Peryodik Cetvel Gruplar Metal Ametal Yarımetaller Özellikleri

Peryodik Cetvel Gruplar Özellikleri  Metal Ametal Yarımetaller Özellikleri Metalik Bağlar Metallerin Özellikleri Konu Anlatımı Örnekler 8A Grubu Soygazlar ve Özellikleri 7A Grubu Halojenler ve Özellikleri 2A Grubu Toprak Alkali Metaller Özellikleri 1A Grubu Alkali Metaller Özellikleri Konu Anlatımı Peryodik Özelliklerin Değişimi Yarı Metallerin Özellikleri Yarı Metallerin Kullanım Alanları Kodlama Ametallerin Özellikleri Metallerin Özellikleri Peryodik Cetvel…

Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Örnekler Sorular

Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular Bileşikler adladılmasın kolaylık olsun diye gruplara ayrılarak incelenir. Genel olarak adlandırma 3 başlıkta incelenir. Aşağıdaki linklere tıklayarak adlandırmaları detaylı olarak iceleyebilir ve öğrenebilirsiniz; 1.İyonik Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular 2.Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler Sorular 3.Köklü Bileşiklerde Adlandırma Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular Bileşiklerin…

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Etkileşim Türleri Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERKimyasal Türler Arası Etkileşimler güçlü ve zayıf oluşuna göre  iki ana grupta incelenir:1.GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER  (Moleküllerarası Etkileşimler Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar)Molekülleri birarada tutan moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine Güçlü Etkileşimler, Moleküllerarası Etkileşimler ,Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar denir.2.ZAYIF  ETKİLEŞİMLER  (Molekül İçi  Etkileşimler ,Güçlü Etkileşimler veya Kimyasal  BağlarMolekül içindeki atomları birarada tutan çekim kuvvetlerine ise  Zayıf etkileşimler  Molekül…

Metalik Bağlar Metallerin Özellikleri Konu Anlatımı Örnekler

METALİK BAĞLAR METALLERİN ÖZELLİKLERİ KONU ANLATIMI ÖRNEKLER⇒ Metalik bağlar metal atomlarından kopan serbest değerlik elekronları ile elektronlarını bırakmış metal katyonları arasındaki çekim kuvvetidir.⇒Metal atomlarının dış yörüngelerinde az sayıda 1.2.3 tane değerlik elektronu bulunur.Bu değerlik elektronları çekirdekten uzak olduğu için çok zayıf şekilde bağlıdırlar.⇒Metallerin değerlik elektronları az olduğu için serbest hareket ederler ve sürekli hareket halindedir.…

Kovalent Bağlar Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

KOVALENT BAĞLAR KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERAmetallerin kendi aralarında elektron ortaklığı ile oluşturdukları bağlara kovalent Bağ denir..Ametaller kendileri gibi ametal olan atomlarla bağ yapabilmek için elektron ortaklığı ile bağ oluştururlar.Elekron ortaklığı ile oluşan bu bağlar KOVALENT BAĞLAR olarak adlandırılır.H2,O2,Cl2,H2O,HF,CH4,SO2 gibi yapılar kovalent bağla oluşan yapılardır.Genel olarak 2 türlü Kovalent Bağ bulunur:1.Apolar Kovalent Bağlar2.Polar Kovalent BağlarDetaylı olarak…

Peryodik Cetvelde Yer Bulma İlk 20 Element TYT

Peryodik Cetvelde Yer Bulma 20 ye Kadar TYT Ortaokul ve 9.sınıf müfredatında yalnızca atom numarası 20 ye kadar olan atomlar inceleneceğinden bu kısımda yalnızca 20 ye kadar olan elementleri inceleyeceğiz. 20 den sonrakiler 11.sınıf müfredatında incelenecektir. Peryodik Cetvelde Yer Bulmada Genel Kurallar Öncelikle elektron dizilişi yapılır.Elektron dizilişinde katmanlar belirlenir. Elektron dizilişinde; En büyük katman sayısı…

İyonik Bağlar Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

İyonik Bağlar Konu Anlatımı Çözümlü ÖrneklerMetaller ile ametaller arasında elektron alışverişi ile oluşan bağlardırMetal atomları ile ametal atomları arasında itme-çekme kuvvetleri ile yani elektrostatik çekim kuvvetleri ile ile oluşan bağlar İyonk bağlar olarak adlandırılır.Metaller fazla olan elektronlarını elektron ihtiyacı olan ametallere vererek iyonik bağ oluştuturlar.Örnek:NaCl iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim11 Na atomu ile 17Cl atomu…

Oktet Kuralı Dublet Kuralı

OKTET KURALI DUBLET KURALIKimyasal bağ oluşması için atomların soygaz elektron düzenine geçmesi gerekir.Bağ oluşumuna katılacak bir element en dış katmanındaki elektron sayısını soygaz düzenine benzetmeye çalışır.Soygaz elektron dizilişine sahip olmaya atomlar bağ yapamazlar.Atomların soygaz elektron dizilişine benzemek için elektron alır,verir veya ortaklaşırlar.Oktet Kuralı Dublet KuralıAtomların soygaz elektron dizilişine benzemek için son katmanlarındaki elektron sayısını;2 ye…

Lewis Simgesi Elektron Nokta Yapısı Konu Anlatımı Örnekler

Lewis Simgesi Elektron Nokta Yapısı Bir atomun son tabakasında buluna elektronlar atomun kimliğini büyük bir oranda belirlediği için Lewis böyle bir simge sistemi oluşturmuşturBir elementin sembolünün üzerine değerlik elektron sayısı kadar nokta konursa Lewis Simgesi ile ya da Elektron Nokta Yapısı ile gösterilmiş olur.Yani Lewis Simgesi elde etmek için elementin sembolünün etrafına değerlik elektron sayısı…

Değerlik Elektron Sayısı, Değerlik Elektron Sayısı Bulma TYT

Değerlik Elektron Sayısı, Değerlik Elektron Sayısı Bulma TYT            Bir atomda son katmanda bulunan, alınıp verilebilen ya da ortaklaşa kullanılan elektronlara Değerlik Elektronları veya Valans Elektronları denir. Kimyasal bağ oluşumunda kullanılan elektronlar değerlik elektronlarıdırDeğerlik Elektron Sayısı Nasıl Bulunur?Elektron dizilişinde en son tabakadaki elektron sayısı değerlik elektron sayısını verirÖrnek ;12Mg atomunda son tabakada 2…