Mol Kavramı-1 Mol Sayısı Avagadro Sayısı Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular

MOL KAVRAMI 

Atomik Kütle Birimi (akb)

1961’de Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) Kongresi’nde tabiatta izotoplarının bulunma ihtimali en fazla olan Karbon-12 izotopunu ( 12C) standart element olarak seçti ve kütlesini 12,0000 kabul etti.

1 “Atomik Kütle Birimi” (1 akb) ise bir tane karbon-12 atomunun kütlesinin 12 de biri olarak tanımlanır.

Eskiden de akb yerine Dalton(Da) kullanılırdı 12 akb yerine 12Da)

 

   
1 tane 12C atomu

12 akb

1 tane H atomu

1 akb

1 tane O atomu

16 akb

1 nötronun kütlesi

1 akb

1 protunun kütlesi

1 akb

1 tane CO2 atomu

44 akb

   

Mol, Avagadro Sayısı

 

Uluslararası birim sistemi SI ya göre , karbon-12 izotopunun içerdiği atom sayısı kadar tanecik içeren madde miktarı 1 Mol olarak tanımlanır.

Mol Sayısının birimi de g/mol olarak kullanılır.Yani mol birimi g/mol dür

 

12 gram karbon-12’de bulunan gerçek atom sayısı deneysel olarak ilk bulan eden bilim adamı Amedeo Avogadro’dur.Bu nedenle de bu sayı Avogadro sayısı olarak adlandırılmıştır.

Farklı elementlerin mol kütlelerini tek atom kütlelerine böldüğümüzde birbirine çok yakın değerler olduğu görülür.

Element

sembolü

Mol kütlesi

(gram)

Tek atom kütlesi

(gram)

Mol kütlesi /

Tek atom kütlesi

B

10,810

1,796 x 1023

6,019 x 1023

K

39,098

6,494 x 1023

6,021 x 1023

Ti

47,880

7,953 x 1023

6,02 x 1023

Ba

137,330

22,81 x 1023

6,02 x 1023

  • Kütle spektrometresi ile karbon-12 izotopunun kütlesi 1,9926×10-23 g olarak bulunmuştur
  • 12 g karbon-12 izotopundaki atom sayısı 12 g/1,9926×10-23 g=6,022×1023
    olarak bulunmuştur

     

  • tam değeri 6,0221367 x 1023 tür. yuvarladığımızda 6,022 x 1023 veya 6,02 x 1023 bulunur.
  • Avagadro Sayısı yerine NA veya N0 kullanılır


Avagadro Sayısı NA = N0 = 6,022 x1023

Bağıl atom kütlesinin miktarı kadar gram element de bir mol dür

1tane C atomu 12 akb ise

1 mol C elementi 12 gramdır


Mol 1 mol 

6,02.1023 tane yani Avogadro sayısı kadar tanecik içeren birime 1 mol denir.Burada taneciğimiz atom, molekül ya da iyon olabilir.

1 mol aslında bir sayının karşılığıdır.Nasıl ki ; 10 taneye 1 deste, 12 taneye bir düzine deniliyorsa kimyada da avagadro sayısı kadar yani 6,022.1023 tane ye 1 MOL denir.

 

10 tane 1DESTE

 

12 tane →1DÜZİNE

 

6.02×1023tane 1MOL

 

Bütün maddelerin 1 molünde Avagadro sayısı kadar atom,molekül veya iyon bulunur

 

1mol Fe elementinde 6.02×1023tane Fe Atomu

1mol C elementinde 6.02×1023 tane C Atomu

1mol H2O molekülünde 6.02×1023 tane H2O Molekülü

1mol Na+ iyonunda 6.02×1023 tane Naİyonu

1mol O2 elementinde 6.02×1023 tane OMolekülü

1mol (NO3) kökünde 6.02×1023 tane NO3)– kök

bulunur

Mol sayısı kullanılarak yapılan  hesaplamalar  mol kavramı denilen başlıkta incelenir


Atom Ağırlığı Mol Kütlesi

Bir mol atomun yada 1mol molekülün kütlesine mol kütlesi ya da mol ağırlığı denir. Avagadro sayısı kadar taneciğin kütlesi de denebilir

 

Atom Ağırlığı
:1 mol atomun kütlesi için kullanılır

 

Molekül ağırlığı
ise 1 molekülün 1 molünün ağırlığıdır.Atom ağırlıkları toplanarak hesaplanır

 

Formül gram
ise iyonik bileşikler için kullanılan bir ifadedir.İyonik bileşikler molekül halinde bulunmadığı için Bu ifadede kullanılabilir

 

Atomların atom kütlelerinin sayısal değeri aynı şekilde gram olarak mol kütlelerine de eşittir.

1 tane C atomu 12 akb

1 mol C atomu 12 gram

Mol kütlesi MA ile gösterilir

Avagadro sayısı kadar taneciğin kütlesi atom veya molekülün 1 molünün kütlesidir

 

1 MOL

TANECİK

SAYISI

ATOM

KÜTLESİ

1 mol C atomu

6,02.1023 tane C atomu

C:12 gr

1 mol H atomu

6,02.1023 tane H atomu

H :1 gr

1 mol O atomu

6,02.1023 tane O atomu

O:16 gr

1 mol Fe atomu

6,02.1023 tane Fe atomu

Fe:56 gr

1 mol Na atomu

6,02.1023 tane Na atomu

Na:23 gr

1 mol S atomu

6,02.1023 tane S atomu

S :32 gr

 


 

Molekül Ağırlığı Molekül Ağırlığı Bulma Örnekleri

1 molekülün 1 molünün ağırlığıdır.Atom ağırlıkları toplanarak hesaplanır

Örnek:H2SO4 ün molekül ağırlığını hesaplayınız(H:1gr O :16gr S:32 gr )

H2S1O4=2.H+1.S+4.O

=2.1+1.32+4.16

H2SO4=98 gr/mol

1 mol H2SO4 98 gramdır

Örnek: H2O un molekül ağırlığını hesaplayınız (H:1gr O :16gr )

H2O1=2.H+4.O

        =2.1+2.16

 H2O=18 gr/mol

1 mol H2O 18  gramdır

 

Örnek: Al2(SO4)3 un molekül ağırlığını hesaplayınız

(Al:27 gr O :16gr S:32 gr)

Al2(S1O4)3=2.Al+3.(1.S+4.O)

                 =2.Al+ 3.1.S+3.4.O)

                 =2.27+3.32+12.16

Al2(SO4)3 =342 gr

 

1 mol  Al2(SO4)3 342 gramdır

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde

Mol Kütlesi

gr/mol

CO2

1.12+2.16

44

CS2

1.12+2.32

76

H2O2

2.1+2.16

34

SO2

1.32+2.16

64

FeO

1.56+1.16

72

CaCO3

1.40+1.12+3.16

100

HNO3

1.1+1.14+3.16

63

NaCl

1.23+1.35,5

58,5

HCl

1.1+1.35,5

36,5

H:1gr Cl:35,5gr C :12gr O :16gr S:32 gr Na:23gr Ca:40gr Fe:56 gr

mol, mol soru çözümleri ve cevapları,    mol kavramı çözümlü test soruları,    mol soruları 10. sınıf,    mol kavramı ile ilgili sorular ve cevapları, mol tanecik sayısı formülü,    mol tanecik sayısı ilişkisi,    mol sayısı tanecik sayısı ilişkisi,mol tanecik sayısı ilişkisi soruları,    mol tanecik kütle hacim ilişkisi ,10.sınıf kimya mol kavramı pdf,    mol kavramı formülleri,mol kavramı nedir,    mol kavramı performans ödevi,    mol kavramı ile ilgili soruları 10.sınıf kimya,mol kavramı sorular pdf    10.sınıf kimya mol kavramı soruları pdf,10.sınıf kimya mol kavramı test,    mol hesaplama 10. sınıf,mol formülü,mol kavramı nedir,mol soruları,mol kavramı pdf,    mol kavramı performans ödevi,mol kütlesi,mol kavramı nedir,mol kavramı pdf,mol kavramı performans ödevi,    mol kavramı hocalara geldik,    mol kavramı kimya adası,mol kavramı kimya özel,    10.sınıf kimya mol kavramı çözümlü sorular mol konusunu anlamıyorum ,mol kavramı ile ilgili soruları 10.sınıf kimya mol sayisi sorulari ve cozumler,mol sayısı soruları ve cözümleri,mol kavramı 2018 2019,mol kavramı testleri pdf,10.sınıf kimya mol hacim hesaplama,mol kavramı nedir,mol kavramı,    mol kavramı test pdf,    mol kavramı soruları ,mol kavramı çözümlü sorular kısa,mol hacim ilişkisi soruları,10.sınıf kimya mol kavramı soruları pdf,mol kavramı çözümlü sorular kısa,    10.sınıf kimya mol kavramı çözümlü sorular pdf,    10.sınıf kimya mol kavramı soru çözümü,    mol kavramı ile ilgili soruları 11.sınıf kimya,10.sınıf kimya mol kavramı soruları pdf,    mol kavramı çözümler, mol soruları 10 sınıf klasik, 


 
Aşağıda EBA OGM MATERYAL SORU HAVUZU ndaki testlere bağlantılar bulunmaktadır.

Aşağıdaki linkleri tıklayarak kolay ve basit bir şekilde testlere ulaşabilirsiniz.

Testler yeni pencerede açılır.Her yeni testi açmak istediğinizde bu sayfaya dönüp istediğiniz testlere ulabilirsiniz

EBA nın kendi  portalında her test için geriye dönmek gerekirken bu sayfadan istediğiniz testi yeni pencerede açabilir,her seferinde en başa dönmenize gerek kalmaz..

ONLİNE TEST

Testler online olup testi bitirdiğinizde doğrularınızı ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz

YAZDIRMA

Sayfanın sonundaki yazdır butonundan yazıcıya gönderip çıkarabilirsiniz  ya da 

PDF OLARAK KAYDETME

Yazıcı seçeneklerinden değiştir butonu ile pdf olarak kaydedebilirsiniz


 

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR OGM MATERYAL KİMYA TESTLERİ 

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 1

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 2

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 3

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 4

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 5

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 6

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 7

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 8

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 9

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 10

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 11

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimya Testleri Pdf– 12

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR Açık Uçlu Soru  Testi  1


 

 

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen + 9 =