İçeriğe geç

CO Polar mı Apolar mı? CO Lewis Yapısı Karbon Monoksit dipol mü indüklenmiş dipol mü? CO Molekülleri Arasındaki Etkileşim Türü.

CO Polar mı Apolar mı? CO Lewis Yapısı Karbon Monoksit dipol mü indüklenmiş dipol mü? CO Molekülleri Arasındaki Etkileşim Türü

CO molekülünde karbon ve oksijen atomları arasındaki bağlar Polar Kovalent Bağ yapısındadır.Yani CO molekülü polardır.CO moleküllleri arasında Dipol Dipol Etkileşimleri bulunur dipoldür kalıcı dipoldür

CO Molekülleri Arasındaki Etkileşim Türü

CO Karbon Monoksit, 4 tane C 6 tane O olmak üzere toplam 10 değerlik elektronuna sahiptir. Bir karbon ve bir oksijen atomundan oluşur.

– Karbon ve oksijen arasında üçlü bağ oluşur. 6 elektron üçlü bağ oluşturur.

– Karbonun iki elektronu ve dört oksijen elektronu bağa katılır ve geride bir tek karbon çifti ve oksijen atomunda bir yalnız çift bağa katılmaz.

– Karbon Monoksit CO molekülü,1 C atomu ve 1 O atomundan oluşur. Karbon ve Oksijen atomları arasında üçlü bağ oluşur.

– Üç bağdan 2 tanesi  pi bağı ve 1 tanesi  sigma bağıdır . CO molekülündeki bağ uzunluğu yaklaşık 12 pm’dir.

– Karbon ve oksijen atomlarının her ikisi de 10 değerlik elektronuna sahiptir.. CO molekülünde üçlü bağ oluşumunda 4 elektron oksijenden ve 2 elektron karbon atomundan gelir.

– 2 atomdan oluşan moleküldeki atomlar farklı ise molekül simetrik olmaz.dipol momentler sıfır olmaz molekül polar olur.

Karbon ve oksijen atomları arasında polarlık meydana gelir. Dipol momentinin yönü Karbon atomuna, yani C ← O’ya doğru başlar. Eşit olmayan yük dağılımı, karbon monoksit molekülünün her iki atomunda da meydana gelir.

Peki CO Polar mı yoksa Apolar mı?

CO (Karbon monoksit), karbon (2.55) ve oksijen (3.44) atomlarının elektronegatifliğindeki farklılık nedeniyle doğada kutupludur yani CO polar moleküldür

. Karbon ve oksijen atomu eşit olmayan yük dağılımına sahiptir ve bu nedenle CO bağı, CO ‘yu polar bir molekül yapan bir dipol momentine sahiptir.Dipol momentler O değildir.

CO molekülünde karbon ve oksijen atomları arasındaki bağlar Polar Kovalent Bağ yapısındadır.

CO Molekülleri Arasındaki Etkileşim Türü dipol mü indüklenmiş dipol mü?

– Polar molekülller arasındaki etkileşim de Dipol-Dipol Etkileşimi  olduğundan CO moleküllleri arasındaki etkileşim de Dipol-Dipol EtkileşimiKuvvetleridir(İndüklenmiş Dipol-İndüklenmiş Dipol -Ekileşimi)


PolarPolar
COCO

 Dipol – Dipol Etkileşimi +

 London Kuvvetleri

Birbiri içinde ÇÖZÜNÜR
kimyadenizi.com

CO molekülünde karbon ve oksijen atomları arasındaki bağlar Polar Kovalent Bağ yapısındadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş