İçeriğe geç

İyonlaşma Enerjilerinin Karşılaştırılması Çözümlü Örnek Sorular Sıralama

PERYODİK CETVELDE İYONLAŞMA ENERJİSİ DEĞİŞİMİ

Genel olarak peryodik cetvelde;

Soldan Sağa İyonlaşma Enerjisi ARTAR

(2A-3A ve 5A-6A istisna)

Aşağıdan Yukarıya İyonlaşma Enerjisi ARTAR

İyonlaşma Enerjisi ARTAR


Peryodik Cetvelde;

Sağdan Sola İyonlaşma Enerjisi AZALIR

Yukarıdan Aşağıya İyonlaşma Enerjisi AZALIR

      İyonlaşma Enerjisi azalır

*****  2-A Ve 5-A Gruplarının İyonlaşma Enerjileri İstisnası

Aynı periyotta, değerlik elektron sayısı arttıkça iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Ama 2A ve 5A grupları küresel simetrik özellik gösterir ve kuralı bozar

Bu düzensizliğin sebebi, küresel simetridir.

 


9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


İyonlaşma Enerjisi Grafiği Grafik Soruları istisnalar

»» 2A ve 5A grupları küresel simetrik özellik gösterir ve kuralı bozar.

1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A


 


İyonlaşma Enerjisi Karşılaştırma Çözümlü Örnek Sorular

iyonlaşma enerjisi ile ilgili sorular 9.sınıf iyonlaşma enerjisi örnek sorular

iyonlaşma enerjisi örnekleri iyonlaşma enerjisi sıralama soruları,

AYNI GRUPTA İSELER

SORU:

2He, 10Ne , 18Ar  iyonlaşma enerjilerini   karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

 

 

2He

2

 

 

1.Peryot

8-A

10Ne

8

 

2.Peryot

8-A

18Ar

2

8

8

3.Peryot

8-A

kimyadenizi.com

2He, Des 2 ama 8A grubundadır..İSTİSNA….

Üçü de 8-A grubunda

Alt alta gelirler.

Grupta aşağıdan yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar

Yani aynı grupta katman sayısı az olanın iyonlaşma enerjisi dahafazladır


2
He    > 10Ne > 18Ar

8A       8A         8A

2He

10Ne

18Ar

Örnek:

4Be, 12Mg ,20Ca iyonlaşma enerjilerini  karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

4.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 

4Be

2

 

 

2.Peryot

2-A

12Mg

8

2

 

3.Peryot

2-A

20Ca

2

8

8

2

4.Peryot

2-A

Üçünün de sonu 2 ile biter ,Aynı grup demektir,2-A grubu

Alt alta gelirler.

Grupta aşağıdan yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar

Yani aynı grupta katman sayısı az olanın peryot no su az olanın iyonlaşma enerjisi daha fazladır

4Be

12Mg

20Ca

4Be >   12Mg   > 20Ca

2K        3K       4 Katmanlı

AYNI PERYOTTA

Örnek:

12Mg, 16S ,18Ar    iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

    

 

1.K

2.K

3.K

 

 

12Mg

2

8

2

3.Peryot

 2-A .

16S

8

6

3.Peryot

6-A

18Ar

2. 

8

8

3.Peryot

8-A

Üçü de 3 katmanlı yani 3. Peryotta

Aynı peryotta soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar

12Mg……..16S 18Ar
                      →

Sola doğru yarıçap  artar

 18Ar > 16S >12Mg

AYNI PERYOTTA

Örnek:

12Mg, 14Si ,18Ar  iyonlaşma enerjilerini  karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 

12Mg

8

2

2.Peryot

2-A

14Si

8

4

3.Peryot

4-A

18Ar

2

8

8

3.Peryot

8-A

Üçü de 3 katmanlı yani 3. Peryotta

Aynı peryotta soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar

12Mg  14Si 18Ar
                  →

Sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar

 12Mg > 14Si > 18Ar

2-A      4-A    8-A


İyonlaşma Enerjisi İstisnaları Örnekler

(2A-3A ve 5A-6A İstisnaları Örnekler)

Örnek:

12Mg, 13Al ,17Cl  İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 

12Mg

8

2

3.Peryot

2-A

13Al

8

3

3.Peryot

3-A

17Cl

2

8

7

3.Peryot

7-A

 

Grup no su fazla olanın İE si fazladır ama

2A ve 3A istisnası var

2A  >3A

17Cl  >  12Mg   >  13Al

7A        2A        3A

Örnek:

7N, 8O ,10Ne  İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

1.K

2.K

3.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 

7N

5

 

2.Peryot

5-A

8O

6

 

2.Peryot

6-A

10Ne

2

8

 

2.Peryot

8-A

 

Grup no su fazla olanın İE si fazladır ama

5A ve 6A istisnası var

5A  >6A

10Ne >  7N   >  8O

8A        5A      6A

NOT:

ΦYukarda verilen maddelerle yalnızca AYNI GRUPTA veya AYNI PERYOTTA iseler karşılaştırma yapabiliriz.

Ama farklı peryotlarda iseler veya farklı gruplarda iseler   karşılaştırma yapamayız

Aşağıdaki kurallarla peryodik cetvelin herhangi bir yerindeki  atom veya iyonlarda  genel olarak karşılaştırma yapabiliriz


İYONLAŞMA ENERJİLERİ KARŞILAŞTIRMA

 (Farklı Grup-Farklı Peryot-Atom İyon)

»» Değerlik e sayısı büyük olanın ,yani grup numarası büyük olanın İE si daha büyüktür.

( 2A ve 5A grupları istisna daha doğrusu değ.el.say 2 ve 5 olanlar istisna,en son maddede açıklanmıştır.


11
Na11: 2.8 .1   Des:1         1-A
7N7:     2.5        Des:5          5-A
16S18-2:   2.8.8 Des:8          8-A

İE    16S18-2>7N7 > 11Na11

Değerlik e sayısı en büyük olan 16S18-2 dir. İE si en büyük olandır

»» Değerlik e sayısı aynı ise katman sayısı az olanın İE si daha büyüktür.Yani katman sayısı az olandan e koparmak daha zordur.

10Ne10 : 2.8        Des:8     2 yörüngeli

18Ar18 : 2.8.8     Des:8      3 yörüngeli

İE 10Ne10 >18 Ar18

»»  Değerlik e sayısı ve elektron sayısı aynı ise protonu fazla olanın İE si daha büyüktür.

Ya da p/e oranına bakılır. p/e oranı çok olandan e koparmak daha zordur.Çekim kuvveti daha fazladır

20 Ca18+2 :2.8.8        Des:8   El.S:18         

19K18+1     :2.8.8        Des:8   El.S:18

Des ve Elektron sayıları aynıdır.

             20Ca18+2>19K18+1

p/e      20/18      19/18

çekimi fazla olan 20Ca18+2 dir

Örnek:
12Mg, 16S ,18Ar İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

    
 1.K2.K3.K  
12Mg2823.Peryot2-A
16S863.Peryot6-A
18Ar2. 883.Peryot8-A
kimyadenizi.com

Üçü de 3 katmanlı yani 3. Peryotta aynı peryotta soldan sağa İ.E artar

12Mg……..16S 18Ar

İ.E sağa doğru artar

18Ar > 16S >12Mg

Örnek:
2He, 10Ne , 18Ar İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

    
 1.K2.K3.K  
2He2  1.Peryot 8-A
10Ne8 2.Peryot8-A
18Ar 2883.Peryot8-A
kimyadenizi.com

2He, Des 2 ama 8A grubundadır..İSTİSNA….

Üçü de 8-A grubunda

Grup no aynı ise  Katman sayısına bakılır;

Katman sayısı küçük olanın İ.E si daha büyüktür


2He > 10Ne>18Ar >

8A       8A         8A

Ya da daha kısa bir şekilde;

Aynı grupta Yukarıya doğru İE Azalır diye de düşünülebilir

Örnek:

4Be, 12Mg ,20Ca İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız

     
 1.K2.K3.K4.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 
4Be2  2.Peryot2-A
12Mg82 3.Peryot2-A
20Ca28824.Peryot2-A

Üçünün de sonu 2 ile biter ,Aynı grup demektir,2-A grubu

Alt alta gelirler.Grupta aşağıdan yukarı İ.E artar

 4Be   >   12Mg   >20Ca

2K         3K       4 Katmanlı

Örnek:

4Be, 13Al ,18Ar  İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

    
 1.K2.K3.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 
4Be2 2.Peryot2-A
13Al833.Peryot3-A
18Ar2883.Peryot8-A

 Grup no su fazla olanın İE si fazladır ama 

2A ve 3A istisnası var

2A  >3A

18Ar  >  4Be   >  13Al

8A        2A        3A

Örnek
4Be, 16S, 15P , 19K iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

     
 1.K2.K3.K4.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 
4Be2  2.Peryot2-A
16S86 3.Peryot6-A
15P285 3.Peryot5-A
19K28814.Peryot1-A

Grup Numarası büyük olanın İ.E si daha büyüktür ,

Ama 5A>6A İstisnası  Bulunuyor

 15P >16S >4Be >19K

5A       6A     2A    1A

Periyodik Sistem ve Özellikleri -2 / Periyodik Özellikler

Örnek:

7N, 8O , 20Ca  iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

     
 1.K2.K3.K4.K

Katman sayısı

(Peryot No)

 
7N5  2.Peryot5-A
8O6  2.Peryot6-A
20Ca28824.Peryot2-A

Grup Numarası büyük olanın İ.E si daha büyüktür ,

Ama 5A>6A İstisnası  Bulunuyor

7N  > 8O >20C

5A     6A   2A

2. İyonlaşma Enerjisi  ve 3.İyonlaşma Enerjileri Karşılaştırma  Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

İkinci İyonlaşma enerjilerine bakılırken 1 e verilerek bakılır .1 e daha verilirse de 3. İyonlaşma enerjilerine bakılır.

1. İyonlaşma enerjilerine bakalım.

  19X19:2.8.8.1

12Y12:2.8.2

12Y12 >19X19 1.İy.En

2. İyonlaşma enerjilerine bakmak için 1 er e verilir e dizilişi yapılır

19X18+1:2.8.8

12Y11+1:2.8.1

19X18+1> 12Y11+1     2.İy.En. 

3. İyonlaşma enerjilerine bakmak için 1 er e daha verilir e dizilişi yapılır

19X17+2:2.8.7

12Y10+2:2.8

12Y10+2 > 19X17+2   3.İy.En.


2 iyonlaşma enerjisi karşılaştırma, 2. iyonlaşma enerjisi, 2. iyonlaşma enerjisi soruları, elektronegatiflik ve iyonlaşma enerjisi periyodik sistemde nasıl değişir, ikinci iyonlaşma enerjisi sıralaması, iyonlarda iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma denklemi, iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma enerjisi 9. sınıf, iyonlaşma enerjisi bulma, iyonlaşma enerjisi cozumlu soru, iyonlaşma enerjisi grafiği, iyonlaşma enerjisi grafik, iyonlaşma enerjisi grup bulma, iyonlaşma enerjisi hesaplama, iyonlaşma enerjisi hocalara geldik, iyonlaşma enerjisi ile atom çapı arasındaki ilişki, iyonlaşma enerjisi ile ilgili sorular, iyonlaşma enerjisi ile ilgili sorular 9.sınıf, iyonlaşma enerjisi istisnaları, iyonlaşma enerjisi karşılaştırma, iyonlaşma enerjisi kıyaslama, iyonlaşma enerjisi kıyaslaması sıralaması karşılaştırma, iyonlaşma enerjisi konu anlatımı, iyonlaşma enerjisi nasıl hesaplanır, iyonlaşma enerjisi ne demek, iyonlaşma enerjisi örnek, iyonlaşma enerjisi örnek sorular, iyonlaşma enerjisi örnekleri, iyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde, iyonlaşma enerjisi periyodik sistemde nasıl değişir, iyonlaşma enerjisi sıralama, iyonlaşma enerjisi sıralama soruları, iyonlaşma enerjisi sıralaması, iyonlaşma enerjisi soldan sağa, iyonlaşma enerjisi soru çözümü, iyonlaşma enerjisi soruları, iyonlaşma enerjisi soruları 9.sınıf, iyonlaşma enerjisi tablo, iyonlaşma enerjisi tablo soruları, iyonlaşma enerjisi tablo sorusu, iyonlaşma enerjisi tablosu, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi aşağıdan yukarıya nasıl değişir, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi değişimi, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi sağdan sola nasıl değişir, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi soldan sağa nasıl değişir, periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağıya nasıl değişir, soygazlarda iyonlaşma enerjisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş