Tuzlar veTuz Çeşitleri

» Asit ve bazlar tepkimeye girerek ve tuz ile su oluşturmasına nötrleşme denir.

» Nötrleşme tepkimelerinde asidin H+ iyonu ile bazın OH iyonu H2O(su) oluştururken, asidin negatif (-) yüklü iyonu ile bazın pozitif (+) yüklü iyonu da iyonik bağla birleşerek tuzu oluşturur.

ASİT  +    BAZ     →   TUZ    + SU

HCl +      NaOH      → NaCI + H2O

H+ + Cl–        Na++ 0H

H+ + 0H          Na+ + Cl 

H2O                  NaCI

ASİT + BAZ → TUZ + SU

HCl+ KOH → KCl + H2O

2HCl+ Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O

2HCl+ Mg(OH)2 → MgCl+ 2H2O

2HCl+ Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O

HNO3+ KOH → KNO3 + H2O

HNO3+ NaOH → NaNO3 + H2O

H2SO4+ 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4+ 2KOH → K2SO4 + 2H2O

3H2SO4+ 2Al(OH)3 → Al2(SO4)3+ 6H2O

H2SO4+ Zn(OH)2 → ZnSO4 + 2H2O

H2SO4+ Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O

H2CO3+ Mg(OH)2 → MgCO3 + 2H2O

H2CO3+ 2NaOH → Na2CO3 + 2H2O

2H3PO4+ 3Mg(OH)2 → Mg3(PO4)2+ 6H2O

H3PO4+ 3NaOH→ Na3PO+ 3H2O

H3(PO4)+ Al(OH)3 → Al(PO4) + 3H2O

H2SO4+ Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

Her asit ile baz tepkimesinden su oluşmaz. Bu tür bazlara Anhidro Bazlar denir.

NH3 gibi NH3 yapısında OH taşımadığı halde bazik özellik gösterir. Susuz baz olarak bilinen NH3 ‘ün asitlerle tepkimesinden yalnız tuz oluşur.

NH3(g) + HBr(g) → NH4Br(k)

NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(k)

Tuzlar Nötralleşme Tepkimeleri Tuz Türleri Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle  KİMYA DENİZİ Youtube


TUZLAR

Tuzlar, asit ve bazların nötürleşmeleri sonucu oluşan maddelerdir.Metallerin ya da NH+ iyonunun asit kökleriyle yaptığı bileşiklerdir.nötrleşme olayında kuvvetli olanın etkisi görülür.

» İkisi de kuvvetli ise oluşan tuz NÖTR TUZ dur

» Birisi kuvvetli diğeri zayıf ise tuz kuvvetli olanın özelliğini gösterir.

» Kuvvetli olan asit ise ASİDİK TUZ,

» Kuvvetli olan baz ise BAZİK TUZ oluşur

Kuvvetli Asit + Kuvvetli Baz → Nötr Tuz + Su

Kuvvetli Asit + Zayıf Baz → Asidik Tuz + Su

Zayıf Asit + Kuvvetli Baz →Bazik Tuz + Su

Zayıf Asit + Zayıf Baz →********

********Zayıf Asit + Zayıf Baz →

Zayıf asit va Zayıf bazların tepkimelerinde asit ve bazların  sabitlik değerlerine bakılır

» Ka ˃Kb ise Asidik tuz oluşur » Kb ˃Ka ise Bazik tuz oluşur Ca(OH)2 +H2CO3 → CaCO3 (k) + H2O Kb ˃Ka Bazik Tuz


TUZ ÇEŞİTLERİ

Genel olarak tuzlar asidik bazik olmalarına göre 3 grupta incelenir;

1.Nötr Tuzlar TIKLA

2.Asidik Tuzlar TIKLA

3.Bazik Tuzlar TIKLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 4 =