Tesir Değerliği Asitler ve Bazlarda

Asitlerin veya bazların suya verdiği H+ veya OH- iyonları sayısı asitin tesir değerliği veya bazın tesir değerliği olarak adlandırılır
» Asitlerin suya verdiği H+ iyonları sayısına asitin tesir değerliği denir,
» Bazların suya verdiği OH sayısına ise bazın tesir değerliği denir.
» Asitlerde tesir değerliği suya verilen H+ (Hidrojen) iyonu sayısıdır.
1 mol su kaç mol H+ iyonu vermişse ya da başka bir deyişle 1tane asit molekülü kaç tane H+ iyonu vermişse tesir değerliği odur.
Sülfirik Asit H2SO4 tesir değerliği 1 dir :
1H2SO4(aq) 2H+(aq) + SO4-2 (aq)
Td:2
H2SO4 asidi suda iyonlaştığında ortama 2 tane H+ iyonu verdiği için tesir değerliği. 2 dir.
» H2SO4 , HNO3 gibi organik olmayan asitlerde tesir değerliği H sayısı kadardır.
H2SO4 de 2 H olduğu için 2
HNO3 de 1 H olduğu için 1 dir
»Ama organik asitlerde (COOH grubu içeren Karboksilli asitler gibi) tesir değerliği iH sayısına eşit değildir.Suya vediği H iyonu sayısı kadardır
Kısaca ;COOH sayısı kadardır.
Yada başka bir deyişle COOH içindeki H sayısı kadardır.
C.H.(COOH)x→ ……………..+ xH+(aq)
Td:x
Organik asitlerde;
Toplam H sayısına bakılmaz***
Suya verdiği H sayısına bakılır.***
Sülfirik Asit H2SO4 tesir değerliği 2 dir
1H2SO4(aq) → 2H+(aq) + SO4-2 (aq)
Td:2


Nitrik Asit  HNO3 tesir değerliği 1 dir
1HNO3(aq) → 1H+(aq) + NO3-1 (aq)
Td:1


Fosforik Asit H3PO4 tesir değerliği 3 dir
1H3PO4(aq) →3H+(aq) + PO4-3 (aq)
Td:3


Hidrosiyanik Asit HCN tesir değerliği 1 dir
1HCN(aq) →1H+(aq) + CN (aq)
Td:1


Hidroflorik Asit HF tesir değerliği 1 dir
1HF(aq) →1H+(aq) + F (aq)
Td:1


Hidroklorik Asit HCl tesir değerliği 1 dir
1HCl(aq) →1H+(aq) + Cl (aq)
Td:1


Asetik Asit CH3COOH tesir değerliği :1 dir
1CH3COOH → CH3COO+ 1H+(aq)
Td:1
organik asittir suya bir tane H+ iyonu verdiği için tesir değerliği 1 dir


Formik Asit HCOOH tesir değerliği :1 dir
1HCOOH → HCOO+ 1H+(aq)
Td:1
organik asittir suya bir tane H+ iyonu verdiği için tesir değerliği 1 dir
» Bazlarda tesir değerliği suya verilen Hidroksit iyonu (OH )sayısıdır.


Sodyum Hidroksit  NaOH tesir değerliği 1 dir
1NaOH (aq) → Na+(aq) + 1OH(aq)
Td:1


Magnezyum Hidroksit  Mg(OH)2 tesir değerliği 2 dir
1Mg(OH)2(aq) →Mg+2(aq) + 2OH(aq)
Td:2


Amonyak NH3 tesir değerliği 1 dir
1NH3 + H2O → NH4+ + 1OH
Td:1
NH3 (amonyak) OH içermediği için mecburen su ile beraber gösterilir..
Suya 1 tane Hidroksit iyonu (OH ) verdiği için tesir değerliği 1 dir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × one =