KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler güçlü ve zayıf oluşuna göre  iki ana grupta incelenir:

1.GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER  (Moleküllerarası Etkileşimler Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar)

Molekülleri birarada tutan moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine Güçlü Etkileşimler, Moleküllerarası Etkileşimler ,Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar denir.

2.ZAYIF  ETKİLEŞİMLER  (Molekül İçi  Etkileşimler ,Güçlü Etkileşimler veya Kimyasal  Bağlar

Molekül içindeki atomları birarada tutan çekim kuvvetlerine ise  Zayıf etkileşimler  Molekül İçi  Etkileşimler ,Güçlü Etkileşimler veya Kimyasal  Bağlar denir.

Örneğin; HF bileşiğinde;

HF molekülü içindeki H ile F atomlarını birarada tutan etkileşim  Kovalent Bağ dır yani Güçlü Etkileşim dir

Ama  HF moleküllerinin birarada durmasının sağlayan London kuvvetleri yani Zayıf etkileşimdir


40 kJ mol Değeri ve Etkileşim Tüerünün Belirlenmesi

Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için yaklaşık olarak 40 kJ mol-1 veya daha fazla enerji gerekiyorsa bu türler arasında bağ oluştuğu kabul edilir.Zayıf etkileşimleri yenmek için ise yaklaşık 40 kJ mol-1‘den daha az enerji gerekir.

 Yaklaşık olarak ;

 40 kJ mol-1 veya daha fazla eneji Güçlü Etkileşim

 40 kJ mol-1 den daha az eneji Zayıf Etkileşim

 kabul edilir.

Zayıf Etkileşimler Örnekler

CH4(s) + 8,1 kJ mol-1 →CH4 (g) 

H20(s) + 43,9 kJ/mol →  H20(g)       

C2H5OH(g) → C2H5OH(s) +6,4 kJ/mol  

 Ar(s) + 6,4 kJ/mol →  Ar(g)         

Güçlü Etkileşimler Örnekler

I2(k)  + 151 kJ/mol  →  2 I. (g)           

NaCl(K) +787 kJ/mol →  Na+(g) +Cl(g) 

Nal(k) +700 kJ/mol →  Na+(g) + I (g)        

NaCl(k) +787 kJ/mol →  Na+(g) +Cl(g)     

Ca+2(g) + 02-(g) → CaO(k) +3850 kJ/mol   

20. (g) →02(g) +498 kJ/mol  

H(g) + H(g)   → H2(g
) + 436 kJ mol-1

MgO(k) + 3850 kJ/mol →  Mg2+(g) + O2(g)

N2(g) + 163 kJ/mol →  2N (g) 

H2O(g) + 463,4 kJ/mol →  2H (g) + OH (g)

   ETKİLEŞİM TÜRLERİ  

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler güçlü ve zayıf oluşuna göre  iki ana grupta incelenir:

A.GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER ,MOLEKÜL İÇİ ETKİLEŞİMLER, Kimyasal Bağlar),   

1.İyonik Bağlar,                         

2.Kovalent Bağlar,                   

3.Metalik Bağlar                                                                            

B.ZAYIF ETKİLEŞİMLER (MOLEKÜLLER ARASI ETKİLEŞİMLER ,Fiziksel Bağlar)                                      

 Van der Wals Kuvvetleri 

 1.Dipol-Dipol Etkileşimleri 

 2.Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri 

 3.London Kuvvetleri

  Hidrojen Bağları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

twelve + 11 =

Yorumu gönder