Asitlerin Metallerle Tepkimeleri

1.Asitlerin Aktif Metallerle Tepkimesi (Na, K, Mg, Ca, Ba)

Asitlerle tepkimeye girerler.Tepkime sonucunda tuz oluştururlar veH2 gazı çıkarırlar

AKTİF METAL + ASİT → TUZ + H2

Zn(k) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq)+ H2(g) 

Ca(k) + 2HN03(aq)→ Ca(N03)2(aq)+ H2(g)

Ca(k) + 2Hl(suda) → CaI2(aq) +H2(g)

Asitler Bazların Metallerle Tepkimeleri Aktif Metaller Soy Metaller Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle  KİMYA DENİZİ Youtube


 2.Asitlerin Soy Metallerle Tepkimesi (Au ,Pt ve Pd)

Soy metaller hiçbir asitle tek başına tepkimeye girmez..

SOY METAL + ASİT → Tepkime vermez.

Au + HCI → Tepkime vermez.

Au +H2S0→ Tepkime vermez.

Pt + HCI → Tepkime vermez.

Pd + H2S04→ Tepkime vermez.

Pt + HNO3→ Tepkime vermez.


3.Asitlerin Yarı Soy Metallerle Tepkimesi

» Yarı soy metaller (Cu, Hg ve Ag) , Oksijensiz asitlerle (HCl, HBr gibi) tepkimeye girmezler.

YARI SOY METAL + OKSİJENSİZ ASİT → Tepkime Vermez.

(Cu,Ag,Hg) (HCl, HBr gibi)

Cu + HCI → Tepkime vermez.

Hg + HI → Tepkime vermez.

Ag + HBr → Tepkime vermez.

» Oksijenli Asitlerle (H2S04 ve HN03 gibi ) tepkime verirler,

metallerin yükseltgenmesini sağlarlar..

tuz, su ve H2 dışında (asidin türüne göre SO2, NO2, …) bir gaz oluşur.

YARI SOY METAL + OKSİJENLİ ASİT → TUZ + GAZ + H2O

(Cu,Ag,Hg) (H2SO4, HNO3…) (SO2, NO2, .)

Cu + 2H2S04→ CuS04 + S02 + 2H20

2Ag + 2H2S0→ Ag2S04 + S02 + H2O

Hg + HNO3→ Hg NO+ NO2+H2O

Oksijenli
Asit

H2S04

HN03,

H2C03

Oksijensiz
Asit

HCl

HBr

HF

Aktif Metaller++
Soy metaller
Au ,Pt ve Pd
——————–
Yarı soy metaller
Cu, Hg ,Ag
+————–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 3 =