İçeriğe geç

Asit ve Bazlarda pH Kavramı ve pOH Kavramı

Asit ve Bazlarda pH Kavramı ve pOH Kavramı

pH Kavramı

»» Herhangi bir çözeltinin asidik, bazik veya nötral olup olmadığını anlamak için derişimlerin sayıca değerlerinin logaritmik ifadelerini kullanmak daha pratiktir. Bu nedenle logaritmik bir ölçek geliştirilmiştir

»» pH, Hidrojen iyonu derişiminin (mol/litre cinsinden) eksi logaritmasıdır. [H+]’nin eksi logaritması,

»» Derişim birim hacimdeki mol sayısıdır.;Derişim ,birim hacimdeki madde miktarı olarak düşünülebilir.

                        pH = -log[H+]

                   pOH = -log[OH]


pOH < 7 ise Asidik Çözelti
[H+] > [OH-] [H+] >10-7 M


pOH > 7 ise Bazik Çözelti
[H+] < [OH-] [H+] <10-7 M


pH =pOH=7 Nötr Çözelti
[H+] = [OH-] = 10-7 M
250 C de pH + pOH = 14 dür
         Ksu= 10-14 dür
Ama farklı sıcaklıklarda pH + pOH = 14 olmayabilir,13 de olabilir 15 de değişebilir.
                    pH + pOH = 14               250 C de
pH      ……0…………7 …………14
Asitlik Artar   ←   Nötür   →   Bazlık Artar
pOH    …0……….7 ……………14
Bazlık Artar    ←  Nötür →    Asitlik Artar
Bir çok pH ölçeri 1 ile 14 arasında değer göstermekle birlikte, gerçekte pH değerleri 1’den az ve 14’den büyük olabilir.
Örneğin;
pH =2 ise
pH + pOH = 14 olduğuna göre
2 + pOH = 14
pOH = 12 olacaktır.
SORU:

Aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerinin asidik mi bazik mi nötr mü olduğunu belirtiniz,kendi aralarında sıralayınız
Hepsinin pH ları üzerinden hesap yapılabilir. pOH cinsinden verilenler Ph cinsinden hesaplanabilir.
Nötr olanlar ; b , g
Asidik olanlar ; a , h , d
Bazik olanlar ; c , f ,  e

Asidik /
Bazik /
Nötür
H+
OH-
pH=3pOH=11Asidik[ H+] > [ OH]
pOH=2pH=12Bazik[ H+] < [ OH]
pH=7pOH=7Nötr[ H+] =[ OH]
pH=8pOH=6Bazik[ H+] < [ OH]
pOH=9pH=5Asidik[ H+] > [ OH]

NOT:Aşağıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -1 Asitler ve Bazların Genel Özellikleri Konu Anlatımı Soru Çözümü 10.Sınf TYT

PDF LİNKİ;

         İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Yukardaki pdf nin videolu anlatımı için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız 

TIKLA İZLE


ASİT-2 ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı Konu Anlatımı Soru 10.Sınıf TYT

PDF LİNKİ;

         İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Yukardaki pdf nin videolu anlatımı için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız 

TIKLA İZLE


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -3 OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı Konu Anlatımı Soru Çözümü 10.Sınıf TYT

PDF LİNKİ;

         İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Yukardaki pdf nin videolu anlatımı için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız 

TIKLA İZLE


ASİT 4 ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri Konu Anlatımı 10.Sınıf TYT 

PDF LİNKİ;

         İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Yukardaki pdf nin videolu anlatımı için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız 

TIKLA İZLE


ASİT 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR -5 Asit Baz Kullanımı Asit Yağmurları Konu Anlatımı Soru Çözümü 10.Sınıf TYT 

PDF LİNKİ;

         İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Yukardaki pdf nin videolu anlatımı için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız 

TIKLA İZLE

.

Paylaş