Kökler Formülleri Adları Yükleri

Kökler Formülleri Adları Yükleri

En az 2 atomdan oluşan çok atomlu iyonlara ”Çok Atomlu İyon” anlamında KÖK denir

Kökler bileşik değilidir;bileşik yapısına katılırlar ama bileşik değildirler.

Başka bir iyonla elektron irtibatı ile biraraya gelerek bileşikleri oluştururlar.En çok bilinen bazı kökler yükleri ve adları ile beraber aşağıdaki tabloda verilmiştir

 

-1 YÜKLÜ

Kök

Kök Adı

OH

Hidroksit

NO3

Nitrat

MnO4

Permanganat

HCO3

Bikarbonat

BrO3

Bromat

IO3

İyodat

ClO3

Klorat

ClO

Hipoklorit

ClO2

Klorit

ClO4

Perklorat

HSO4

Bisülfat

NO2

Nitrit

CH3COO

Asetat

CN

Siyanür

.

-2 YÜKLÜ

Kök

Kök Adı

SO4-2

Sülfat

CO3-2

Karbonat

MnO4-2

Manganat

CrO4-2

Kromat

Cr2O7-2

Dikromat

S2O3-2

Tiyosülfat

SO3-2

Sülfit

C2O4-2

Okzalat

   

12

-3 YÜKLÜ

Kök

Kök Adı

PO4-3

Fosfat

PO3-3

Fosfit

AsO4-3

Arsenat

[Fe(CN)6]-3

Ferrisiyanür

-4 YÜKLÜ

[Fe(CN)6]-4

Ferrosiyanür

+1 YÜKLÜ

NH4+1

Amonyum

 

Köklü Bileşiklerde Yük Bulma

Köklü Bileşiklerde Adlandırma 

İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması 

Bileşik Oluşumu ve Çaprazlama 

Bileşiklerde Yük Bulma İşlemi 

Yükseltgenme Basamakları,Yükler Toplamı 

Yükseltgenme Basamakları Tablosu 

Sabit ve Değişken Değerlikli Metaller 

 

 

 

formülü     OH-    adı    Hidroksit    -1 yüklü,

formülü    NO3-    adı    Nitrat    -1 yüklü,

formülü    MnO4-    adı    Permanganat    -1 yüklü,

formülü    HCO3-    adı    Bikarbonat    -1 yüklü,

formülü    BrO3-    adı    Bromat    -1 yüklü,

formülü    IO3-    adı    İyodat    -1 yüklü,

formülü    ClO3-    adı    Klorat    -1 yüklü,

formülü    ClO-    adı    Hipoklorit    -1 yüklü,

formülü    ClO2-    adı    Klorit    -1 yüklü,

formülü    ClO4-    adı    Perklorat    -1 yüklü,

formülü    HSO4-    adı    Bisülfat    -1 yüklü,

formülü    NO2-    adı    Nitrit    -1 yüklü,

formülü    CH3COO-    adı    Asetat    -1 yüklü,

formülü    CN-    adı    Siyanür     -1 yüklü,

Formülü SO4-2 adı Sülfat -2 yüklü,

Formülü CO3-2     adı Karbonat -2 yüklü,

Formülü MnO4-2 adı Manganat -2 yüklü,

Formülü CrO4-2 adı Kromat -2 yüklü,

Formülü Cr2O7-2 adı Dikromat -2 yüklü,

Formülü S2O3-2 adı Tiyosülfat    -2 yüklü,

Formülü SO3-2    adı Sülfit -2 yüklü,

Formülü C2O4-2 adı Okzalat -2 yüklü,

Formülü     PO4-3    adı    Fosfat    -3 yüklü,

Formülü     PO3-3    adı    Fosfit    -3 yüklü,

Formülü     AsO4-3    adı    Arsenat    -3 yüklü,

Formülü     [Fe(CN)6]-3    adı    Ferrisiyanür    -3 yüklü,

Formülü     [Fe(CN)6]-3    adı    Ferrisiyanür    -4 yüklü,

Formülü     [Fe(CN)6]-3    adı    Ferrisiyanür    +1 yüklü,

Formülü [Fe(CN)6]-4     adı Ferrosiyanür -4 YÜKLÜ,

Formülü NH4+1 adı    Amonyum +1 YÜKLÜ,

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Kökler Formülleri Adları Yükleri için 2 cevap

  1. buse r diyorki:

    güzelll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + 9 =