Kral Suyu Nedir? Karışımında Neler Bulunur? Formülü

Kral Suyu Nedir? Karışımında Neler Bulunur? Formülü

     Altın platin gibi soy metallerle tepkimeye girebilen 3 e 1 oranında hidroklorik asit/nitrik asit karışımıdır.

-Altın ve platinle  tepkimeye giren  güçlü bir oksitleyici karışımdır.

– İlk defa Ebu Musa Câbir bin Hayyan tarafından bulunduğu tahmin edilen Latince adı “Aqua Regia” olan bu karışımda 3 birim  hidroklorik asit ile 1 birim nitrik asitin bulunmaktadır.Yani 3 birim tuz ruhu ile 1 birim kezzap karışımıdır.

– 1000 ml kral suyu elde etmek istersek  eğer 750 ml hidroklorik asit ve 250l  ml nitrik asit karıştırmalıyız.

– Tek başına altınla ve platinle tepkimeye giremeyen  bu asitler kral suyu karışımı olarak altınla ve platinle tepkimeye girme özelliğine sahip olmaktadır.

-Nitrik asit altının bir miktarını eritip altın iyonuna dönüştürür.

3 HCl + HNO3 → NOCl (aq) + Cl2 (aq) + 2 H2O

Au (s) + 3 NO3(aq) + 6 H+ (aq) → Au3+ (aq) + 3 NO2 (g) + 3 H2O

Au3+(aq) + 4 Cl (aq) → [AuCl4] (aq)

–  Hidroklorik asit ise bu altın iyonlarıyla birleşir.Altın iyonları eksileceğinden denge hali bozulur, bu da daha fazla altının çözünmesini sağlar.

Formülü Yapısı : 1 HNO3 ve  3 HCl Karışımı
Kaynama Noktası: 108 °C
Yoğunluk: 1.01-1,21 g/cm³
Erime Noktası: -42 °C

Soy Metaller Nelerdir Özellikleri Tepkimeleri Kral Suyu

Soy Metaller 

Soy Metaller , Au, Pt, Pd  gibi hiçbir asitle tepkimeye girmeyen metallerdir.Yani hiç bir asitle tepkimeye girmeyen metallere Soy Metaller denir.

Soy metallere örnek vermek gerekirse;

  • Altın Au ,
  • Platin Pt ve
  • Palladyum Pd

en çok bilinen soy metallerdir.

Asitlerin Soy Metallerle Tepkimeleri  (Au ,Pt ve Pd)

Soy metaller hiçbir asitle tek başına tepkimeye girmez..

SOY METAL + ASİT → Tepkime vermez.

Au + HCI → Tepkime vermez.

Au +H2S0→ Tepkime vermez.

Pt + HCI → Tepkime vermez.

Pd + H2S04→ Tepkime vermez.

Pt + HNO3→ Tepkime vermez.

Soy Metallerin Özellikleri Nelerdir? Peki Soy Metaller Sadece Kral Suyunda Mi Çözünür?

–   Soyluluk ,asallık  kimyada tepkimeye girmeme eğilimidir. Soy Metaller de tepkimeye girmeyen metallerdir.

– Soy metaller  aşınma,tepkimeye girme  ve yükseltgenmeye karşı dirençli metaller olduğu için kolay kolay aşınmazlar bozunmazlar.Metaller arasında en kıymetli olmalarının sebebi tepkimeye girmeme, bozunmama ve  aşınmama özellikleridir. Yeryüzünde ender bulunmaları soy metalleri maddi olarak değerli kılmaktadır.

–  Soy metaller hiçbir asitle tek başına tepkimeye girmez.

–   Altın ve platin gibi soy metaller yalnızca KRAL SUYU ile adı verilen asit karışımı ile tepkimeye girerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine + 17 =