İçeriğe geç

Mart 2019

9.Sınıf Kimya Konuları 2022 2023

9.SINIF KİMYA KONULARI 1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ 1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA 1.1.1 Simya 1.1.2 Kimya Bilimi 1.1.3 Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bazı Bilim İnsanları 2. BÖLÜM: KİMYA DİSİPLİNLERİ VE KİMYACILARIN ÇALIŞMA ALANLARI 1.2.1 Kimya Disiplinleri 1.2.2 Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları 1.2.3 Kimya Alanı İle İlgili Bazı Meslekler 3. BÖLÜM: KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 1.3.1… Daha fazlasını oku »9.Sınıf Kimya Konuları 2022 2023

10.Sınıf Kimya Konuları 2022 2023

10.SINIF KİMYA KONULARI 1. ÜNİTE KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1. BÖLÜM: KİMYANIN TEMEL KANUNLARI 1.1.1. Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin Korunumu Kanunu (Antoine Laurent De Lavoisier-1774) Sabit Oranlar Kanunu (Joseph Proust-1799) Katlı Oranlar Kanunu (John Dalton-1804) 2. BÖLÜM: MOL KAVRAMI 1.2.1. Mol Kavramı Mol Kavramının Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişimi Bağıl Atom Kütlesi İzotop Atomlar… Daha fazlasını oku »10.Sınıf Kimya Konuları 2022 2023

11.Sınıf Kimya Konuları MEB 2022 2023

11.SINIF KİMYA KONULARI 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1. BÖLÜM: ATOMUN KUANTUM MODELİ 1.1.1. Atomun Kuantum Modeli Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları Modern Atom Modeli Ve Orbital Kavramı Yörünge Ve Orbital Kavramları Kuantum Sayıları Çok Elektronlu Atomlarda Orbitallerin Enerji Seviyeleri 2. BÖLÜM: PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ 1.2.1. Nötr Atomların Elektron Dizilimleri Ve Periyodik Sistemdeki Yerleri… Daha fazlasını oku »11.Sınıf Kimya Konuları MEB 2022 2023

12.Sınıf Kimya Konuları 2022 2023 Müfredat

12.SINIF KİMYA KONULARI 1. ÜNİTE: KİMYA VE ELEKTRİK 1.1. İNDİRGENME-YÜKSELTGENME TEPKİMELERİNDE ELEKTRİKAKIMI 1.1.2. Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi 1.1.3. Elektrik Enerjisi ve İstemlilik 1.2. ELEKTROTLAR VE ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER 1.2.1. Elektrot, Elektrolit ve Yarı Hücreler 1.2.2. Elektrokimyasal Pil 1.3. ELEKTROT POTANSİYELLERİ 1.3.1. Standart Yarı Hücre İndirgenme Potansiyelleri 1.3.2. Standart Hidrojen Elektrodu 1.3.3. Metallerin Aktifliği 1.3.4. Standart Elektrot Potansiyeli… Daha fazlasını oku »12.Sınıf Kimya Konuları 2022 2023 Müfredat

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Etkileşim Türleri Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler güçlü ve zayıf oluşuna göre iki ana grupta incelenir : 1.GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER (Moleküllerarası Etkileşimler Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar) Molekülleri birarada tutan moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine Güçlü Etkileşimler, Moleküllerarası Etkileşimler ,Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar denir. 2.ZAYIF ETKİLEŞİMLER (Molekül İçi Etkileşimler ,Güçlü Etkileşimler veya Kimyasal Bağlar Molekül içindeki atomları birarada tutan… Daha fazlasını oku »Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Etkileşim Türleri Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

Metalik Bağlar Metalik Bağ Örnekleri Sağlamlığı Metallerin Özellikleri Erime Noktası

Metalik Bağlar Metalik Bağ Örnekleri Sağlamlığı Metallerin Özellikleri Erime Noktası Metalik bağlar metal atomlarından kopan serbest değerlik elekronları ile elektronlarını bırakmış metal katyonları arasındaki çekim kuvvetidir. ⇒Metal atomlarının dış yörüngelerinde az sayıda 1.2.3 tane değerlik elektronu bulunur.Bu değerlik elektronları çekirdekten uzak olduğu için çok zayıf şekilde bağlıdırlar. ⇒Metallerin değerlik elektronları az olduğu için serbest hareket… Daha fazlasını oku »Metalik Bağlar Metalik Bağ Örnekleri Sağlamlığı Metallerin Özellikleri Erime Noktası

KOVALENT BAĞ Konu Anlatımı Apolar Polar Kovalent Bağ Örnekleri Lewis 9.Sınıf

KOVALENT BAĞ Konu Anlatımı Apolar Polar Kovalent Bağ Örnekleri Lewis 9.Sınıf KOVALENT BAĞ Nedir? Kovalent Bağ Türleri  Ametallerin kendi aralarında elektron ortaklığı ile oluşturdukları bağlara Kovalent Bağ denir..Ametaller kendileri gibi ametal olan atomlarla bağ yapabilmek için elektron ortaklığı ile bağ oluştururlar.Elekron ortaklığı ile oluşan bu bağlar KOVALENT BAĞLAR olarak adlandırılır. H2, O2, Cl2, H2O, HF,… Daha fazlasını oku »KOVALENT BAĞ Konu Anlatımı Apolar Polar Kovalent Bağ Örnekleri Lewis 9.Sınıf

Paylaş