İyonik Bağlar Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler

Metaller ile ametaller arasında elektron alışverişi ile oluşan bağlardır

Metal atomları ile ametal atomları arasında itme-çekme kuvvetleri ile yani elektrostatik çekim kuvvetleri ile ile oluşan bağlar İyonk bağlar olarak adlandırılır.

Metaller fazla olan elektronlarını elektron ihtiyacı olan ametallere vererek iyonik bağ oluştuturlar.

Örnek:

NaCl iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim

11 Na atomu ile 17Cl atomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim.

11 Na11 atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- verir ve +1 yüklü olur

11 Na11:2.8.1 11 Na10+1: 2.8

17 Cl17:2.8.7 17 Cl18-1: 2.8.8

17Cl17 atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur

Na+1 ile Cl-1 çaprazlanırsa NaCl bileşiği elde edilir

Na+1 x Cl-1→NaCl

NaCl bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu

11 Na=2.8.1 Des:1 1 Nokta 1 e alır Na+

17Cl =2.8.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır Cl


Na atomu 1 e verir +1 yüklü olur

Cl atomu 1 e alır -1 yüklü olur


Örnek:

KBr iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim

19 K atomu ile 9F atomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim.

19 Katomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- verir ve +1 yüklü olur

19 K19:2.8.8.1 19 K18+1: 2.8.8

9F9:2.7 9 F10-1: 2..8

9F9 atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur

K+1 ile F-1 çaprazlanırsa KF bileşiği elde edilir

K+1 x F-1→KF

KF bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu

19 K=2.8.8.1 Des:1 1 Nokta 1 e alır K+

9F =2.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır F


K atomu 1 e verir +1 yüklü olur

F atomu 1 e alır -1 yüklü olur

 

Örnek:

MgCl2 iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim

12 Mg atomu ile 17Cl atomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim.

19 Mg atomu soygaz düzenine geçmek için 2e- verir ve +2 yüklü olur

12 Mg 12:2.8.2 12 Mg 10+22 .8

17Cl17:2.8.7 17Cl18:1: 2.8.8

17Cl17 atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur

Mg +2 ile Cl-1 çaprazlanırsa MgCl2 bileşiği elde edilir

Mg+2 x Cl-1→ MgCl2

MgCl2 bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu

12Mg2.8.2 Des:2 2 Nokta 1 e alır Mg+2

17Cl =2.8.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır Cl


Aşağıdaki gösterim de yanlış değildir.Bazen böyle de gösterilebilir.


Mg atomu 1.e- nu verir Mg +1 olur

Mg atomu 2.e- nu verir Mg +2 olur

Cl atomları 1 e alırlar -1 yüklü olurlar

 

Örnek:

CaF2iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim

20Ca atomu ile 9Fatomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim.

20Ca atomu soygaz düzenine geçmek için 2e- verir ve +2 yüklü olur

20Ca20:2.8.8.2 20 Ca18+2 :2.8.8

9F9:2.7 9 F10-1: 2.8

9atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur

Ca +2 ile Cl-1 çaprazlanırsa CaF2 bileşiği elde edilir

Ca+2 x F-1→ CaF2

CaF2 bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu

20Ca:2.8.8.2
Des:2 2 Nokta 2 e alır Ca+2

9F9:2.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır F


Aşağıdaki gösterim de yanlış değildir.Bazen böyle de gösterilebilir.


Ca atomu 1.e- nu verir Ca+1 olur

Ca atomu 2.e- nu verir Ca+2 olur

F atomları 1 e alırlar -1 yüklü olurlar


Örnek:

AlCl3 iyonik bileşiğinde iyonik bağı inceleyelim

13 Al atomu ile 17Cl atomu arasındaki iyonik bileşiği inceleyelim.

19Al atomu soygaz düzenine geçmek için 3e- verir ve +3 yüklü olur

13 Al 13:2.8.3 13 Al 10+22 .8

17Cl17:2.8.7 17Cl18:1: 2.8.8

17Cl17atomu soygaz düzenine geçmek için 1 e- alır ve -1 yüklü olur

Al +3 ile Cl-1 çaprazlanırsa AlCl3 bileşiği elde edilir

Al+3 x Cl-1→ AlCl3

AlCl3 bileşiği Lewis Simgesi Gösterimi ve İyonik Bağ oluşumu

13Al:2.8.3 Des:3 3 Nokta 1 e alır Al+3

17Cl =2.8.7 Des:7 7 Nokta 1 e alır Cl
      


Aşağıdaki gösterim de yanlış değildir.Bazen böyle de gösterilebilir.

Al atomu 1.e- nu verir Al +1 olur

Al atomu 2.e- nu verir Al +2 olur

Al atomu 3.e- nu verir Al +3 olur

Cl atomları 1 e alırlar -1 yüklü olurlar