7A Grubu Halojenler ve Özellikleri

7A Grubu Halojenler

Periyodik tablonun 7A grubunda bulunan elementlere Halojenler  denir.Tuzların yapısında bulundukları için  Latincede “tuz yapan” anlamına gelen HALOJENLER adı ile adlandırılırlar.

7A Grubu Halojenler Adları ve Sembolleri Atom Numaraları;

9F:Flor,

17Cl:Klor,

35Br:Brom,

53I:İyot ve

85At:Astatin’

dir.

Astatin grupta yer almasına rağmen halojen olup olmadığı tartışılmaktadır.

7-A

İE1

Elekrn

İlgisi

Elektro

negatiflik

E.N

(oC)

K.N

(oC)

Yükslt.

Bas

Fiziksel

Öz

9F: …7

1681

333

4,0

-219,4

-188

-1

 

gaz, açık sarı

17Cl: …7

1255

349

3,0

-101

-33,8

-1,1,3,5,7

gaz, yeşilimsi sarı

35Br:…7

1140

325

2,8

-7,2

-59,7

-1,1,3,5,7

 

sıvı, kırmızı

53I:…7

1008

297

2,5

113,7

185,4

-1,1,3,5,7

 

katı, morsiyah

85At:…7

920

270

2,2

302

337

-1,1,3,5,7

 

katı,radyoaktif
kimyadenizi.com

    7A Grubu Halojenler Fiziksel Kimyasal  Özellikleri

 • Halojenlerin hepsi ametaldir.
 • Oda şartlarında F2 ve Cl2 gaz, Br2 sıvı, I2 katı halde bulunur.
 • Bu gruptaki elementlerin hepsi elektronegatiftir.
 • Elektron alma eğilimi (elektron ilgileri) en yüksek olan elementlerdir.
 • Elektron dizilişleri 7 ile biter.
 • Soygaz yapısına yakın olduklarından bir elektron alarak kolayca 1 yüklü iyonlar (F-, Cl-, Br-, I-) oluştururlar.
 • Bileşiklerinde -1’den +7’ye kadar değişik yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Sadece flor elementinin tek yükseltgenme basamağı vardır ve bütün bileşiklerinde -1 yükseltgenme basamağına sahiptir..
 • Tepkimeye girme eğilimleri yüksek olduğundan doğada serbest olarak değil bileşikler hâlinde görülürler.
 • Element halinde 2 atomlu moleküllerden (X2) oluşurlar. (F2, Cl2,Br2,I2,At2) Doğada asla nonoatomik hâlde bulunmayıp iki atomlu(X2 şeklinde) moleküler yapıda bulunurlar(F2, Cl2, Br2, I2).
 • Elektronegatifliği en yüksek olan element Flordur. Fakat elektron ilgisi en yüksek olan element Klor dur.
  Flor atomunun yarıçapı küçük olduğundan elektronlar arası itme kuvveti büyüktür.
 • Erime ve kaynama noktaları grupta yukarıdan aşağıya doğru artar.. Halojenlerde London Kuvvetleri etkilidir,Aşağıya doğru Elektron sayısı arttıkça London Çekim kuvvetleri de artar,bundan dolayı aşağıya doğru EN ve KN artar.
 • Zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler.
 • Astatin radyo aktiftir ve doğada çok az miktarda bulunurlar.

Halojen   tuz yapan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × three =