Yarı Metallerin Özellikleri Yarı Metallerin Kullanım Alanları Kodlama

Metallerle ametaller arasında bir zigzag içerisinde yer alan kimyasal özellik olarak ametallere fiziksel özellik olarak metallere benzeyen elementler yarımetaller olarak adlandırılır.

Yarı metaller adları sembolleri 

5B Bor ,

14Si Silisyum,

32Ge Germanyum ,

33As Arsenik,

51Sb Antimon,

52Te Tellür ,

84Po  Polonyum 

elementleri yarı metaldir.

IIIA    IVA     VA     VIA    VIIA   VIIIA
5B          
  14Si        
  32Ge 33As      
    51Sb 52Te    
kimyadenizi.com   84Po    
 

       

Yarı Metallerin Özellikleri

 • Metallerle ametaller arasında bir zigzag içerisinde yer alır.
 • Fiziksel  olarak metallere, kimyasal özellik bakımından ametallere benzer.
 • En dış katmanlarında 3 ile 7 arasında değişen elektron bulundurur.
 • Kimyasal özellik bakımından ametallere benzer.Metallerle alaşım oluşturabilirler.
 • Ametallerle bileşik oluştururlar.Hem pozitif hem de negatif yüklü iyon hâline geçebilirler.
 • Bazıları parlak, bazıları mattır.
 • Elektriği ametallerden daha iyi metallerden daha az iletir.
 • Isıyı metallerden daha az iletir.
 • İşlene bilirler ve dövülebilirler.. ,tel ve levha hâline getirilebilir.
 • Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür,ametallere göre yüksektir.
 • Oda koşullarında tek atomlu hâldedirler
 • Yarı metallerin son katmanlarında kaç elektron bulunur 3.4.5 veya 6 elektron bulunur.
 • yarı metaller elektron alır mı verir mi ? yarı metaller kimyasal olarak ametallere benzerler,elektron vermezler ama elektron ortaklığı yaparlar.

Yarı Metallerin Kullanım Alanları

 • Yarı metaller ,elektronik endüstrisinde çok  değerlidir. Örneğin, silisyum, telefonlarda ve bilgisayarlarda bulunan çiplerin üretiminde kullanılır.
 • Bor ürünleri; cam, tarım, kimya, deterjan, seramik ve polimerik malzemeler, metalürji, nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji, elektronik ve iletişim, uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar ve inşaat gibi pek çok farklı alan ve sektörde kullanılmaktadır. Bu sektörlerde çoğunlukla rafine bor ürünleri kullanılmakla birlikte konsantre bor ürünleri de tüketilebilmektedir. 2016 yılında Dünya genelinde tüketilen bor ürünlerinin yaklaşık %80’i cam (yalıtım tipi cam elyafı, tekstil tipi cam elyafı, borosilikat cam ve panel cam), seramik-frit, tarım ve deterjan-temizlik sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

 

 • Arsenik ve polonyum oldukça toksik tarı metallerdir.
 • Antimon ve tellür metal alaşımlarında istenilen özellikleri eklemek için sıkça kullanılır.

Yarı metalleri kolay ezberleme, yarı metaller kodlama

Ne kadar faydalıdır bilmiyoruz ama şöyle bir yarı metal kodlaması da var

Polonyalı      Polonyum (Po)
Bora             Bor (B)
Simit             Silisyum (Si)
Getirince      Germanyum (Ge)
Askerlikten   Arsenik (As)
Subaylığa     Antimon (Sb)
Terfi etti        Tellür (Te)

AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ

(H, C, N , P, O, S ,Se , F, Cl, Br, I)

IA   IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
1     6 7 8 9  
H     C N O F  
        15 16 17  
      P S Cl  
        34 35  
        Se Br  
          53  
          I  
          85  
          At  
 

 

 • Ametaller Peryodik tablonun sağ üst 4A,5A, 6A ve 7A gruplarında bulunur ve metallerin tam tersi özelliklere sahiptir.
 • En dış katmanlarında metallerden daha çok sayıda elektron bulunur ve oktetlerini tamamlamak için elektron almayı tercih eder.Elektron alarak “-” yüklü iyon (anyon) hâline gelme eğilimindedir.+ yüklü de olabilirler.
 • Flor dışındaki ametaller hem pozitif hem de negatif değerlik alırlar. Flor tüm bileşiklerinde yalnız –1 değerlik alırlar.
 • Kendi aralarında kovalent bileşik oluştururlarMetallerle de iyonik bileşik oluşturabilir.
 • Oda koşullarıda katı, sıvı ve gaz hâlde bulunabilir.Katı hâlde olanlar mat görünümlüdür.Genelde üzeyleri mattır. Metalik parlaklık göstermezler.
  Elektriği iletmezler( grafit hariç)
  Isıyı iyi iletmezler.
  Kırılgandırlar. Esnek değillerdir. Tel ve levha haline gelmezler.
  Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür.
  Ametaller Oda koşullarında moleküler halde bulunurlar. (H2, O2, N2 Cl2 , O2 , P4, S8…gibi)

.

 

METALLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Periyodik tablonun sol tarafında olan 1A, 2A, 3A ve B gruplarında yer alır ve elementlerin önemli bir kısmını oluşturur.
 • En dış katmanlarındaki elektron sayısı azdır ve oktetlerini tamamlamak için elektron vermeyi tercih eder.
 • Elektron vererek “+” yüklü iyon (katyon) hâline gelme eğilimindedir.
 • Ametallerle iyonik bileşik oluşturur. Kendi aralarında bileşik oluşturmaz.
 • Doğada genellikle bileşikleri hâlinde bulunurlar.
 • Oda koşullarında, cıva hariç, hepsi katı hâldedir..(Civa Hg En:-390C)
 • Yüzeyleri parlaktır. Metalik parlaklık gösterirler.
 • Katı ve sıvı hâlde elektriği iletirler.Metaller buharlaştırılınca metalik özelliklerinikaybederler,elektriği iletmezler.
 • Isıyı iyi iletir.
 • İşlene bilirler ve dövülebilirler.. , tel ve levha hâline getirilebilir.
 • Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir.
 • Oda koşullarında tek atomlu hâldedirler
 • Metaller homojen olarak eriyip karışarak alaşımları oluştururlar.
  •  
!!!!!ATOM VE PERYODİK SİSTEM TESTLERİ SAYFANIN EN ALTINDADIR!!!!!!
 

 

ATOM VE PERYODİK SİSTEM KONU ANLATIMLARI

1A Grubu Alkali Metaller ve Özellikleri TIKLA

2A GrubuToprak Alkali Metaller ve Özellikleri TIKLA  

8A Grubu Soygazlar ve Özellikleri TIKLA

7A Grubu Halojenler Özellikleri 

Peryodik Özelliklerin Değişimi TIKLA 

İyonlaşma Enerjisi Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular TIKLA

İyonlaşma Enerjilerinin Karşılaştırılması,Çözümlü Örnek Sorular

Atom yarıçapı,Atom Çapı,Atom Hacmi TIKLA

Atom Yarıçaplarının Karşılaştırılması,Çözümlü Örnek Sorular 

Periyodik Sistemde Asidik ve Bazik Özelliklerin Değişimi TIKLA

Elektron İlgisi TIKLA

Elektronegatiflik TIKLA

Peryodik Cetvel Çeşitleri ,Peryodik Cetvel Tarihi TIKLA

Mendeleyev Peryodik Cetvel

Newlands Peryodik Tablo,Oktavlar(Sekizler) Yasası

Döberenier Peryodik Cetvel,Triadlar, (Üçlüler Kuralı)

Chancourtois Silindir Peryodik Cetvel

Moseley in Peryodik Cetvele Katkıları

Peryodik Cetvelde Yer Bulma İlk 20 Element TYT

Yarı Metallerin Özellikleri Yarı Metallerin Kullanım Alanları Kodlama

İzobar İzoton İzotop İzoelektronik Allotrop Atomlar ATOM TÜRLERİ

 

 

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three + eighteen =