İçeriğe geç

Zayıf Etkileşimler Moleküller Arası Etkileşimler Fiziksel Bağlar Konu Anlatımı Çözümlü Örnek Sorular

Zayıf Etkileşimler Moleküller Arası Etkileşimler Fiziksel Bağlar

Molekülleri birarada tutan moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine Moleküllerarası Etkileşimler ,Zayıf etkileşimler veya Fiziksel Bağlar denir.
Molekül içindeki atomları birarada tutan çekim kuvvetlerine ise  Molekül İçi  Etkileşimler ,Güçlü Etkileşimler veya Kimyasal  Bağlar denir.
Örneğin;


HF bileşiğinde;

 

MOLEKÜL İÇİ ETKİLEŞİM       MOLEKÜLLER ARASI ETK

Kimyasal Bağlar                           Fiziksel Bağlar
Güçlü etkileşimler                        Zayıf Etkileşimler
İyonik,Kovalent, Metalik Bağ        Van der Wals K,London K,
Dipol-Dipol Et.Hidrojen Bağı
DÜZ ÇİZGİ :Kimyasal                   Kesikli Çizgi :Fiziksel
HF molekülü içindeki H ile F atomlarını birarada tutan etkileşim  Kovalent Bağ dır yani Güçlü Etkileşim dir
Ama  HF moleküllerinin birarada durmasının sağlayan London kuvvetleri yani Zayıf etkileşimdir
Genel olarak 2 türlü etkileşim bulunur;
1.MOLEKÜL İÇİ ETKİLEŞİMLER
2.MOLEKÜLLER ARASI ETKİLEŞİMLER


40 kJ mol DEĞERİ
Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için yaklaşık olarak 40 kJ mol-1 veya daha fazla enerji gerekiyorsa bu türler arasında bağ oluştuğu kabul edilir.Zayıf etkileşimleri yenmek için ise yaklaşık 40 kJ mol-1‘den daha az enerji gerekir.
Yaklaşık olarak ;
40 kJ mol-1 veya daha fazla eneji Güçlü Etkileşim
40 kJ mol-1 den daha az eneji Zayıf Etkileşim
kabul edilir.
Zayıf Etkileşimler Örnekler
CH4(s) + 8,1 kJ mol-1 →CH4 (g) 
H20(s) + 43,9 kJ/mol →  H20(g)
C2H5OH(g) → C2H5OH(s) +6,4 kJ/mol
Ar(s) + 6,4 kJ/mol →  Ar(g)         
       
Güçlü Etkileşimler Örnekler
I2(k)  + 151 kJ/mol  →  2 I. (g)
NaCl(K) +787 kJ/mol →  Na+(g) +Cl(g)
Nal(k) +700 kJ/mol →  Na+(g) + I (g)
NaCl(k) +787 kJ/mol →  Na+(g) +Cl(g)
Ca+2(g) + 02-(g) → CaO(k) +3850 kJ/mol
20. (g) →02(g) +498 kJ/mol
H(g) + H(g)   → H2(g ) + 436 kJ mol-1
 
MgO(k) + 3850 kJ/mol →  Mg2+(g) + O2(g)
 
N2(g) + 163 kJ/mol →  2N (g)
 
H2O(g) + 463,4 kJ/mol →  2H (g) + OH (g)

ZAYIF ETKİLEŞİMLER VİDEOSU için Tıkla Kimya Denizi


 
VAN DER WAALS KUVVETLERİ
Moleküllerarası etkileşimler,molekülleri birarada tutan etkileşimlerdir.Moleküller moleküllerarası etkileşimler sayesinde birarada dururlar.

Moleküller arası kuvvetler, gazlarda moleküller arası etkileşimleri inceleyen Johannes Van Der Waals (Yohan fan der Vals) (1837-1923) anısına Van Der Waals kuvvetleri olarak adlandırılmıştır.
»»  Hidrojen bağı hariç bütün zayıf etkileşimler Van Der Waals Kuvvetleri olarak adlandırılır.
Dipol-Dipol Kuvvetleri
İyon-Dipol Etkileşimleri
London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri)

Van Der Waals Kuvvetlerine örnek olarak verilebilir

Zayıf etkileşimlerde öne çıkan bazı kavramlar;
dipol, Dipol nedir, dipol ne demektir, dipol tanımı,
DİPOL (Kalıcı Dipoller)

Kutuplu anlamında olup polar moleküller için kullanılır.Kalıcı dipoller Dipol olarak adlandırılır.
H2S , H2O , HCl, HF , NH3 gibi polar moleküller DİPOL olarak adlandırılır.
indüklenmiş dipol,  indüklenmiş dipol nedir,  indüklenmiş dipol ne demektir, indüklenmiş dipol tanımı,
İNDÜKLENMİŞ DİPOL (Anlık ,Geçici Dipoller)
Apolar moleküller ve
Soygazlar
Anlık,geçici ,İndüklenmiş Dipoller oluştuturlar.
İYON  İyonlar ve
İyonik bileşikler için İYON kavramı kullanılır

   

DİPOL

Polar moleküller

H2S

H2O

HCl

HF

NH3

İNDÜKLENMİŞ DİPOL

Apolar moleküller

H2

O2

F2

Br2

Cl2,

CO2

BH3

CCl4

Soygazlar

kimyadenizi.com

He,

Ne

Ar

Xe

İYON

İyonik Bileşikler

NaCl,

KCl,

AlCl3

İyonlar

Na+1,

Mg+2

Cl-1

ZAYIF ETKİLEŞİMLER TÜRLERİ

Türleri çok olmakla birlikte öne çıkan bazı zayıf etkileşimler aşağdaki gibidir
1.DİPOL-DİPOL KUVVETLERİ
2.İYON-DİPOL ETKİLEŞİMLERİ VE İYON  İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ
3.LONDON KUVVETLERİ (İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri)
4.HİDROJEN BAĞI

Molekülün Polarlığı Apolarlığı Vdeosu İçin Tıkla KİMYA DENİZİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş