Değerlik Elektron Sayısı, Değerlik Elektron Sayısı Bulma TYT            

  • Bir atomda son katmanda bulunan, alınıp verilebilen ya da ortaklaşa kullanılan elektronlara Değerlik Elektronları veya Valans Elektronları denir.

     

  • Kimyasal bağ oluşumunda kullanılan elektronlar değerlik elektronlarıdır

Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Bulunur?

Elektron dizilişinde en son tabakadaki elektron sayısı değerlik elektron sayısını verir

Örnek ;


12
Mg atomunda son tabakada 2 elektron bulunur
son tabakada bulunan bu elektron sayısı değerlik elektron sayısıdır (Des).Yani Des:2 dir


12Mg :2.8.2     Des:2

DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI BULMA ÖRNEKLER

1H DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

1H :1     Des:1


2HeDEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

2He :2     Des:2


3Li DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

3Li : 2. 1 Des:1


4Be DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI        

4Be : 2. 2  Des:2


5B DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

5B : 2. 3 Des:3


6C DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

6C : 2. 4 Des:4


7DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

7N : 2. 5 Des:5

 


8O  DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

8O : 2. 6 Des:6


9F DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI        

9F : 2. 7 Des:7


10Ne DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI    

10Ne: 2. 8 Des:8


11Na DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

11Na : 2.8.1 Des:1


12Mg DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

12Mg : 2.8.2     Des:2


13Al DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

13Al : 2.8.3    Des:3


14Si DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

14Si : 2.8.4    Des:4


15P DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

15P : 2.8. 5    Des:5


16S DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

16S : 2.8.6    Des:6


17 Cl DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

17 Cl :2.8.7    Des:7


18Ar DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

18Ar: 2. 8. 8    Des:8


19K DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

19K:2. 8. 8.1 Des:1


20Ca DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI

20Ca:2. 8. 8.2 Des:2


Gruplara Göre Değerlik Elektron Sayısı Dağılımı

Grup numarası

Değerlik elektron sayısı

1-A

1

2-A

2

3-A

3

4-A

4

5-A

5

6-A

6

7-A

7

8-A

8