Asidik Oksitler

Asidik Oksitler CO2, SO2, SO3, NO2, N2O3, N2O5, P2O5, CI2O7
gibi ametallerin Oksijen  ile yaptıkları, O sayısının ametalden fazla olduğu polioksitlerdir..

» Asidik Oksitler ametallerin oksijen ile yapmış olduğu,oksijen sayısının ametalden fazla olduğu polioksitleridir.

» Asidik Oksitler, Asit Oksit veya Anhidroasit olarak da adlandırılırlar.

» Asidik Oksitlerin Su ile tepkimelerinden asit oluşur.

» Asidik oksitler suda çözündüklerinde asit oluştururlar. Yani sulu çözeltilerinde H+iyonu vardır.

C02(g) + H2O(s) → H2C043(suda) → 2H+ + SO4-2

N2O5 + H2O → HNO3 (suda) → H+ + NO3

S02(g) + H2O(s) → H2S04(suda) → 2H+ + SO4-2

» SO2 gazının yapısında H+ iyonu olmamasına rağmen suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturduğu için SO3 gazının sulu çözeltisi asit karakterlidir

» Asidik oksitler, asitlerin olmadığı yerde asit gibi davranırlar.

» Ametal oksitler (asidik oksitler) bazlara karşı asit gibi davranır. Bazlar ile nötürleşme tepkimesi verirler ve tuz ve su oluşur.

S03(g) + Ba(OH)2(suda) → BaS04(suda) + H20

CO2+ AI(OH)3 suda) → AI2(CO3)3 + H20

» Asidik oksitler Susuz Asit anlamına gelen Asit Anhidriti olarak da tanımlanabilirler.

» Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe ametal oksitlerin asidik özelliği artar. Grup içinde yukarıdan aşağıya inildikçe, metal oksitlerin bazlık özelliği artar.

» Bazik oksitlerle tepkimeye girerek tuz oluştururlar,ama bu tepkimede su oluşmaz.

CO2(g)            +  MgO(k)→  MgCO3 (k)

Asidik oksit    Bazik oksit        TUZ

OKSİTLER VE TÜRLERİ Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle  KİMYA DENİZİ Youtube

 Suda çözünme Suya verdiği iyon
Asidik oksitÇözünürH+
Bazik oksitÇözünür OH-
Nötr oksitçözünmez——-
Anfoter oksitçözünmez——

OKSİTLER VE TÜRLERİ

» Oksijenin -2 yüklü ikili bileşiklerine Oksit denir.

» HN03, H2S04 gibi ikili olmayan bileşiklerine oksit denmez)

» H2O2,Na2O2 gibi Osijenin -1 yüklü ikili bileşiklerine PEROKSİT denir,Oksit denmez.

» NaO2,KaO2 gibi Osijenin -1/2 yüklü ikili bileşiklerine SÜPEROKSİT denir,Oksit denmez.

 Genel olarak Oksit türleri şunlardır;

1.ASİDİK OKSİTLER 

2. BAZİK OKSİTLER

3. NÖTR OKSİTLER TIKLA

4. AMFOTER OKSİTLER

eğildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ten + 13 =