İçeriğe geç

Dipol Dipol Etkileşimleri Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler

Dipol Dipol Etkileşimi Dipol Dipol Örnek Kalıcı Dipol Polar Molekül

» Dipol dipol etkileşimi polar moleküller arasında elektriksel çekim kuvvetleri ile oluşan etkileşimlerdir.

» Polar moleküller Kutuplu anlamında DİPOL veya KALICI DİPOL olarak adlandırılır

» Eğer bir molekülde dipol momentler yani moleküle etkiyen bileşke kuvvet sıfır O değilse yani bir tarafta yük birikmesi oluşmuşsa molekül Polar Molekül veya Dipol olarak adlandırılır

» Dipoller kalıcıdırlar.

» Polar moleküller arasındaki etkileşimler Dipol-Dipol Etkileşimi veya Dipol-Dipol Kuvvetleri olarak adlandırılır.

» Dipol-Dipol Kuvvetleri Polar moleküler arasında oluşan etkileşimlerdir.

 

Bir uçları kısmi negatif yüklü, diğer uçları kısmi pozitif yüklü iki dipol (Polar Molekül) birbirine yaklaştığında bir molekülün kısmi pozitif ucu ile diğer molekülün kısmi negatif ucu arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşur.

Birinin negatif kısmı diğerinin pozitf kısmı ile,

Pozitif kısmı da diğerinin negatif kısmı ile etkileşerek çekim oluşturur.


HCl molekülü polar bir moleküldür.

δ+ kısmı yani elektro negatifliği az olan kısmı H+

δ kısmı yani elektro negatifliği çok olan kısmı Cl

Bir molekülün Kısmi negatif kısmı δCl diğer molekülün Kısmi negatif kısmını δ+ (H+)kendine çeker

Aynı molekülün Kısmi pozitif kısmı (δ+ H+ ) diğer molekülün Kısmi negatif kısmını δClkendine çeker

» İki farklı atomdan iki atomlu moleküllerde atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark arttıkça molekülün polarlığı ve dipol-dipol etkileşiminin kuvveti de artar.
»Dipol-dipol etkileşiminin kuvveti arttığında ise maddenin erime ve kaynama noktası daha yüksek olur.
»Dipol-dipol etkileşimleri Hidrojen Bağlarından zayıf London etkileşimlerinden daha güçlüdür.


Dipol Dipol Etkileşimi ÖRNEKLER  Dipol Dipol Örnek hcl hbr so2 h2s ph3 h2o nh3 indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü

Polar Polar

Örnek: H2S molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

h2s indüklenmiş dipol mü h2s dipol dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü dipol dipol mü

Polar Polar

H2S – H2S

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

Örnek:SO2 molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

so2 indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü so2 dipol dipol mü

Polar Polar

SO2 – SO2

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

Örnek: HCl molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

hcl indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü hcldipol dipol mü

Polar Polar

HCl – HCl

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol


9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


Örnek: HBr molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

hbr indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü hbr dipol dipol mü

Polar Polar

HBr – HBr

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol

Örnek: CO molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

co indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü dipol dipol mü

Polar Polar

CO – CO

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol


Örnek: PH3 molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

ph3 indüklenmiş dipol mü dipol mü polar mı apolar mı geçici dipol mü kalıcı dipol mü ph3 dipol dipol mü

Polar Polar

PH3 – PH3

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

kalıcı dipol


Örnek: HCl molekülleri ile H2S molekülleri arasındaki etkileşim Dipol dipol etkileşimidir

Polar Polar

HCl – H2S

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

Örnek: HCl molekülleri ile PH3 molekülleri arasındaki etkileşimDipol dipol etkileşimidir

Polar Polar

HCl – PH3

DİPOL – DİPOL ETK. + London K.

 Molekülün Polarlığı Apolarlığı VİDEO İZLE Youtube Kimya Denizi  Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir