İçeriğe geç

BAZİK OKSİT Nedir? Bazik Oksitler Nelerdir? Metal Oksitler Bazik mi Bazik Oksitlerin Tepkimeleri

Bazik Oksit Nedir? Bazik Oksitler Nelerdir? Metal Oksitler Bazik mi Bazik Oksitlerin Tepkimeleri

Bazik Oksit Nedir?

»  Na2O, K2O, CaO, MgO, Li2O, BaO, Cu20 , Ag2O, CuO gibi metallerin oksijenle yaptıkları bileşiklere Bazik Oksit denir.(Amfoter metaller hariç)
» Bazik Oksitler; Amfoter metaller hariç diğer metallerin oksijenle yaptıkları bileşiklerdir.Yani bazik oksitler amfoter olmayan metallerin oksijenle yaptıkları bileşiklerdir.

Peki tüm Metallerin oksitleri bazik midir?

Metallerin oksitleri bazik olmayabilir; eğer metal amfoter ise oksiti bazik oksit olmaz Amfoter Oksit olur.

» Bazik Oksitlere örnek olarak;

   Na2O, K2O, CaO, MgO, Li2O, BaO, Cu20 , Ag2O, CuO

verilebilir


OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı Konu Anlatımı Soru Çözümü 10.Sınıf TYT

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

TIKLA İZLE

» Bazik Oksitlerin ile su tepkimelerinden baz oluşur. Yani bir metal oksit suda çözündüğünde bazik bir çözelti oluşur ve suda OHiyonu oluşturur.
Bu nedenle bazik oksitler susuz baz anlamına gelen baz anhidriti olarak da tanımlanabilirler.

Na2O(k) + H2O(s) → 2NaOH → 2Na+(aq) + 2OH(aq)

BaO(k) + H20(s) → Ba(OH)2 → Ba+2(aq) + 2OH(aq)

CaO(k) + H2O(s) →Ca(OH)2 → 2Ca+2(aq) + 2OH(aq)

K2O(k) + H2O(s) →2KOH → 2K+1(aq) + 2OH(aq)

MgO(k) + H2O(s) →Mg(OH)2 → 2Mg+2(aq) + 2OH(aq)

Fe203(k) + 3H20(S) → 2Fe(OH)3 → 2Fe+3(Suda+60H

» Ancak ağır metallerin oksitleri suda çözünmez.
» Bazik  Oksitler, bazların olmadığı yerde baz gibi davranırlar.


Bazik Oksitlerin Asitlerle Tepkimeleri

Bazik oksitler asitlerle tepkimeye girerler ;Asitlerle nötürleşme tepkimesi verirler, tuz ve su oluştururlar
 

K20 + H2S04(ag) →K2S04(ag)+ H2O(s)

 CaO   +     H2C03(ag)  → CaC03 (ag)+ H2O(s)

Bazik Oksit      ASİT           TUZ            SU


Bazik Oksitlerin Asidik Oksitlerle Tepkimeleri ( asit oksit bazik oksit tepkimesi )

» Bazik Oksitler Asidik oksitlerle tepkimeye girerler. asit oksit bazik oksit tepkimesinde tuz oluşur ama bu tepkimede su oluşmaz.
 CO2(g)+     MgO(k) →  MgCO3 (k)
Asidik oksit     Bazik oksit     TUZ

»  Bazik oksitler, bazların olmadığı yerde baz gibi davranırlar.
C02(g) + H20(s → H2C03 → H +(suda) +C03-2 (suda)


mgo asit mi baz mı, bao asit mi baz mı, cao asit mi baz mı, cuo asit mi baz mı asidik oksit mi bazik oksit mi?

   Na2O, K2O, CaO, MgO, Li2O, BaO, Cu20 , Ag2O, CuO oksitleri amfoter değil bazik karekterlidir bazik oksiittir.


PERYODİK TABLODA;
» Periyodik tabloda sağdan sola ve yukarıdan aşağıya gidildikçe metal oksitlerinin bazlık kuvvetleri artar.
»  Bazlık kuvveti NaOH > Mg(OH)2 
» Asitlik kuvveti NaOH < Mg(OH)2 
» Asitlik kuvveti LİOH > NaOH > KOH
»  Bazlık kuvveti LİOH < NaOH < KOH

 Suda çözünme Suya verdiği iyon
Asidik oksitÇözünürH+
Bazik oksitÇözünürOH-
Nötr oksitçözünmez——-
Anfoter oksitçözünmez——–

OKSİTLER VE TÜRLERİ
» Oksijenin -2 yüklü ikili bileşiklerine Oksit denir.
» HN03, H2S04 gibi ikili olmayan bileşiklerine oksit denmez)
» H2O2,Na2O2 gibi Osijenin -1 yüklü ikili bileşiklerine PEROKSİT denir,Oksit denmez.
» NaO2,KaO2 gibi Osijenin -1/2 yüklü ikili bileşiklerine SÜPEROKSİT denir,Oksit denmez.
 Genel olarak Oksit türleri şunlardır;

1. ASİDİK OKSİTLER Tıkla

2. BAZİK OKSİTLER Tıkla

3. NÖTR OKSİTLER Tıkla

4. AMFOTER OKSİTLER Tıkla


NOT:Aşağıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.


10.SINIF ASİTLER BAZLAR TUZLAR PDF VE VİDEO ÇÖZÜMLERİ 

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

ASİTLER BAZLAR TUZLAR1 Asitler ve Bazların Genel Özellikleri 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı

 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -3 OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı

 


ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

 


ASİT 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR –5 Asit Baz Kullanımı Asit Yağmurları

  

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ

ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş