İçeriğe geç

Adi Karışım  Nedir? Adi Karışım Örnekler Tanımı (Basit Karışım)

Adi Karışım  Nedir? Adi Karışım Örnekler Tanımı (Basit Karışım)

   Süspansiyon ve emülsiyon özelliği göstermeyen heterojen karışımlara Adi Karışım denir.Adi karışımlar Basit Karışım olarak da adlandırılır. Adi karışımlar genellikle katıların oluşturduğu heterojen karışımlar için kullanılan bir kavramdır.

     Adi karışımlara örnek olarak Salata, Kum- Çakıltaşı karışımı, Tuz – Şeker karışımı , Demir Tozu- Kükürt Tozu karışımı,
Nohut – Mercimek karışımı veya tahıl karışımı  verilebilir. 


Adi Karışıma Örnekler;

» Salata,

»  Toprak,

» Kuru fasulye ,

» Kum – Çakıl karışımı,

» Tuz-Şeker karışımı

»Nohut – Mercimek karışımı

» Tahıllar 

» Elma – Armut,

» Demir tozu – Kükürt tozu

Adi  karışımlardaki bileşenlerden hangisinin dağıtan, hangisinin dağılan faz olduğu belli olmaz.


Heterojen Karışım Türleri

Bir karışımın her tarafı aynı özellik göstermiyorsa,yani karışım tek fazlı değil de çok fazlı ise Heterojen  Karışım olarak adlandırılır.  Süspansiyon, Emülsiyon, Aeresoller, Kolloit karışımlar, adi karışımlar gibi .Heterojen karışım türleri şunlardır

1..SÜSPANSİYON Nedir Kimya Süspansiyon Örnekleri Süspansiyon kimya, özellikleri

–   Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara süspansiyon denir.

–  Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şekli süspansiyon karışımıdır.

– Tebeşir tozu –  su karışımında olduğu gibi birbirine eşit karışmazlar.

–  Süspansiyonlar Heterojen Katı-Sıvı karışımlardır.

– Karışımın her tarafı homojen yani aynı değildir.

– Katı sıvı içerisinde eşit olarak dağılmaz.;tek fazlı değildirler çok fazlı olarak bilinirler.

– Süspansiyonlarda Dağıtan fazı sıvı , dağılan fazı katıdır

Süspansiyon Örnekleri

Türk kahvesi ayran kan süt hamur çamur meyve suyu çamurlu su süspansiyon mu tek fazlı mı ? ( Süspansiyon Karışım Örnekleri )

Aşağıdaki maddeler süspansiyon karışıma örnek olarak verilebilir.

»  Tebeşir tozu-su karışımı,
»  Ayran (yoğurt-su karışımı
»  Çamurlu su,
»  Kan ,
»  Pişmiş Türk kahvesi,
»  Hoşaf,
»  Taze sıkılmış meyve suyu,
»  Çorba
»  Su – Kükürt tozu karışımı
»  Su – Talaş  karışımı,
»  Su – Demir Tozu karışımı,

»  Su – Naftalin karışımı

en çok bilinen süspansiyon örnekleri olarak bilinir.


2.EMÜLSİYON Nedir Kimya Emülsiyon Örnekleri Emülsiyon kimya, özellikleri

»  Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara Emülsiyon denir, sütsü adıyla da bilinir.

»   Zeytinyağlı suda olduğu gibi emülsiyonlarda iki farklı sıvı, birbiri içinde  eşit olarak karışmadan bir arada bulunurlar.

»   Emülsiyonlar Heterojen Sıvı-Sıvı karışımlardır

» Karışımın her tarafı homojen yani aynı değildir.

» Sıvı sıvı içerisinde eşit olarak dağılmaz.;tek fazlı değildirler çok fazlı olarak bilinirler.

– Emülsiyonlarda Dağıtan faz da dağılan faz da sıvıdır.

Emülsiyon Örnekleri

süt mayonez benzin su karışımı  emülsiyon mu tek fazlı mı ? ( emülsiyon Karışım Örnekleri ) »  Benzin-su karışımı ,

 »  Mazot – su karışımı ,

»  Karbon tetra klorür-su karışımı,

 »  Mayonez,

»  Zeytinyağı ve su karışımı ,

»  Petrol – su karışımı,

»  Süt

En çok bilinen emülsiyon örnekleri olarak bilinir.


3.AEROSOL Nedir Kimya Aerosol Örnekleri Özellikleri aerosol kimya 
Bir katının yada bir gazın gaz içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara aerosol denir

–  Sıvı Aeresol :

Sıvı aerosoller Heterojen Sıvı-Gaz karışımlardır.

Yani sıvılar gaz içerinde heterojen olarak, eşit dağılmadan dururlar.

» Sis,
» Bulut
» Spreyli parfümler,
» Spreyli böcek ilaçları

– Katı Aeresol

Heterojen Katı-Gaz karışımlardır

Yani katılar gaz içerinde heterojen olarak, eşit dağılmadan dururlar.

» Duman ,
» Baca dumanı,
» Katı kirli hava ,
» Volkanik kirlilik,
» Amonyum klorür (NH4Cl) buharı

katı aerosollere örnek olarak verilebilir.


4. Adi Karışım (Basit Karışım)


KOLLOİTLER (nedir tanımı örnekler)
» Çıplak özle bakıldığında heterojen olduğu anlaşılmayan katı-sıvı karışımlardır.» Bir maddenin sıvı içerisinde “asılı” kalmasıyla oluşan heterojen karışımlara koloit karışımlar denir.
» Koloitlerde dağılan madde ancak mikroskopta görülebilir. Bu tanecikler karışımının içinden ışık geçerse ışığın saçılmasından dolayı fark edilebilir.
» Aerosoller ,emülsiyonlar ve süspansiyonların büyük çoğunluğu da koloittir.
ÖR: Duman, Boya, kan,süt, krema, renkli cam.
Çözeltiler……….10-9 m den küçük
Kolloitler………..10-9 m ve 10-6 m arasında

Süspansiyon…….10-6 m den büyük
Sol : Bir katının sıvı faz içinde dağılmasından meydana gelen koloit sisteme ise sol denir.Süspansiyonlar bir Sol dür.

Karışımlar Çözeltiler Emülsiyon Süspansiyon Aerosol Kolloit KONU ANLATIMI VİDEOSU Youtube Kimya Denizi  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş