Elektronegatiflik

 • Elektronegatiflik, bir atomun kimyasal bağdaki elektronları kendine doğru çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür.
 • Elektronegatifliği yüksek olan elementler, elektronegatifliği düşük olan elementlere göre elektronları daha fazla kendilerine çekme eğilimindedirler.

 

Ör : HF molekülünde F nun elektronegatiflği daha yüksektir.Yani F atomu H atomunu kendine doğru daha çok çeker.

Elektro negatifliği az olan       δ+  H+  Kendine az çeker

Elektro negatifliği fazla olan   δ–   F–  Daha çok çeker.

                δ δ–         

                 F   

H → F   Florun bağ elektronları daha çok çeker

 

Ör : H2O molekülünde O nun elektronegatiflği daha yüksektir.Yani O atomu H atomunu kendine doğru daha çok çeker.

          δ+       δ       δ

          H →  O ← H

 • Elektro negatiflik; elektron ilgisi ve iyonlaşma enerjisiyle ilgili bir olaydır.
 • Elektronegatiflikte, iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisinde olduğu gibi enerji alınıp verilmez.
 • Elektronegatiflik bağdaki atomların birbirine göre elektronları çekme eğiliminin bağıl büyüklüğünü gösteren bir sayıdır.Mulliken Tanımı:
 • Elektronegatiflik değeri doğrudan ölçülemediğinden bu değerin belirlenmesi için çeşitli yaklaşımlar öne sürülmüştür. Bunlardan önemlileri; 1932 yılında Pauling (Paulink) ve 1934 yılında Mulliken (Muliken)’in öne sürdüğü yaklaşımlardır

 • Elektronegatifliğin kimyada bir çok uygulaması olduğu görülür. Bunların başında;
  • Bağ enerjilerinin irdelenmesi,
  • Bağ ve molekül polarlığının öngörülmesi,
  • Elementlerin katıldığı tepkime türlerinin açıklanmasıgibi uygulama alanları gelir.
 • Pauling, elektronegatifliği farklı olan atomların yaptığı bağların daha sağlam olduğunu gözlemiştir.

  O hâlde bağın sağlamlığını etkileyen faktörlerden bir tanesi atomların bağ enerjisi; diğeri ise atomların birbirini çekme gücüdür.

 • Bir atom yüksek elektron ilgisi (elektronları kolaylıkla alma eğilimi) ve yüksek iyonlaşma enerjisine (elektronları zor verme eğilimi) sahipse, bir bileşik oluşurken elektron kazanır.
 • Hem iyonlaşma enerjisi hem de elektron ilgisi düşükse, bu atom elektron kazanma yerine elektron kaybetme eğilimi gösterir.
 • Bu bilgiler doğrultusunda elektronegatifliği iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisinin aritmetik ortalaması şeklinde düşünebiliriz ve aşağıdaki formülle gösterebiliriz.
 • Bir atomun elektronegatifliği, o atomun iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi değerlerinin ortalamasıdır.
 • Elektronegatiflik= (k. (İyonlaşma Enerjisi + Elektron İlgisi)/2             
 • Pauling F’un elektronegatifliği 4 kabul edilmiştir. Diğer elementlerin elektronegatifliği buna kıyasla tespit edilmiştir.

H

2,1

He

Li

1,0

Be

1,5

B

2,0

C

2,5

N

3,0

O

3,5

F

4,0

Ne

Na

0,9

Mg

1,2

Al

1,5

Si

1,8

P

2,1

S

2,5

CI

3,0

Ar

K

0,8

Ca

1,0

Ga

1,6

Ge

1,8

As

2,0

Se

2,4

Br

2,8

Kr

3,0

Rb

0,8

Sr

1,0

In

1,7

Sn

1,8

Sb

1,9

Te

2,1

I

2,5

Xe

2,6

Cs

0,8

Ba

0,9

Tl

1,8

Pb

1,8

Bi

1,9

Po

2,0

At

2,2

Rn

Fr

0,7

Ra

0,9

BAZI ELEMENTLERİN ELEKTRONEGATİFLİKLERİ

 

Periyodik Cetvelde Elekronegatiflik Değişimi

 • Periyodik cetvelde soldan sağa doğru ve aşağıdan yukarıya iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi arttığı için elektronegatiflik de artar.
 • Gruplarda ise yukarıdan aşağıya ve sağdan sola doğru iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi azaldığından elektronegatiflik de azalır.
 • Elektronegatiflikleri en yüksek olan elementler periyodik sistemin sağ üst köşesinde bulunan halojenler, oksijen, azot ve kükürttür. Elektronegatiflikleri en düşük elementler ise periyodik sistemin sol alt köşesinde bulunur.

PERYODİK CETVELDE;

          Soldan Sağa Elektronegatiflik Artar

Aşağıdan Yukarıya Elektronegatiflik  Artar

Elektronegatiflik  İlgisi Artar

 


 

 

                PERYODİK CETVELDE;

          Sağdan Sola  Elektronegatiflik  Azalır

Yukarıdan Aşağıya  Elektronegatiflik   Azalır

       

Elektronegatiflik  Azalır


Peryodik Özelliklerin Değişimi TIKLA 

Periyodik Sistemde Asidik ve Bazik Özelliklerin Değişimi TIKLA

Elektron İlgisi TIKLA

Elektronegatiflik TIKLA

İyonlaşma Enerjisi TIKLA

Atom yarıçapı,Atom Çapı,Atom Hacmi TIKLA

Peryodik Cetvel Çeşitleri ,Peryodik Cetvel Tarihi TIKLA

7A Grubu Halojenler ve Özellikleri TIKLA

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 + 4 =