MOLEKÜLÜN POLARLIĞI APOLARLIĞI

 • Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır değilse molekül içinde bir tarafta doğru yük kayması oluşur,yani simetri bozulur molekül eşit çekilmez ve molekül polar molekül olarak adlandırılır.
 •  Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır ise molekül APOLAR dır.Yani apolar moleküllerin dipol momentleri sıfırdır.

Molekülün polarlığı bağın polarlığından biraz farklıdır.

Molekülün polarlığında atomların kenerlardan eşit çekilip çekilmediğne bakacağız.

 • Atomlar eşit çekilirse      Apolar Molekül
 • Atomlar eşit çekilmezse Polar Molekül
 • Ortada ortaklanmamış (bağ yapmamış) elektronlar var, simetri bozulur , eşit çekilmez molekül polar olur. Kenarlardaki aynı ortaklanmamış elektronlar simetriyi bozmaz.
 •  

Elektronegatiflik  bağ elektronlarını  çekme gücü idi.

Elektronegatifliği  çok olan atom, bağ elektronlarını  kendine daha kuvvetli çeker.

Kovalent bağlı bileşiklerde, elektronegatifliği çok olan atom, bağ yapan diğer  elektronları kendine daha kuvvetli çeker.

bir maddenin polar mı apolar mı olduğunu nasıl anlarız?

Moleküldeki atomların çekim kuvvetlerinin bileşkesi, molekülün polarlığını belirler;

 •  Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır ise molekül APOLAR dır.Yani apolar moleküllerin dipol momentleri sıfırdır.
 • Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır değilse molekül içinde bir tarafta doğru yük kayması oluşur,yani simetri bozulur molekül eşit çekilmez.

»»  H2, N2, O2, F2 gibi  2 Atomlu Moleküller Elementlerde aynı elementler  birbirini eşit kuvvetle çekeceklerinden polarite oluşmaz,Molekül Apolar dır

H2, N2, O2, Cl2  gibi elementler 2 Atomlu Moleküler Elementlerdir, molekülleri  apolardır.

»» HF, CO, NO gibi 2 atomdan oluşan XY tipi   bileşiklerde ise iki farklı atom elektronegatiflikleri  farklı olduğundan  dolayı birbini eşit çekemez ve simetri oluşmaz.  Molekül Polar dır.

      

»»  H2O, H2S, NH3 , CH4 gibi 3 veya daha fazla atomdan oluşan moleküller ise Polar veya Apolar olabilir;

 • Merkez atomda ortaklanmamış e  yoksa  bağ­lar eşit çekileceğinden MOLEKÜL APOLAR dır
 • Merkez atomda ortaklanmamış  e varsa simetri bozulur ,  bağ­lar eşit  çekilmez MOLEKÜLPOLAR dır

Yalnızca C ve H içeren hidrokarbonların ( CXHY tipi ) molekülleri Apolardır, Apolar moleküllerdir.
CHapolar moleküldür

C2H4 apolar moleküldür

C5H12  apolar moleküldür

C6H6 (benzen) apolar moleküldür


 CX4 tipi moleküller apolardır

ch4  ccl4 cf4 cbr4 polar mı apolar mı

Çünkü karbon 4 bağını da aynı atomlarla yapmıştır.

CHapolar moleküldür

CClapolar moleküldür

CFapolar moleküldür

CBrapolar moleküldür


Alkoller polar mı apolar mı ?

ch3oh c2h5oh c3h7oh polar mı apolar mı

ALKOLLER (R-OH) Polar moleküllerdir

Metil alkol    CH3OH polar moleküldür 

Etil alkol     C2H5OH polar moleküldür  

Propil alkol C3H7OH polar moleküldür 

 Alkoller polar moleküllerdir


Karboksilli asitler polar mı apolar mı ? 

 hcooh ch3cooh c2h5cooh apolar mı polar mı apolar mı

KARBOKSİLLİ ASİTLER  (R-COOH) Polar moleküllerdir

Formik Asit HCOOH polar moleküldür 

Asetik asit CH3COOH  polar moleküldür 

propiyonik asit C2H5COOH polar moleküldür 

Karboksilli asitler polar moleküllerdir

   Molekülün Polarlığı Çözümlü Sorular Örnekler

   

   

 ÖRNEK: HMolekülü 

                          H2 polarmı apolar mı

             H2
     
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
                              kimyadenizi.com

     H2 apolar moleküldür

   ÖRNEK: Cl2 Molekülü

                Cl2 polarmı apolar mı

             Cl2
     
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
                              kimyadenizi.com

      Cl2 apolar moleküldür

     ÖRNEK: O2 Molekülü

                          O2 polarmı apolar mı

             O2
     
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
                              kimyadenizi.com

.   O2 apolar moleküldür

    ÖRNEK: N2 Molekülü

      N2 polarmı apolar mı

           N2
    
Bağların Polarlığı    Apolar
Molekülün Polarlığı     Apolar
    Eşit çekilir
                              kimyadenizi.com

.   N2 apolar moleküldür

    ÖRNEK: HF Molekülü

                HF polarmı apolar mı

             HF
          
Bağların Polarlığı     Polar
Molekülün Polarlığı     Polar
    Eşit çekilmez
                              kimyadenizi.com

.   hf polar moleküldür

     ÖRNEK: BH3 Molekülü

        BH3 polarmı apolar mı

             BH3
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı   Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok  .Eşit çekilir.
                              kimyadenizi.com

     bh3 apolar moleküldür

     ÖRNEK: CH4 Molekülü

          CH4 polarmı apolar mı

            CH4
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı   Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok  .Eşit çekilir.
                              kimyadenizi.com

.     ch4 apolar moleküldür

     ÖRNEK: CF4 Molekülü

                    CF4 polarmı apolar mı 

            CF4
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı   Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok  .Eşit çekilir.
***Kenardaki  ortaklanmamış e- lar simetriyi bozmaz  
                              kimyadenizi.com

.    cf4 apolar moleküldür

    ÖRNEK: CO2 Molekülü

       CO2 polarmı apolar mı

            CO2
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı   Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok  .Eşit çekilir.
***Kenardaki  ortaklanmamış e- lar simetriyi bozmaz  
                              kimyadenizi.com

.  co2 apolar moleküldür

      ÖRNEK: H2O Molekülü

         H2O polarmı apolar mı

            H2O
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı     Polar
Ortada ortaklanmamış e- var   .Eşit çekilmez
                              kimyadenizi.com

h2o polar moleküldür

   ÖRNEK: NH3 Molekülü

        NH3 polarmı apolar mı

            NH3
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı     Polar
Ortada ortaklanmamış e- var   .Eşit çekilmez
                              kimyadenizi.com

    nh3 polar moleküldür


HCl polar moleküldür

HF polar moleküldür

CO polar moleküldür

NO polar moleküldür

H2S polar moleküldür

NHpolar moleküldür

PHpolar moleküldür

HCOOH polar moleküldür

CH3COOH  polar moleküldür

C2H5COOH polar moleküldür

CH4  apolar moleküldür

C2H4  apolar moleküldür

COapolar moleküldür

BH3 apolar moleküldür

O2 apolar moleküldür

H2 apolar moleküldür

Cl2 apolar moleküldür

F2 apolar moleküldür

Cl2 apolar moleküldür

N2 apolar moleküldür

Bağların Polarlığı

 • Bağları oluşturan atomlar aynı ise  Apolar Bağ
 • Bağları oluşturan atomlar farklı ise Polar Bağ

Çizgimiz yani bağımız  aynı atomları bağlıyorsa Apolar Bağ

Çizgimiz yani bağımız  farklıı atomları bağlıyorsa Polar Bağ

X-X       Apolar Bağ

X=X      Apolar Bağ

Y≡Y      Apolar Bağ

X-Y       Polar Bağ

ÖRNEKLER:

H-H         Apolar  Bağ

Cl-Cl       Apolar  Bağ

F-F          Apolar  Bağ

O=O        Apolar  Bağ

N≡N        Apolar  Bağ

Yukardaki örneklerde bağlar aynı atomları bağladığı için Polar  Bağlar dır

H-Cl         Polar Bağ      (1 tane)

H-O-H      Polar Bağlar  (2 tane)

O=C=O    Polar Bağlar  (2 tane)

Yukardaki örneklerde bağlar Farklı  atomları bağladığı için Apolar  Bağlar dır


Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır değilse molekül içinde bir tarafta doğru yük kayması oluşur,yani simetri bozulur molekül eşit çekilmez ve molekül polar molekül olarak adlandırılır.

 •  Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır ise molekül APOLAR dır.Yani apolar moleküllerin dipol momentleri sıfırdır.

Molekülün polarlığı bağın polarlığından biraz farklıdır.

Molekülün polarlığında atomların kenerlardan eşit çekilip çekilmediğne bakacağız.

 • Atomlar eşit çekilirse      Apolar Molekül
 • Atomlar eşit çekilmezse Polar Molekül
 • Ortada ortaklanmamış (bağ yapmamış) elektronlar var, simetri bozulur , eşit çekilmez molekül polar olur. Kenarlardaki aynı ortaklanmamış elektronlar simetriyi bozmaz.
 •  

Elektronegatiflik  bağ elektronlarını  çekme gücü idi.

Elektronegatifliği  çok olan atom, bağ elektronlarını  kendine daha kuvvetli çeker.

Kovalent bağlı bileşiklerde, elektronegatifliği çok olan atom, bağ yapan diğer  elektronları kendine daha kuvvetli çeker.

bir maddenin polar mı apolar mı olduğunu nasıl anlarız?

Moleküldeki atomların çekim kuvvetlerinin bileşkesi, molekülün polarlığını belirler;

 •  Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır ise molekül APOLAR dır.Yani apolar moleküllerin dipol momentleri sıfırdır.
 • Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır değilse molekül içinde bir tarafta doğru yük kayması oluşur,yani simetri bozulur molekül eşit çekilmez.

»»  H2, N2, O2, F2 gibi  2 Atomlu Moleküller Elementlerde aynı elementler  birbirini eşit kuvvetle çekeceklerinden polarite oluşmaz,Molekül Apolar dır

H2, N2, O2, Cl2  gibi elementler 2 Atomlu Moleküler Elementlerdir, molekülleri  apolardır.

»» HF, CO, NO gibi 2 atomdan oluşan XY tipi   bileşiklerde ise iki farklı atom elektronegatiflikleri  farklı olduğundan  dolayı birbini eşit çekemez ve simetri oluşmaz.  Molekül Polar dır.

      

»»  H2O, H2S, NH3 , CH4 gibi 3 veya daha fazla atomdan oluşan moleküller ise Polar veya Apolar olabilir;

 • Merkez atomda ortaklanmamış e  yoksa  bağ­lar eşit çekileceğinden MOLEKÜL APOLAR dır
 • Merkez atomda ortaklanmamış  e varsa simetri bozulur ,  bağ­lar eşit  çekilmez MOLEKÜLPOLAR dır

Yalnızca C ve H içeren hidrokarbonların ( CXHY tipi ) molekülleri Apolardır, Apolar moleküllerdir.
CHapolar moleküldür

C2H4 apolar moleküldür

C5H12  apolar moleküldür

C6H6 (benzen) apolar moleküldür


 CX4 tipi moleküller apolardır

ch4  ccl4 cf4 cbr4 polar mı apolar mı

Çünkü karbon 4 bağını da aynı atomlarla yapmıştır.

CHapolar moleküldür

CClapolar moleküldür

CFapolar moleküldür

CBrapolar moleküldür


Alkoller polar mı apolar mı ?

ch3oh c2h5oh c3h7oh polar mı apolar mı

ALKOLLER (R-OH) Polar moleküllerdir

Metil alkol    CH3OH polar moleküldür 

Etil alkol     C2H5OH polar moleküldür  

Propil alkol C3H7OH polar moleküldür 

 Alkoller polar moleküllerdir


Karboksilli asitler polar mı apolar mı ? 

 hcooh ch3cooh c2h5cooh apolar mı polar mı apolar mı

KARBOKSİLLİ ASİTLER  (R-COOH) Polar moleküllerdir

Formik Asit HCOOH polar moleküldür 

Asetik asit CH3COOH  polar moleküldür 

propiyonik asit C2H5COOH polar moleküldür 

Karboksilli asitler polar moleküllerdir

   Molekülün Polarlığı Çözümlü Sorular Örnekler

   

   

 ÖRNEK: HMolekülü 

                          H2 polarmı apolar mı

             H2
     
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
                              kimyadenizi.com

     H2 apolar moleküldür

   ÖRNEK: Cl2 Molekülü

                Cl2 polarmı apolar mı

             Cl2
     
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
                              kimyadenizi.com

      Cl2 apolar moleküldür

     ÖRNEK: O2 Molekülü

                          O2 polarmı apolar mı

             O2
     
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
                              kimyadenizi.com

.   O2 apolar moleküldür

    ÖRNEK: N2 Molekülü

      N2 polarmı apolar mı

           N2
    
Bağların Polarlığı    Apolar
Molekülün Polarlığı     Apolar
    Eşit çekilir
                              kimyadenizi.com

.   N2 apolar moleküldür

    ÖRNEK: HF Molekülü

                HF polarmı apolar mı

             HF
          
Bağların Polarlığı     Polar
Molekülün Polarlığı     Polar
    Eşit çekilmez
                              kimyadenizi.com

.   hf polar moleküldür

     ÖRNEK: BH3 Molekülü

        BH3 polarmı apolar mı

             BH3
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı   Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok  .Eşit çekilir.
                              kimyadenizi.com

     bh3 apolar moleküldür

     ÖRNEK: CH4 Molekülü

          CH4 polarmı apolar mı

            CH4
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı   Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok  .Eşit çekilir.
                              kimyadenizi.com

.     ch4 apolar moleküldür

     ÖRNEK: CF4 Molekülü

                    CF4 polarmı apolar mı 

            CF4
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı   Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok  .Eşit çekilir.
***Kenardaki  ortaklanmamış e- lar simetriyi bozmaz  
                              kimyadenizi.com

.    cf4 apolar moleküldür

    ÖRNEK: CO2 Molekülü

       CO2 polarmı apolar mı

            CO2
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı   Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok  .Eşit çekilir.
***Kenardaki  ortaklanmamış e- lar simetriyi bozmaz  
                              kimyadenizi.com

.  co2 apolar moleküldür

      ÖRNEK: H2O Molekülü

         H2O polarmı apolar mı

            H2O
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı     Polar
Ortada ortaklanmamış e- var   .Eşit çekilmez
                              kimyadenizi.com

h2o polar moleküldür

   ÖRNEK: NH3 Molekülü

        NH3 polarmı apolar mı

            NH3
         
Bağların Polarlığı    Polar
Molekülün Polarlığı     Polar
Ortada ortaklanmamış e- var   .Eşit çekilmez
                              kimyadenizi.com

    nh3 polar moleküldür


HCl polar moleküldür

HF polar moleküldür

CO polar moleküldür

NO polar moleküldür

H2S polar moleküldür

NHpolar moleküldür

PHpolar moleküldür

HCOOH polar moleküldür

CH3COOH  polar moleküldür

C2H5COOH polar moleküldür

CH4  apolar moleküldür

C2H4  apolar moleküldür

COapolar moleküldür

BH3 apolar moleküldür

O2 apolar moleküldür

H2 apolar moleküldür

Cl2 apolar moleküldür

F2 apolar moleküldür

Cl2 apolar moleküldür

N2 apolar moleküldür

Bağların Polarlığı

 • Bağları oluşturan atomlar aynı ise  Apolar Bağ
 • Bağları oluşturan atomlar farklı ise Polar Bağ

Çizgimiz yani bağımız  aynı atomları bağlıyorsa Apolar Bağ

Çizgimiz yani bağımız  farklıı atomları bağlıyorsa Polar Bağ

X-X       Apolar Bağ

X=X      Apolar Bağ

Y≡Y      Apolar Bağ

X-Y       Polar Bağ

ÖRNEKLER:

H-H         Apolar  Bağ

Cl-Cl       Apolar  Bağ

F-F          Apolar  Bağ

O=O        Apolar  Bağ

N≡N        Apolar  Bağ

Yukardaki örneklerde bağlar aynı atomları bağladığı için Polar  Bağlar dır

H-Cl         Polar Bağ      (1 tane)

H-O-H      Polar Bağlar  (2 tane)

O=C=O    Polar Bağlar  (2 tane)

Yukardaki örneklerde bağlar Farklı  atomları bağladığı için Apolar  Bağlar dır