İçeriğe geç

İyon Dipol Etkileşimleri İyon İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri iyon dipol  Örnekleri

İyon Dipol Etkileşimleri İyon İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri iyon dipol  Örnekleri

İyon Dipol Etkileşimleri

İyonik bileşikler veya iyonlar ile polar moleküller arasında gerçekleşen etkileşimdler İyon Dipol Etkileşimleridir.

İYON  denilince zayıf etkileşimler konusunda  2 karşıllığı vardır;

   1 İyonik Bileşik (NaCl, KCl)

    2 İyon (Na+1, Mg+2 Cl-1 )gibi 

  • NaCl, KCl gibi iyonik katıların su gibi polar çözücülerde çözünmesini sağlayan etkileşim iyon dipol etkileşimleridir
  • İyon dipol çekim kuvveti iyon ile polar molekülün kısmi yükü arasındaki elektrostatik çekim kuvvetinden kaynaklanır

İyon dipol etkileşiminde;

Dipolün pozitif ucu( δ+ )ile iyonik bileşiğin anyon(-) kısmı

Dipolün negatif ucu( δ) iyonik bileşiğin katyon(+) arasında

çekim kuvveti oluşur

  • İyonlar polarda (Dipol) çözünür.
  • İyon apolarda (indüklenmiş Dipol) çözünmez.

Örnek:

NaCl iyonik bileşiğinin dipol olan suda (H2O) çözünmesi İyon Dipol etkileşimine örnektir.

  • NaCl iyonik bileşiktir + ve – iyonlardan oluşur

+    –

Na+  Cl

H+ O-2

δ+     δ

NaCl

İyonik

+

Na+ 

Cl

H2O

Kovalent

H+

O-2

δ

 δ

H2O molekülü polar bir moleküldür ,dipoldür.

δ+ kısmı yani elektro negatifliği az olan kısmı H+

δkısmı yani elektro negatifliği çok olan kısmı    O-2


Dipolün pozitif ucu( δ+ ) H+ iyonik bileşiğin anyon(-)  Cl-kısmını 

Dipolün negatif ucu( δ) O-2 iyonik bileşiğin katyon(+) Na+ kısmını

kendine yaklaştırarak çekim oluşturur ve çözünmesini sağlar.


Örnek

İyonik B. Polar

NaCl – H2O

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

  Örnek

İyonik B. Polar

CaC2 – HCl

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

Örnek

İyonik B. Polar

Mg+2 – H2S

İyon – Dipol Etkileşimi  + London K.

»» İyonlar polarda (Dipol) çözünür.

NaCl, polar olan H2O da çözünür

»» İyon apolarda (indüklenmiş Dipol) çözünmez.

NaCl, apolar olan CCl4 de çözünmez


9.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA


ZAYIF ETKİLEŞİMLER  Dipol Dipol Van Der Waals London Etkileşimleri Hidrojen Bağları VİDEO İZLE Youtube Kimya Denizi  

İYON – İNDÜKLENMİŞ DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

»» İyonik bileşikler veya iyonlar ile apolar moleküller arasında gerçekleşen etkileşimdir,

»» İyonik bir maddenin polar olmayan apolar bir çözücüde çözünmesi olayı daha doğrusu çözünememesi
iyon-indüklenmiş dipol etkileşimidir.

»» CCl4 gibi apolar olan maddelerdeyalnızca indüklenmiş dipoller oluşurve iyon-indüklenmiş
dipol etkileşimleri oldukça zayıf olduğundan bu sıvılarda polar moleküllerin çözünürlüğü yok denecek kadar azdır.

»» Apolar maddeler iyonlarda çözünmez,genellikle apolar çözücülerde çözünür.

Örnek

İyonik B. Polar

NaCl – BH3

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.

Örnek:

İyonik B. Polar

MgCl2 – CCl4

İyon – İndüklenmiş Dipol Etkileşimi  + London K.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş