İçeriğe geç

ASİT BAZ TANIMLARI NELERDİR ? Lowry Bronsted, Lewis ve Arrhenius Asit – Baz Tanımları

 Asit Baz Tanımları Nelerdir? Lowry Bronsted Asit Baz Tanımı, Lewis Asit Baz Tanımı ve Arrhenius Asit – Baz Tanımı ne demektir?Asit Baz Tanımları  Konu Anlatımı Örnekler 

ASİT BAZ TANIMLARI
En çok bilinen asit baz tanımları aşağıdadır

1. Lowry -Bronsted-Asit –Baz Tanımı

2.Lewis Asit – Baz Tanımı

3.Arrhenius Asit – Baz Tanımı

Detaylı olarak inceleyelim1. Lowry Bronsted Asit Baz Tanımı Konu Anlatımı Örnekler
1923 yılında İngiliz T. M. Lowry ile Danimarkalı J. N. Brønsted birbirinden bağımsız olarak asitleri ve bazları

» Proton veren (H+) madde asit,
» proton alan (H+) madde bazdır.

şeklinde tanımlamışlardır.
»Kimyasal tepkimelerde,


H+ iyonu veren maddeler ASİT ,
H+ iyonu alabilen maddelere BAZ denir.


Bu tür asit ve baz çiftine konjuge (eşlenik) asit baz çifti denir.
NH3 + H2O →NH4+ + OH
BAZ    Asit     ASİT       Baz
» Tepkimesinde H2O, NH3‘a proton (H+) verdiği için asit,
»NH3ise proton (H+) aldığı için bazdır.
»Brønsted-Lowry tanımına göre H2O-OH ve NH3-NH4+ gibi çiftler eşlenik (konjuge) asit-baz çiftleridir


Örnek :
CH3COOH(aq) + H2O(S) → CH3COO (aq) + H3O+(aq)
ASİT                   Baz               BAZ                   Asit


Örnek :
CH3NH2 + H2O (s) → CH3NH3+ + OH
BAZ           Asit              ASİT         Baz


Büyük harfli olanlar kendi arasında konjuge asit baz çiftidir
Küçük harfli olanlar kendi arasında konjuge asit baz çiftidir
Her asit, proton verince bir baza; her baz da proton alınca bir aside dönüşür.
OH iyonu verebilen bileşiklerin proton bağlama yetileri olduğundan NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2 ve Fe(OH)3 gibi bileşikler baz karakteri taşır.
NOT:

Örnek 1 de  H2O   (H+) iyonu  verdiği için ASİT
Örnek 2 de  H2O   (H+)  iyonu  aldığı  için BAZ   olarak davranmıştır.
Verilen örneklerde su amfoter olarak davranmıştır .
H2O,  Örnek 1  de ASİT gibi , Örnek 2 de  ise BAZ gibi  davranmıştır. Bazı tepkimelerde asit, bazı tepkimelerde baz olarak davranan bu tür bileşiklere amfoter bileşikler denir.


2.Lewis Asit Baz Tanımı Konu Anlatımı Örnekler 
Lewis asit – baz tanımına göre;
Asit, elektron çifti alabilen madde, baz ise elektron çifti verebilen maddedir.Yani;
-Elektron çifti alabilen madde Lewis Asidi,
-Elektron çifti verebilen  madde Lewis Bazı  olarak tanımlanır.

Yapıların elektronik yapısı dikkate alınarak aşağıda incelenmiştir.
Yukarıdaki yapıdan da görüldüğü gibi BF3‘de B atomunun dış enerji düzeyinde 6 elektron vardır. Bu nedenle iki elektron yani bir elektron çifti alabilecek boş orbitali vardır. Dolayısıyla BF3 Lewis asididir. NH3 teki N atomunda ise bağ yapmamış serbest bir çift elektron vardır. NH3 bu elektron çiftini verdiği için Lewis bazıdır.


3.Arrhenius Asit  Baz Tanımı Konu Anlatımı Örnekler
   Arrhenius asit – baz tanımına göre;
»Sulu çözeltilerine H+ iyonu veren bileşikler asit, OH” iyonu verebilen maddeler ise bazdır.
»H+ iyonunda elektron yoktur. Tamamen pozitif yükten oluştuğu için sulu çözeltilerde H20 molekülü ile birleşerek H30+ iyonunu (hidronyum)  oluşturur.

» Asitlerin sulu çözeltilerinde H+ çözücü ortamında serbest olarak bulunamaz. Mutlaka bir su molekülüyle etkileşir ve H3O+ iyonu oluşturur. Bu iyona hidronyum iyonu denir.

» Bu nedenle H+ ve H30+ iyonları birbirlerinin yerine kullanılabilir. HCI, HN03 ve CH3COOH gibi maddeler Arrhenius asididir.

Asitler   H+ iyonu verir.
HCI(aq)         H+(aq) +  Cl(aq
H2SO4(aq)   →2H+(aq) +  SO4-2 (aq)
HNO3(aq)    →H+(aq) +  NO3-1 (aq)
H3PO4(aq)  → 3H+(aq) + PO4-3 (aq)
CH3COO→CH3COO +   H+(aq)

Bazlar OH iyonu verir.
NaOH (aq)    
→ Na+(aq)       +   OH
(aq)
Mg(OH)2(aq) →Mg+2(aq)   +  2OH
(aq)
Al(OH)3(aq    →  Al +3(aq)     +  3OH
(aq)
Ba(OH)2(aq  →  Ba+2(aq)    + 2OH
(aq)
NH3 +  H2→ NH4+        + 1OH


NOT:Aşağıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.


10.SINIF ASİTLER BAZLAR TUZLAR PDF VE VİDEO ÇÖZÜMLERİ 

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

ASİTLER BAZLAR TUZLAR1 Asitler ve Bazların Genel Özellikleri 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı

 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -3 OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı

 


ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

 


ASİT 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR –5 Asit Baz Kullanımı Asit Yağmurları

 


 


 

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ

ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş