Bazik Oksitler

»  Na2O, K2O, CaO, MgO, Li2O, BaO, Cu20 , Ag2O, CuO gibi metallerin oksijenle yaptıkları bileşiklere Bazik Oksitler denir.(Amfoter metaller hariç)
» Bazik Oksitler;Metallerin oksijenle yaptıkları bileşiklerdir(Amfoter metaller hariç)
» Bazik Oksitlerin ile tepkimelerinden baz oluşur. Yani bir metal oksit suda çözündüğünde bazik bir çözelti oluşur ve suda OHiyonu oluşturur.
Bu nedenle bazik oksitler susuz baz anlamına gelen baz anhidriti olarak da tanımlanabilirler.

OKSİTLER VE TÜRLERİ Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle  KİMYA DENİZİ Youtube

Na2O(k) + H2O(s) → 2NaOH → 2Na+(aq) + 2OH(aq)

BaO(k) + H20(s) → Ba(OH)2 → Ba+2(aq) + 2OH(aq)

CaO(k) + H2O(s) →Ca(OH)2 → 2Ca+2(aq) + 2OH(aq)

K2O(k) + H2O(s) →2KOH → 2K+1(aq) + 2OH(aq)

MgO(k) + H2O(s) →Mg(OH)2 → 2Mg+2(aq) + 2OH(aq)

Fe203(k) + 3H20(S) → 2Fe(OH)3 → 2Fe+3(Suda+60H

» Ancak ağır metallerin oksitleri suda çözünmez.
» Metal oksitler, bazların olmadığı yerde baz gibi davranırlar.
Asitlerle nötürleşme tepkimesi verirler,tuz ve su oluştururlar
  K20 + H2S04(ag) →K2S04(ag)+ H2O(s)

 CaO + H2C03(ag)→ CaC03 (ag)+ H2O(s)
» Asidik oksitlerle tepkimeye girerek tuz oluştururlar,ama bu tepkimede su oluşmaz.
CO2(g)+     MgO(k) →  MgCO3 (k)
Asidik oksit     Bazik oksit     TUZ
»  Bazik oksitler, bazların olmadığı yerde baz gibi davranırlar.
C02(g) + H20(s → H2C03 → H +(suda) +C03-2 (suda)
» Periyodik tabloda sağdan sola ve yukarıdan aşağıya gidildikçe metal oksitlerinin bazlık kuvvetleri artar.
»  Bazlık kuvveti NaOH > Mg(OH)2 > Al(OH)3
» Asitlik kuvveti NaOH < Mg(OH)2 < Al(OH)3
» Asitlik kuvveti LİOH > NaOH > KOH
»  Bazlık kuvveti LİOH < NaOH < KOH

 Suda çözünme Suya verdiği iyon
Asidik oksitÇözünürH+
Bazik oksitÇözünürOH-
Nötr oksitçözünmez——-
Anfoter oksitçözünmez——–

OKSİTLER VE TÜRLERİ
» Oksijenin -2 yüklü ikili bileşiklerine Oksit denir.
» HN03, H2S04 gibi ikili olmayan bileşiklerine oksit denmez)
» H2O2,Na2O2 gibi Osijenin -1 yüklü ikili bileşiklerine PEROKSİT denir,Oksit denmez.
» NaO2,KaO2 gibi Osijenin -1/2 yüklü ikili bileşiklerine SÜPEROKSİT denir,Oksit denmez.
 Genel olarak Oksit türleri şunlardır;
1.ASİDİK OKSİTLER 
2. BAZİK OKSİTLER

3. NÖTR OKSİTLER TIKLA
4. AMFOTER OKSİTLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × 5 =