Katlı Oranlar Kanunu Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler

Aynı elementten oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birisinin kütlesi sabit bırakıldığında diğerinin kütleleri arasında bir oran vardır,bu orana KATLI ORAN,bunu inceleyen kanuna da KATLI ORANLAR KANUNU denir.

John DALTON

Bileşiklere katlı oran uygulayabilmek için;

  • Bileşikler iki elementten oluşmalıdır.
  • Bileşikleri oluşturan elementlerin ikisinin de aynı olması gerekir.
  • Elementlerden birisinin kütleleri sabitlendiğinde diğerinin oranının sabit olmaması gerekir, ikisinin oranı aynı anda 1 olmamalıdır.Başka bir deyişle kaba formüllerinin aynı olmaması gerekir .
  •  

HCIO – HCIO3

H2O – H2S

CO2 – CH4

  

Üçlü bileşiklere Katlı oran uygulanmaz

  

Bileşik çiftlerinde elementler aynı değil.

Katlı oran uygulanmaz.

CuO- Cu2O

Pb2O4 Pb3O4

Fe2O3– Fe3O4

  

İkili bileşik çiftlerinde elementler aynı,oranlar farklı.
Katlı oran uygulanabilir.

  

NO2-N2O4
   N1O2

CH4 -C2H8

     C1H2

A2B3– A4B6

            A2B3

Kaba formülleri aynı.ikisinin katlı oranları da 1 olduğu için
Katlı oran uygulanmaz

 

Katlı Oranlar Kanunu Sorular Çözümlü Örnekler

 

SORU:

  1. NO2 – NF3
  2. N2O4 – NO2
  3. C2H6 – C3H8

Bileşik çiftlerinden hangilerine katlı oran uygulanabilir?

A) Yalnız I                B) Yalnız II       C) Yalnız III

D) I  ve  III                E) II  ve  III

NO2 – NF3  Bileşik çiftinde  elementler aynı değil.

Katlı oran uygulanmaz. 

N2O4 – NO2  ikisi de aynı kaba formüle sahip(N1xO2x

Katlı oran uygulanmaz.

C2H6 – C3H8  İkili bileşik çiftinde elementler aynı,oranlar farklı.

Katlı oran uygulanabilir.

CEVAP:C şıkkı

 


 

SORU:

  1. SO2 – S2O3   
  2. N2O5 – NO2 
  3. HCIO – HCIO3

Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oran belirlenebilir ?

A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) I  ve II

D) II  ve  III          E) I , II ve III

ÇÖZÜM

SO2 – S2O  
ve N2O5 – NO2

İkili bileşik çiftlerinde elementler aynı,oranlar farklı.

Katlı oran uygulanabilir.

HCIO – HCIO3

Üçlü bileşiklere Katlı oran uygulanmaz 

CEVAP:C şıkkı


SORU:

A2B3 ile A3Bbileşikleri için katlı oranları bulalım.

a) A lar Arasındaki Katlı Oran(A.K.O) nedir?

A lar arasındaki isteniyorsa diğeri yani B sabitlenir.B ler 12 de sabitlenir.

İki bileşikte de B lerin 12 olmasını sağlamak için; 

    A2B3 deki bileşiklerin atom sayılarını 4 ile 

     A3Bdeki bileşiklerin atom sayılarını 3 ile çarparız ve B lerin 12 olmasını sağlarız


..

b ) B lar Arasındaki Katlı Oran(A.K.O) nedir?

B ler arasındaki isteniyorsa diğeri yani A sabitlenir.6 da sabitleriz.


Katlı oranda A veya B diye belirtilmemişse 2 si de doğrudur 9/8 de doğrudur 8/9 da doğrudur.


SORU:

İki bileşikten birincisinde 10 gr X ve 8 gr Yelementi bulunuyor.İkincisinde ise  15 gr X ve 4 gr Y elementi bulunuyor.

a) X ler A.K.O = ?

X lar arasındaki isteniyorsa diğeri yani Y sabitlenir.

öncelikle bir tablo oluşturulur ve değerler yazılır

 

X ler A.K.O =10/30=1/3 tür

a) Y ler A.K.O = ?

Y lar arasındaki isteniyorsa diğeri yani X sabitlenir.


Yler A.K.O =24/8=3/1 tür


SORU:

A ve B elementlerinden oluşan I. bileşiğin formülü A2B3  , II. bileşiğin formülü ise A3Bn
dir. A ‘ in eşit miktarına karşılık I. bileşikteki B nin II. bileşikteki B ‘ ye oranı 9/4 ise n  kaçtır ?

A) 1           B) 2       C) 3

D) 4          E) 5

Çözüm

A nın eşit miktarı dediği için A lar eşitlenir 6 da eşitlenir


Cevap: B) 2    olur


SORU:

X ve Y  elementlerinden oluşan I. bileşiğin formülü X3Y4  , II. bileşiğin formülü ise XnY3 dir. X ‘ in eşit miktarına karşılık I. bileşikteki Y nin II. bileşikteki Y ‘ ye oranı 20/9 ise n  kaçtır ?

A) 1            B) 2             C) 3

D) 4            E) 5

Çözüm

X in eşit miktarı dediği için X ler eşitlenir 3n  de eşitlenir


Cevap: E) 5


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

2 × one =

Yorumu gönder