KOVALENT BAĞLAR KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

Ametallerin kendi aralarında elektron ortaklığı ile oluşturdukları bağlara kovalent Bağ denir..Ametaller kendileri gibi ametal olan atomlarla bağ yapabilmek için elektron ortaklığı ile bağ oluştururlar.Elekron ortaklığı ile oluşan bu bağlar KOVALENT BAĞLAR olarak adlandırılır.

H2,O2,Cl2,H2O,HF,CH4,SO2 gibi yapılar kovalent bağla oluşan yapılardır.

Genel olarak 2 türlü Kovalent Bağ bulunur:

1.Apolar Kovalent Bağlar

2.Polar Kovalent Bağlar

Detaylı olarak inceleyelim;

1.APOLAR KOVALENT BAĞLAR KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

Aynı tür ametaller arasında elektron ortaklığı ile oluşan bağlar Apolar Kovalent Bağlar olarak adlandırılır. H2,O2,Cl2 Br2 , O3 gibi aynı ametalden oluşmuş yapılar Apolar Kovalent Bağla oluşan yapılardır.

Apolar Kovalent Bağlar Örnekler Çözümlü

Örnek:H2 Molekülü Lewis Simgesi Apolar Kovalent Bağ Oluşumu(1H)

1H :1 Des(Değerlik e- sayısı):1 1 nokta 1bağ

Soygaz düzenine ulaşmak için(En yakın sogaz 2He) 1 bağ yapar

H2 Molekülünde 2 H olduğu için 2 tane H alırız.

Örnek:Cl2 Molekülü Lewis Simgesi Apolar Kovalent Bağ Oluşumu(17Cl)

17Cl :2.8.7 Des1 1 nokta 1bağ

Soygaz düzenine ulaşmak için(2.8.8) 1 bağ yapar

Cl2 Molekülünde 2 Cl olduğu için 2 tane Cl alırız.


Örnek: F2 Molekülü Lewis Simgesi Apolar Kovalent Bağ Oluşumu(9F)

9F :2.7 Des1 1 nokta 1bağ

Soygaz düzenine ulaşmak için(2.8) 1 bağ yapar

F2 Molekülünde 2 F olduğu için 2 tane F alırız.


Örnek: Br2 Molekülü Lewis Simgesi Apolar Kovalent Bağ Oluşumu(35Br)

35Br :2.8.18.7 Des7
7 nokta 1bağ

Soygaz düzenine ulaşmak için(2.8.18.8) 1 bağ yapar

Br2 Molekülünde 2 Br olduğu için 2 tane Br alırız.


İKİLİ BAĞLAR ÜÇLÜ BAĞLAR TANIMI YAPISI OLUŞUMU

İki atom kendi arasında bağ yaparken ;

1 tane bağ yaparsa TEKLİ BAĞ

2 tane bağ yaparsa İKİLİ(ÇİFT) BAĞ

3 tane bağ yaparsa ÜÇLÜ BAĞ olarak adlandırılır.

O2 molekülünde ikil bağ, N2 molekülünde üçlü bağ oluşur.

İlk oluşan en alttaki bağ sigma bağı (σ) olarak adlandırılır

Üstünde oluşan 2.ve 3. Bağ lar ise pi π bağlarıdır


Örnek: O2 Molekülü Lewis Simgesi Apolar Kovalent Bağ Oluşumu(8O)

8O :2.6 Des6
6 nokta 2bağ

Soygaz düzenine ulaşmak için(2.8 ) 2 bağ yapar

O2 Molekülünde 2 O olduğu için 2 tane O alırız.


Örnek: N2 Molekülü Lewis Simgesi Apolar Kovalent Bağ Oluşumu(7N)

7N :2.5 Des5
5 nokta 3bağ

Soygaz düzenine ulaşmak için(2.8 ) 3 bağ yapar

N2 Molekülünde 2 N olduğu için 2 tane N alırız.


2.POLAR KOVALENT BAĞLAR KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

Farklı tür ametaller arasında elektron ortaklığı ile oluşan bağlar Polar Kovalent Bağlar olarak adlandırılır. H2O,SO2,HCl2 HBr ,
CO2 , CS2 , gibi aynı ametalden oluşmuş yapılar Polar Kovalent Bağla oluşan yapılardır.

Örnek: HCl Molekülü Lewis Simgesi polar Kovalent Bağ Oluşumu(1H, 17Cl)

1H :1 Des(Değerlik e- sayısı):1 1 nokta 1bağ

17Cl :2.8.7 Des1 1 nokta 1bağ


Örnek: HF Molekülü Lewis Simgesi polar Kovalent Bağ Oluşumu(1H, 9F)

1H :1 Des(Değerlik e- sayısı):1 1 nokta 1bağ

9F :2.7 Des1 1 nokta 1bağ


Örnek: H2O Molekülü Lewis Simgesi Apolar Kovalent Bağ Oluşumu(1H, 8O)

1H :1 Des(Değerlik e- sayısı):1 1 nokta 1bağ

8O :2.6 Des6
6 nokta 2bağ MERKEZ ATOM O (Daha çok bağ yaptığı için)

Soygaz düzenine ulaşmak için(2.8 ) 2 bağ yapar

H2O Molekülünde 1H ve 2 O olduğu için 1 tane H 2 tane O alırız.


Örnek: H2S Molekülü Lewis Simgesi Apolar Kovalent Bağ Oluşumu(1H, 16S)

1H :1 Des(Değerlik e- sayısı):1 1 nokta 1bağ

16S :2.8.6 Des6
6 nokta 2bağ MERKEZ ATOM S (Daha çok bağ yaptığı için)

Soygaz düzenine ulaşmak için(2.8.8 ) 2 bağ yapar

H2S Molekülünde 1H ve 2 S olduğu için 1 tane H 2 tane S alırız.