Dipol Dipol Etkileşimleri Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler

» Dipol dipol etkileşimi polar moleküller arasında elektriksel çekim kuvvetleri ile oluşan etkileşimlerdir.

» Polar moleküller Kutuplu anlamında DİPOL veya KALICI DİPOL olarak adlandırılır

» Eğer bir molekülde dipol momentler yani moleküle etkiyen bileşke kuvvet  sıfır O değilse yani bir tarafta yük birikmesi oluşmuşsa molekül Polar Molekül veya Dipol olarak adlandırılır

» Dipoller kalıcıdırlar.

» Polar moleküller arasındaki etkileşimler Dipol-Dipol Etkileşimi veya Dipol-Dipol Kuvvetleri olarak adlandırılır.

» Dipol-Dipol Kuvvetleri Polar moleküler arasında oluşan etkileşimlerdir.

Bir uçları kısmi negatif yüklü, diğer uçları kısmi pozitif yüklü iki dipol (Polar Molekül) birbirine yaklaştığında bir molekülün kısmi pozitif ucu ile diğer molekülün kısmi negatif ucu arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşur.

Birinin negatif kısmı diğerinin pozitf kısmı ile,

Pozitif kısmı da diğerinin negatif kısmı ile etkileşerek çekim oluşturur.


HCl molekülü polar bir moleküldür.

δ+ kısmı yani elektro negatifliği az olan kısmı  H+

δ kısmı yani elektro negatifliği çok olan kısmı Cl

Bir molekülün Kısmi negatif kısmı  δCl    diğer molekülün  Kısmi negatif kısmını  δ+ (H+)kendine çeker

Aynı molekülün Kısmi pozitif kısmı  (δ+ H+ ) diğer molekülün Kısmi negatif kısmını δ–    Clkendine çeker

» İki farklı atomdan iki atomlu moleküllerde atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark arttıkça molekülün polarlığı ve dipol-dipol etkileşiminin kuvveti de artar.
 »Dipol-dipol etkileşiminin kuvveti arttığında ise maddenin erime ve kaynama noktası daha yüksek olur.
 »Dipol-dipol etkileşimleri Hidrojen Bağlarından zayıf London etkileşimlerinden daha güçlüdür.

Molekülün Polarlığı Apolarlığı Vdeosu İçin Tıkla KİMYA DENİZİ

Örnek: H2S molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

h2s indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

Polar Polar

H2S – H2S    

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

Örnek:SO2 molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

so2 indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

Polar Polar

SO2 – SO2     

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

Örnek: HCl molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

hcl indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

Polar Polar

HCl – HCl     

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

Örnek:HBr molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

hbr indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

       Polar Polar

      HBr – HBr     

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

Örnek:PH3 molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

ph3  indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

           Polar Polar

        PH3 – PH3 

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

Örnek:HCl molekülleri ile H2S  molekülleri  arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

Polar Polar

HCl – H2S                

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

Örnek:HCl molekülleri ile PH3 molekülleri  arasındaki etkileşimDipol dipol etkileşimidir 

Polar Polar

HCl – PH3               

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

ZAYIF ETKİLEŞİMLER VİDEOSU için Tıkla Kimya Denizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven + 10 =