İyon Dipol Etkileşimleri İyon İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

İyon Dipol Etkileşimleri

İyonik bileşikler veya iyonlar ile polar moleküller arasında gerçekleşen etkileşimdir.

İYON  denilince zayıf etkileşimler konusunda  2 karşıllığı vardır;

   1 İyonik Bileşik (NaCl, KCl)

    2 İyon (Na+1, Mg+2 Cl-1 )gibi

  • NaCl, KCl gibi iyonik katıların su gibi polar çözücülerde çözünmesini sağlayan etkileşim iyon-dipol çekim kuvvetidir.
  • İyon-dipol çekim kuvveti iyon ile polar molekülün kısmi yükü arasındaki elektrostatik çekim kuvvetinden kaynaklanır


İyon-dipol etkileşiminde;

Dipolün pozitif ucu( δ+ )ile iyonik bileşiğin anyon(-) kısmı

Dipolün negatif ucu( δ) iyonik bileşiğin katyon(+) arasında

çekim kuvveti oluşur

  • İyonlar polarda (Dipol) çözünür.
  • İyon apolarda (indüklenmiş Dipol) çözünmez.

Molekülün Polarlığı Apolarlığı Vdeosu İçin Tıkla KİMYA DENİZİ

Örnek:

NaCl iyonik bileşiğinin dipol olan suda (H2O) çözünmesi İyon-Dipol etkileşimine örnektir.

  • NaCl iyonik bileşiktir + ve – iyonlardan oluşur

+    –

Na+  Cl

H+ O-2

δ+     δ

NaCl

İyonik

+

Na+ 

Cl

H2O

Kovalent

H+

O-2

δ

 δ

H2O molekülü polar bir moleküldür ,dipoldür.


δ+ kısmı yani elektro negatifliği az olan kısmı H+

δkısmı yani elektro negatifliği çok olan kısmı    O-2


Dipolün pozitif ucu( δ+ ) H+ iyonik bileşiğin anyon(-)  Cl-kısmını

Dipolün negatif ucu( δ) O-2 iyonik bileşiğin katyon(+) Na+ kısmını

kendine yaklaştırarak çekim oluşturur ve çözünmesini sağlar.


Örnekİyonik B. PolarNaCl – H2O

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

  Örnekİyonik B. PolarCaC2 – HCl

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

Örnekİyonik B. PolarMg+2 – H2S

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

»» İyonlar polarda (Dipol) çözünür.

NaCl, polar olan H2O da çözünür

»» İyon apolarda (indüklenmiş Dipol) çözünmez.

NaCl, apolar olan CCl4 de çözünmez

İYON-İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

»» İyonik bileşikler veya iyonlar ile apolar moleküller arasında gerçekleşen etkileşimdir,

»» İyonik bir maddenin polar olmayan apolar bir çözücüde çözünmesi olayı daha doğrusu çözünememesi
iyon-indüklenmiş dipol etkileşimidir.

»» CCl4 gibi apolar olan maddelerdeyalnızca indüklenmiş dipoller oluşurve iyon-indüklenmiş
dipol etkileşimleri oldukça zayıf olduğundan bu sıvılarda polar moleküllerin çözünürlüğü yok denecek kadar azdır.

»» Apolar maddeler iyonlarda çözünmez,genellikle apolar çözücülerde çözünür.

Örnekİyonik B. PolarNaCl – BH3

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.

Örnek</str ong>İyonik B. PolarMgCl2 – CCl4

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.

ZAYIF ETKİLEŞİMLER VİDEOSU için Tıkla Kimya Denizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen − thirteen =