pH Hesaplamaları TYT

Kuvvetli Asit Ve Bazların Eşit Hacimlerde Nötürleşme Tepkimeleri

Kuvvetli asit ve bazlar eşit hacimlerde karıştırıldığında karışımın asitliğini öğrenmek için;

– Asitten gelen OHve bazdan gelen H+ ın mol sayısı bulunur

– Asidin iyonlaşma denkleminde H sayısına dikkat edilir.

– Bazın iyonlaşma denkleminde OH sayısına dikkat edilir.

H++ 0H →H20

formülünde yerine konur ve hangi iyonun arttığına bakılır;

– Artan iyon H+ ise ortam Asidik olur

– Artan iyon OH ise ortam Bazik olur

İyonların mol sayıları eşit ise hiçbir iyon artmaz,ortam Nötr olur


Soru:

1mol NaOH ile 1mol HCI eşit hacimlerde karıştırıldığında tepkimeye girerse ortam asidik mi olur bazik mi?

Bazdan gelen OHın mol sayısı bulunur

NaOH →…….+ 1OH

1mol                   1mol

            nOH- =1 mol

Asitten gelen H+ ın mol sayısı bulunur

1HCI    →   1H+ +………

1mol           1mol

nH+= 1mol 

nOH- =1 mol nH+= 1mol 

Asitten gelen OHve bazdan gelen H+ ın mol sayısı

H+(aq) + 0Haq) →H20(s) formülünde yerine konur.

H+ + 0H→H20

1mol 1mol

İkisinin mol sayıları da eşit oluğundan ortam nötürdür


Soru

2mol NaOH ile 1mol HCI eşit hacimlerde karıştırıldığında tepkimeye girerse ortam asidik mi olur bazik mi?

1NaOH →…….+ 1OH

2mol                2mol

nOH- =2 mol

1HCI       →  1H+ +………

1mol             1mol

   nH-+ =1 mol

Asitten gelen OHve bazdan gelen H+ ın mol sayısı

1H+ + 10H→H20

Başlangıç  1mol 2 mol

Tepkime -1mol -1 mol .

Sonuç —- 1 mol 0Hartar.BAZİK

1 mol 0HArtar 0Harttığı için ortam bazik olur


Soru

2mol H2SO4 ile 2 mol KOH eşit hacimlerde karıştırıldığında ortam asidik mi olur bazik mi?

1KOH →…+ 1OH

2 mol             2mol

nOH- =2 mol

1H2SO→    2H+ +………

2 mol            4mol

nH+ =4 mol

nOH- =2mol l nH+ =4 mol

1H+ + 10H→H20

Başlangıç 4mol 2 mol

Tepkime -2mol -2 mol .

Sonuç 2mol H+ —-

2mol H+ Artar. H+ arttığı için ortam bazik olur.

Asitten gelen OHvebazdan gelen H+ ın mol sayısı

H+(aq) + 0Haq)→H20(s) formülünde yerine konur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 4 =