinir.


HOŞAF,  TAZE SIKILMIŞ MEYVE SUYU emülsiyon mu süspansiyon mu aerosol mü?

Hoşaf ve taze sıkılmış meyve suyu içerisindeki katı olan meyve parçacıkları birbiri içerisinde çözünmeyen maddelerin varlığından dolayı heterojen bir karışım oluşturur.Hoşaf ve sıkılmış meyve suyunun portakal suyunun her tarafı aynı özellik göstermez.Heterojen katı –sıvı karışımı olarak bilinir.

Hoşaf,  Taze Sıkılmış Meyve Suyu, Portakal suyu Süspansiyon sınıfına girer.


PLASTİK BOYALAR emülsiyon mu süspansiyon mu aerosol mü?

Plastik boyalar içerisinde birbiri içersinde çözünmeyen ;hem polar yapılı hem de apolar yapılı moleküllerden oluşur. İçerisindeki katı olan bazı maddelerin yine karışımda bulunan sıvı maddelerde çözünmemesinden dolayı heterojen bir karışım oluşturur. Plastik boyanın her tarafı aynı değildir homojen değildir.Plastik boyanın çalkalanarak ve karıştırılarak yüzeylere sürülmesinin nedeni budur.

Plastik boyalar süpansiyon sınıfına girerler.

Su – Naftalin karışımı


NAFTALİN- SU KARIŞIMI emülsiyon mu süspansiyon mu aerosol mü?

Naftalin polar yapılı suda çözünmeyen apolar yapılı bir katıdır.Apolar yapılı maddeler polar yapılı moleküllerde çözünmezler.Su içerisine atıldığında suda çözünmeden kalır.Suda çözünemediği için suyun içerisine heterojen olarak dağılır,eşit dağılmaz.Bundan dolayı NAFTALİN- Su Karışımı heterojen katı-sıvı karışımıdır. NAFTALİN- Su Karışımının her tarafı aynı değildir.

Kısaca; NAFTALİN- Su Karışımı süspansiyondur.


SORU: Süspansiyon Karışım Nedir?

Süspansiyon karışım bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Süspansiyonlar Süspansiyon Karışım olarak da adlandırılır.süspansiyon karışım örneklerini yukarda bol şekilde bulablirsiniz

SORU:KAN emülsiyon mu süspansiyon mu?

Kan karışımı süspansiyon olarak bilinir.

Karışımlar Çözeltiler Emülsiyon Süspansiyon Aerosol Kolloit KONU ANLATIMI VİDEOSU Youtube Kimya Denizi  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş