İçeriğe geç

Molekülün Polarlığı Apolarlığı Bağların Polarlığı Apoarlığı Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler

MOLEKÜLÜN POLARLIĞI APOLARLIĞI

 • Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır değilse molekül içinde bir tarafta doğru yük kayması oluşur,yani simetri bozulur molekül eşit çekilmez ve molekül polar molekül olarak adlandırılır.
 • Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır ise molekül APOLAR dır.Yani apolar moleküllerin dipol momentleri sıfırdır.

Molekülün polarlığı bağın polarlığından biraz farklıdır.

Molekülün polarlığında atomların kenerlardan eşit çekilip çekilmediğne bakacağız.

 • Atomlar eşit çekilirse Apolar Molekül
 • Atomlar eşit çekilmezse Polar Molekül
 • Ortada ortaklanmamış (bağ yapmamış) elektronlar var, simetri bozulur , eşit çekilmez molekül polar olur. Kenarlardaki aynı ortaklanmamış elektronlar simetriyi bozmaz.
 •  

Elektronegatiflik bağ elektronlarını çekme gücü idi.

Elektronegatifliği çok olan atom, bağ elektronlarını kendine daha kuvvetli çeker.

Kovalent bağlı bileşiklerde, elektronegatifliği çok olan atom, bağ yapan diğer elektronları kendine daha kuvvetli çeker.

bir maddenin polar mı apolar mı olduğunu nasıl anlarız?

Moleküldeki atomların çekim kuvvetlerinin bileşkesi, molekülün polarlığını belirler;

 • Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır ise molekül APOLAR dır.Yani apolar moleküllerin dipol momentleri sıfırdır.
 • Moleküldeki çekim kuvvetlerinin bileşkesi yani Dipol moment sıfır değilse molekül içinde bir tarafta doğru yük kayması oluşur,yani simetri bozulur molekül eşit çekilmez.

»» H2, N2, O2, F2 gibi 2 Atomlu Moleküller Elementlerde aynı elementler birbirini eşit kuvvetle çekeceklerinden polarite oluşmaz,Molekül Apolar dır

H2, N2, O2, Cl2 gibi elementler 2 Atomlu Moleküler Elementlerdir, molekülleri apolardır.

»» HF, CO, NO gibi 2 atomdan oluşan XY tipi bileşiklerde ise iki farklı atom elektronegatiflikleri farklı olduğundan dolayı birbini eşit çekemez ve simetri oluşmaz. Molekül Polar dır.

»» H2O, H2S, NH3 , CH4 gibi 3 veya daha fazla atomdan oluşan moleküller ise Polar veya Apolar olabilir;

 • Merkez atomda ortaklanmamış e yoksa bağ­lar eşit çekileceğinden MOLEKÜL APOLAR dır
 • Merkez atomda ortaklanmamış e varsa simetri bozulur , bağ­lar eşit çekilmez MOLEKÜLPOLAR dır

9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


Yalnızca C ve H içeren hidrokarbonların ( CXHY tipi ) molekülleri Apolardır, Apolar moleküllerdir.
CH4 apolar moleküldür

C2H4 apolar moleküldür

C5H12 apolar moleküldür

C6H6 (benzen) apolar moleküldür


CX4 tipi moleküller apolardır

ch4 ccl4 cf4 cbr4 ccl4 polar mı apolar mı

Çünkü karbon 4 bağını da aynı atomlarla yapmıştır.

CH4 apolar moleküldür

CCl4 apolar moleküldür

CF4 apolar moleküldür

CBr4 apolar moleküldür

Moleküller apolardır

CH4 Molekülünde H lerin yerine başka bir element bağlanmışsa Molekül polardır

chcl3 ch3cl ch2cl2 polar mı apolar mı polarmı apolar mı?

CHCl polar moleküldür

CH2Cl2 polar moleküldür

CH3Cl  polar moleküldür


Alkoller polar mı apolar mı ?

ch3oh c2h5oh c3h7oh polar mı apolar mı

ALKOLLER (R-OH) Polar moleküllerdir

Metil alkol CH3OH polar moleküldür

Etil alkol C2H5OH polar moleküldür

Propil alkol C3H7OH polar moleküldür

Alkoller polar moleküllerdir


Karboksilli asitler polar mı apolar mı ?

hcooh ch3cooh c2h5cooh apolar mı polar mı apolar mı

KARBOKSİLLİ ASİTLER (R-COOH) Polar moleküllerdir

Formik Asit HCOOH polar moleküldür

Asetik asit CH3COOH polar moleküldür

propiyonik asit C2H5COOH polar moleküldür

Karboksilli asitler polar moleküllerdir

Molekülün Polarlığı Çözümlü Sorular Örnekler

ÖRNEK: H2 Molekülü H2 polar mı apolar mı

H2
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
kimyadenizi.com

H2 apolar moleküldür


ÖRNEK: Cl2 Molekülü Cl2 polarmı apolar mı

Cl2
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
kimyadenizi.com

Cl2 apolar moleküldür


ÖRNEK: O2 Molekülü O2 polarmı apolar mı

O2
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
kimyadenizi.com

. O2 apolar moleküldür


ÖRNEK: N2 Molekülü N2 polarmı apolar mı

N2
Bağların Polarlığı Apolar
Molekülün Polarlığı Apolar
Eşit çekilir
kimyadenizi.com

. N2 apolar moleküldür


ÖRNEK: CO Molekülü polarmı apolar mı 


PolarPolar
COCO

 Dipol – Dipol Etkileşimi +

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

CO molekülünde karbon ve oksijen atomları arasındaki bağlar Polar Kovalent Bağ yapısındadır.


ÖRNEK: HCl Molekülü HCl polarmı apolar mı

HCl
Bağların Polarlığı Polar
Molekülün Polarlığı Polar
Eşit çekilmez
kimyadenizi.com

. hcl polar moleküldür

ÖRNEK: HF Molekülü HF polarmı apolar mı

HF
Bağların Polarlığı Polar
Molekülün Polarlığı Polar
Eşit çekilmez
kimyadenizi.com

. hf polar moleküldür


ÖRNEK: BH3 Molekülü BH3 polarmı apolar mı

BH3
Bağların Polarlığı Polar
Molekülün Polarlığı Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok .Eşit çekilir.
kimyadenizi.com

bh3 apolar moleküldür


ÖRNEK: CH4 Molekülü CH4 polarmı apolar mı

CH4
Bağların Polarlığı Polar
Molekülün Polarlığı Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok .Eşit çekilir.
kimyadenizi.com

. ch4 apolar moleküldür


ÖRNEK: CF4 Molekülü CF4 polarmı apolar mı

CF4
Bağların Polarlığı Polar
Molekülün Polarlığı Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok .Eşit çekilir.
***Kenardaki ortaklanmamış e- lar simetriyi bozmaz
kimyadenizi.com

. cf4 apolar moleküldür


ÖRNEK: CO2 Molekülü CO2 polarmı apolar mı 

CO2
Bağların Polarlığı Polar
Molekülün Polarlığı Apolar
Kenardaki atomlar aynı. Ortada ortaklanmamış e- yok .Eşit çekilir.
***Kenardaki ortaklanmamış e- lar simetriyi bozmaz
kimyadenizi.com

. co2 apolar moleküldür


ÖRNEK: H2O Molekülü H2O polarmı apolar mı

H2O
Bağların Polarlığı Polar
Molekülün Polarlığı Polar
Ortada ortaklanmamış e- var .Eşit çekilmez
kimyadenizi.com

. h2o polar moleküldür


ÖRNEK: NH3 Molekülü NH3 polarmı apolar mı

NH3
Bağların Polarlığı Polar
Molekülün Polarlığı Polar
Ortada ortaklanmamış e- var .Eşit çekilmez
kimyadenizi.com
 
 
 
 
 
 
 

nh3 polar moleküldür

HCl polar moleküldür

HF polar moleküldür

CO polar moleküldür

NO polar moleküldür

H2S polar moleküldür

NH3 polar moleküldür

PH3 polar moleküldür

HCOOH polar moleküldür

CH3COOH polar moleküldür

C2H5COOH polar moleküldür

CH4 apolar moleküldür

C2H4 apolar moleküldür

CO2 apolar moleküldür

BH3 apolar moleküldür

O2 apolar moleküldür

H2 apolar moleküldür

Cl2 apolar moleküldür

F2 apolar moleküldür

Cl2 apolar moleküldür

N2 apolar moleküldür

Bağların Polarlığı

 • Bağları oluşturan atomlar aynı ise Apolar Bağ
 • Bağları oluşturan atomlar farklı ise Polar Bağ

Çizgimiz yani bağımız aynı atomları bağlıyorsa Apolar Bağ

Çizgimiz yani bağımız farklıı atomları bağlıyorsa Polar Bağ

X-X Apolar Bağ

X=X Apolar Bağ

Y≡Y Apolar Bağ

X-Y Polar Bağ

ÖRNEKLER:

H-H Apolar Bağ

Cl-Cl Apolar Bağ

F-F Apolar Bağ

O=O Apolar Bağ

N≡N Apolar Bağ

Yukardaki örneklerde bağlar aynı atomları bağladığı için Polar Bağlar dır

H-Cl Polar Bağ (1 tane)

H-O-H Polar Bağlar (2 tane)

O=C=O Polar Bağlar (2 tane)

Yukardaki örneklerde bağlar Farklı atomları bağladığı için Apolar Bağlar dır
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş