Köklü Bileşiklerde Adlandırma Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

KÖKLÜ BİLEŞİKLERDE ADLANDIRMA KONU ANLATIMI ÖRNEKLER

 

– Köklü bileşikler metal-ametal bileşikler gibi adlandırılır.

– Bir bileşikte kök varsa kök paranteze alınır.Tekli iyon gibi adı yerine konur.

– Sabit  değerlikli metal varsa hiçbir ek almaz

– Değişken değerlikli metal varsa parantez içinde yükü belirtilir.

 

METAL – KÖK BİLEŞİKLERİ → Metal Adı + Kök Adı

CaSO4 …… Ca+2 (SO4 )-2 ……

                  Kalsiyum Sülfat

 

NaNO3 ……Na+1(NO3) -1 ……….

                  Sodyum Nitrat

 

AlPO4 ………Al+3 (PO4) -3 ……….

                       Alüminyum Fosfat

 

Mg(ClO3)2 …Mg+2 (ClO3)-1 ……….

               Magnezyum Klorat

 

CaCr2O7……Ca+2(Cr2O7) -2 ……….

               Kalsiyum Dikromat

 

CaCO3..…… Ca+2(CO3 ) -2 ……….

              Kalsiyum Karbonat

 

FeSO4 …… Fe+2 (SO4 ) -2 ……….

                                Demir(II)Sülfat

 

Fe2(SO4)3 … Fe+3 (SO4) -2……….

                                 Demir(III)Sülfat

Değişken değerlikli metal ise parantez içinde yükü belirtilir.


KÖK- AMETAL BİLEŞİKLERİ → Kök Adı + Ametalin Adı

NH4Cl …. (NH4)+1 Cl-1

                    Amonyum Klorür

(NH4 )2S …. (NH4)+1 S-2

                          Amonyum Sülfür

(NH4)3N …. (NH4)+1 N-3

                              Amonyum Nitrür

(NH4)3P …. (NH4)+1 P-3

                         Amonyum Fosfür


KÖK – KÖK BİLEŞİKLERİ → Kök Adı + Kök Adı

 

NH4NO3 …. (NH4)+1 (NO3) -1

                         Amonyum Nitrat

(NH4)3 PO4 … (NH4)+1 (PO4) -3

                            Amonyum Fosfat

(NH4)2SO4 ….(NH4)+1 (SO4) -2

                              Amonyum Sülfat

NH4ClO3 …. (NH4)+1 (ClO3) -1

                              Amonyum klorat


Kökler Formülleri Adları Yükleri

 

En az 2 atomdan oluşan çok atomlu iyonlara ”Çok Atomlu İyon” anlamında KÖK denir

Kökler bileşik değilidir;bileşik yapısına katılırlar ama bileşik değildirler.

Başka bir iyonla elektron irtibatı ile biraraya gelerek bileşikleri oluştururlar.En çok bilinen bazı kökler yükleri ve adları ile beraber aşağıdaki tabloda verilmiştir

-1 YÜKLÜ

Kök Kök FormülüKök Adı
OHHidroksit
NO3Nitrat
MnO4Permanganat
HCO3

Bikarbonat

BrO3Bromat
IO3İyodat
ClO3Klorat
ClOHipoklorit
ClO2Klorit
ClO4Perklorat
HSO4Bisülfat
NO2Nitrit
CH3COOAsetat
CNSiyanür

.

-2 YÜKLÜ
Kök FormülüKök Adı
SO4-2Sülfat
CO3-2Karbonat
MnO4-2

Manganat

CrO4-2Kromat
Cr2O7-2Dikromat
S2O3-2Tiyosülfat
SO3-2Sülfit
C2O4-2Okzalat
  

-3

-3 YÜKLÜ

Kök FormülüKök Adı
PO4-3Fosfat
PO3-3Fosfit
AsO4-3Arsenat
[Fe(CN)6]-3Ferrisiyanür

-4

-4 YÜKLÜ
[Fe(CN)6]-4Ferrosiyanür
+1 YÜKLÜ
NH4+1Amonyum

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen − eleven =