Asit ve Bazlarda pH Kavramı ve pOH Kavramı

pH ve pOH 

»» Herhangi bir çözeltinin asidik, bazik veya nötral olup olmadığını anlamak için derişimlerin sayıca değerlerinin logaritmik ifadelerini kullanmak daha pratiktir. Bu nedenle logaritmik bir ölçek geliştirilmiştir

»» pH, Hidrojen iyonu derişiminin (mol/litre cinsinden) eksi logaritmasıdır. [H+]’nin eksi logaritması,

»» Derişim birim hacimdeki mol sayısıdır.;Derişim ,birim hacimdeki madde miktarı olarak düşünülebilir.

                        pH = -log[H+]

                   pOH = -log[OH]pOH < 7 ise Asidik Çözelti
[H+] > [OH-] [H+] >10-7 M


pOH > 7 ise Bazik Çözelti
[H+] < [OH-] [H+] <10-7 M


pH =pOH=7 Nötr Çözelti
[H+] = [OH-] = 10-7 M
250 C de pH + pOH = 14 dür
         Ksu= 10-14 dür
Ama farklı sıcaklıklarda pH + pOH = 14 olmayabilir,13 de olabilir 15 de değişebilir.
                    pH + pOH = 14               250 C de
pH      ……0…………7 …………14
Asitlik Artar   ←   Nötür   →   Bazlık Artar
pOH    …0……….7 ……………14
Bazlık Artar    ←  Nötür →    Asitlik Artar
Bir çok pH ölçeri 1 ile 14 arasında değer göstermekle birlikte, gerçekte pH değerleri 1’den az ve 14’den büyük olabilir.
Örneğin;
pH =2 ise
pH + pOH = 14 olduğuna göre
2 + pOH = 14
pOH = 12 olacaktır.
SORU:

Aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerinin asidik mi bazik mi nötr mü olduğunu belirtiniz,kendi aralarında sıralayınız
Hepsinin pH ları üzerinden hesap yapılabilir. pOH cinsinden verilenler Ph cinsinden hesaplanabilir.
Nötr olanlar ; b , g
Asidik olanlar ; a , h , d
Bazik olanlar ; c , f ,  e

Asidik /
Bazik /
Nötür
H+
OH-
pH=3pOH=11Asidik[ H+] > [ OH]
pOH=2pH=12Bazik[ H+] < [ OH]
pH=7pOH=7Nötr[ H+] =[ OH]
pH=8pOH=6Bazik[ H+] < [ OH]
pOH=9pH=5Asidik[ H+] > [ OH]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × two =