İçeriğe geç

EMÜLSİYON Nedir Emülsiyon Örnekleri Emülsiyon kimya, özellikleri

 

EMÜLSİYON Nedir Kimya Emülsiyon Örnekleri Emülsiyon kimya, özellikleri

»  Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara Emülsiyon denir, Emülsiyon karışımlar sütsü adıyla da bilinir.

»  Emülsiyonlar birbiri içersisinde çözünemeyen Heterojen Sıvı-Sıvı karışımlardır

»  Zeytinyağlı suda olduğu gibi emülsiyonlarda iki farklı sıvı, birbiri içinde  eşit olarak karışmadan bir arada bulunurlar.

» Karışımın her tarafı homojen yani aynı değildir heterojendir.

» Sıvı sıvı içerisinde eşit olarak dağılmaz.;tek fazlı değildirler çok fazlı olarak bilinirler.

– Emülsiyonlarda Dağıtan faz da dağılan faz da sıvıdır

Emülsiyon Örnekleri

süt mayonez benzin su karışımı  emülsiyon mu tek fazlı mı ? ( emülsiyon Karışım Örnekleri ) »  Benzin-su karışımı ,

 »  Mazot – su karışımı ,

»  Karbon tetra klorür-su karışımı,

 »  Mayonez,

»  Zeytinyağı ve su karışımı ,

»  Petrol – su karışımı,

»  Süt

En çok bilinen emülsiyon örnekleri olarak bilinir.


Soru: Zeytinyağı Su Karışımı Emülsiyon mu süspansiyon mu?

Sıvı olan Zeytinyağı, sıvı olan su içerisinde  heterojen olarak dağılmıştır yani Zeytinyağı  Su Karışımı emülsiyondur


Soru: Süt Emülsiyon mu süspansiyon mu?

Süt içerisinde sıvı maddeler sıvı içerisinde heterojen olarak dağılmıştır yani süt emülsiyondur


Soru: Benzin Su Karışımı Emülsiyon mu süspansiyon mu?

Sıvı olan Benzin sıvı olan su içerisinde  heterojen olarak dağılmıştır yani Benzin Su Karışımı emülsiyondur


Soru: Mazot Su Karışımı Emülsiyon mu süspansiyon mu?

Sıvı olan Mazot sıvı olan su içerisinde  heterojen olarak dağılmıştır yani Mazot Su Karışımı emülsiyondur

Soru: Mayonez Emülsiyon mu süspansiyon mu?

Mayonez içerisinde sıvı maddeler sıvı içerisinde heterojen olarak dağılmıştır yani  Mayonez emülsiyondur.

Mayonez, yumurta sarısı (lesitin) ve bitkisel yağlar ve sudan oluşan bir emülsiyondur.bitkisel yağların su içersinde heterojen olarak karıştığı emülsiyon örneğidir.Su içinde yağ damlacıklarının askıda kalması ile oluşan bir emülsiyondur. Üst kısmında yumurta ve yağın olduğu sarı renkli faz, alt kısmında  ise beyaz renkli bir faz bulunur. Yumurta sarısı yapısındaki protein ve fosfolipidler sayesinde yapıyı  stabilize ederek mayonezin oluşmasını sağlar

Emülgatör eklendiğinde mayonezdeki heterojen yapı biraz bozulur ve homojen olmaya başlar.Ama emülgatörsüz doğal hali heterojendir emülsiyondur.


HETEROJEN KARIŞIM  VE TÜRLERİ

Bir karışımın her tarafı aynı özellik göstermiyorsa,yani karışım tek fazlı değil de çok fazlı ise Heterojen  Karışım olarak adlandırılır.  Süspansiyon, Emülsiyon, Aeresoller, Kolloit karışımlar, adi karışımlar gibi .Heterojen karışım türleri şunlardır

1..SÜSPANSİYON Nedir Kimya Süspansiyon Örnekleri Süspansiyon kimya, özellikleri

–   Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara süspansiyon denir.

–  Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şekli süspansiyon karışımıdır.

– Tebeşir tozu –  su karışımında olduğu gibi birbirine eşit karışmazlar.

–  Süspansiyonlar Heterojen Katı-Sıvı karışımlardır.

– Karışımın her tarafı homojen yani aynı değildir.

– Katı sıvı içerisinde eşit olarak dağılmaz.;tek fazlı değildirler çok fazlı olarak bilinirler.

– Süspansiyonlarda Dağıtan fazı sıvı , dağılan fazı katıdır

Süspansiyon Örnekleri

Türk kahvesi ayran kan süt hamur çamur meyve suyu çamurlu su süspansiyon mu tek fazlı mı ? ( Süspansiyon Karışım Örnekleri )

Aşağıdaki maddeler süspansiyon karışıma örnek olarak verilebilir.

»  Tebeşir tozu-su karışımı,
»  Ayran (yoğurt-su karışımı
»  Çamurlu su,
»  Kan ,
»  Pişmiş Türk kahvesi,
»  Hoşaf,
»  Taze sıkılmış meyve suyu,
»  Çorba
»  Su – Kükürt tozu karışımı
»  Su – Talaş  karışımı,
»  Su – Demir Tozu karışımı,

»  Su – Naftalin karışımı

en çok bilinen süspansiyon örnekleri olarak bilinir.


2..EMÜLSİYON 


3.AEROSOL Nedir Kimya Aerosol Örnekleri Özellikleri aerosol kimya 
Bir katının yada bir gazın gaz içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara aerosol denir

–  Sıvı Aeresol :

Sıvı aerosoller Heterojen Sıvı-Gaz karışımlardır.

Yani sıvılar gaz içerinde heterojen olarak, eşit dağılmadan dururlar.

» Sis,
» Bulut
» Spreyli parfümler,
» Spreyli böcek ilaçları

– Katı Aeresol

Heterojen Katı-Gaz karışımlardır

Yani katılar gaz içerinde heterojen olarak, eşit dağılmadan dururlar.

» Duman ,
» Baca dumanı,
» Katı kirli hava ,
» Volkanik kirlilik,
» Amonyum klorür (NH4Cl) buharı

katı aerosollere örnek olarak verilebilir.


4. Adi Karışım (Basit Karışım) (nedir tanımı örnekler)
Süspansiyon ve emülsiyon özelliği göstermeyen karışımlara Adi Karışım ya da Basit Karışım denir.
Adi Karışıma Örnekler;
» Salata,
»  toprak,
» Kuru fasulye gibi,
» Kum – Çakıl,
» Toprak,
» Elma – Armut,
» Demir tozu – Kükürt tozu


KOLLOİTLER (nedir tanımı örnekler)
» Çıplak özle bakıldığında heterojen olduğu anlaşılmayan katı-sıvı karışımlardır.» Bir maddenin sıvı içerisinde “asılı” kalmasıyla oluşan heterojen karışımlara koloit karışımlar denir.
» Koloitlerde dağılan madde ancak mikroskopta görülebilir. Bu tanecikler karışımının içinden ışık geçerse ışığın saçılmasından dolayı fark edilebilir.
» Aerosoller ,emülsiyonlar ve süspansiyonların büyük çoğunluğu da koloittir.
ÖR: Duman, Boya, kan,süt, krema, renkli cam.
Çözeltiler……….10-9 m den küçük
Kolloitler………..10-9 m ve 10-6 m arasında

Süspansiyon…….10-6 m den büyük
Sol : Bir katının sıvı faz içinde dağılmasından meydana gelen koloit sisteme ise sol denir.Süspansiyonlar bir Sol dür.

Karışımlar Çözeltiler Emülsiyon Süspansiyon Aerosol Kolloit KONU ANLATIMI VİDEOSU Youtube Kimya Denizi  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş