İçeriğe geç

Asit ve Bazlarda pH Kavramı ve pOH Kavramı

Asit ve Bazlarda pH Kavramı ve pOH Kavramı

pH Kavramı

»» Herhangi bir çözeltinin asidik, bazik veya nötral olup olmadığını anlamak için derişimlerin sayıca değerlerinin logaritmik ifadelerini kullanmak daha pratiktir. Bu nedenle logaritmik bir ölçek geliştirilmiştir

»» pH, Hidrojen iyonu derişiminin (mol/litre cinsinden) eksi logaritmasıdır. [H+]’nin eksi logaritması,

»» Derişim birim hacimdeki mol sayısıdır.;Derişim ,birim hacimdeki madde miktarı olarak düşünülebilir.

                        pH = -log[H+]

                   pOH = -log[OH]


pOH < 7 ise Asidik Çözelti
[H+] > [OH-] [H+] >10-7 M


pOH > 7 ise Bazik Çözelti
[H+] < [OH-] [H+] <10-7 M


pH =pOH=7 Nötr Çözelti
[H+] = [OH-] = 10-7 M
250 C de pH + pOH = 14 dür
         Ksu= 10-14 dür
Ama farklı sıcaklıklarda pH + pOH = 14 olmayabilir,13 de olabilir 15 de değişebilir.
                    pH + pOH = 14               250 C de
pH      ……0…………7 …………14
Asitlik Artar   ←   Nötür   →   Bazlık Artar
pOH    …0……….7 ……………14
Bazlık Artar    ←  Nötür →    Asitlik Artar
Bir çok pH ölçeri 1 ile 14 arasında değer göstermekle birlikte, gerçekte pH değerleri 1’den az ve 14’den büyük olabilir.
Örneğin;
pH =2 ise
pH + pOH = 14 olduğuna göre
2 + pOH = 14
pOH = 12 olacaktır.
SORU:

Aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerinin asidik mi bazik mi nötr mü olduğunu belirtiniz,kendi aralarında sıralayınız
Hepsinin pH ları üzerinden hesap yapılabilir. pOH cinsinden verilenler Ph cinsinden hesaplanabilir.
Nötr olanlar ; b , g
Asidik olanlar ; a , h , d
Bazik olanlar ; c , f ,  e

  Asidik /
Bazik /
Nötür
H+
OH-
pH=3pOH=11Asidik[ H+] > [ OH]
pOH=2pH=12Bazik[ H+] < [ OH]
pH=7pOH=7Nötr[ H+] =[ OH]
pH=8pOH=6Bazik[ H+] < [ OH]
pOH=9pH=5Asidik[ H+] > [ OH]

NOT:Aşağıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.


10.SINIF ASİTLER BAZLAR TUZLAR PDF VE VİDEO ÇÖZÜMLERİ 

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

ASİTLER BAZLAR TUZLAR1 Asitler ve Bazların Genel Özellikleri 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı

 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -3 OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı

 


ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

 


ASİT 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR –5 Asit Baz Kullanımı Asit Yağmurları

 


 


 

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ

ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş