8A Grubu Soygazlar ve Özellikleri

8A Grubu Soygazlar ve Özellikleri

Periyodik tabloda 8A grubu elementlerine soy gazlar asal gazlar veya nadir gazlar  denir. Bu elementler;

8A Grubu Soygazlar Adları Sembolleri Atom numaraları

2Helyum (He),

10Neon (Ne),

18Argon (Ar),

36Kripton (Kr),

54Ksenon (Xe) ve

86Radon (Rn)

gazlardır.   

Havada çok nadir bulundukları için nadir gazlar”da denilmiştir. Kimyasal tepkimelere karşı girme istekleri olmadıkları için de “asal gazlar”diye isimlendirilmişlerdir

8-A

İE

Elektron

İlgisi

E.N

(oC)

K.N

(oC)

Yüks.

Bas

Fiziksel

  Özellik

Elektronegatiflik

2He:

…2

2378 

-48 

-272,2 -269 0

gaz 

– 

10Ne:…8

2080 

-120 

-249 -246 

gaz 

– 

18Ar:

…8

1521 

-96 

-189 -186 

gaz 

– 

36Kr:…8

1357 

-96 

-157 -153 0,2

gaz 

– 

54Xe:…8

1177 

-77 

-111 -108 

0,2,4,

6,8 

gaz 

– 

 

kimyadenizi.com

86Rn:…8

1043 

– 

-71 

-62 

gaz, radyoaktif

– 

      8A grubu Soygazlar Özellikleri

  • Doğada element halinde bulunur.
  • Oda koşullarında tek atomlu gaz hâlinde bulunur.diğer gazlar gibi doğada moleküler halde bulunmazlar.
  • Erime ve kaynama noktaları son derece düşüktür.
  • He radyo aktif ışımalar sonunda oluşur.
  • Çok düşük sıcaklıklarda < -260 oC akışkan kalabilen helyum bu özelliğinden dolayı dondurucu sıvı olarak kullanılır.
  • Kararlı bir yapıya sahiptir.
  • Asal gazlar genellikle atmosferde bulunur. Sıvı havanın damıtılmasıyla elde edilir. İlk olarak keşfedilen asal gaz helyumdur.
  • Metallerle, ametallerle ve birbirleriyle bileşik oluşturmaz.

1960’lı yıllara kadar hiçbir elementle birleşmediği düşünülen asal gazlar koşullar uygun hâle getirilirse,çok özel şartlarda bazı bileşik oluşturabilir.XeF6, XeF2, XeO3, XeOF4, XeOF2, KrF4 bileşikleri gibi.)


Soy gazların bileşik oluşturabilmesi için;

  • İyonlaşmaları,

  • Elektronegatifliği fazla atomlarla etkileşmeleri gerekir

Bu özellikleri sağlayan Xe’un farklı yükseltgenme basamaklarına sahip olduğu çeşitli bileşikler sentezlenmiştir. Örneğin XeF2, XeF4, XeOF2, XeF6, XeO3 … gibi. XeF2, XeF4, XeF6 bileşikleri renksiz katı kristaller olup suyla temas etmedikleri sürece kararlılıklarını korurlar.

Xe’un oksitleri, florürlerinden elde edilir. Beyaz bir katı olan XeO3 ile renksiz bir gaz olan XeO4 patlayıcıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 − three =