İçeriğe geç

Nötralleşme Tepkimeleri Ve Tuz Oluşumu

Nötralleşme Tepkimeleri ve Tuz Oluşumu

» Asit ve bazlar tepkimeye girerek ve tuz ile su oluşturmasına nötralleşme veya nötürleşme denir.

» Özellikle iyonik bileşiklerin birçoğu kristal yapılı tuzlardır. MgCI2, K2CO3, CaSO4, … bunlara örnek verilebilir.

»Nötrleşme tepkimelerinde asidin H+ iyonu ile bazın OH iyonu H2O(su) oluştururken, asidin negatif (-) yüklü iyonu ile bazın pozitif (+) yüklü iyonu da iyonik bağla birleşerek tuzu oluşturur.


ASİT + BAZ
TUZ + SU

HCl + NaOH→ NaCI + H2O

H+ + Cl+Na++ 0H

H+ + 0H + Na+ + Cl

H2O               NaCI

ASİT-2 ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı Konu Anlatımı Soru 10.Sınıf TYT

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

TIKLA İZLE


Tuz Oluşumu Tuzlar Örnekler

ASİT + BAZ → TUZ + SU

HCl+ KOH → KCl + H2O

2HCl+ Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O

2HCl+ Mg(OH)2 → MgCl+ 2H2O

2HCl+ Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O

HNO3+ KOH → KNO3 + H2O

HNO3+ NaOH → NaNO3 + H2O

H2SO4+ 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4+ 2KOH → K2SO4 + 2H2O

3H2SO4+ 2Al(OH)3 → Al2(SO4)3+ 6H2O

H2SO4+ Zn(OH)2 → ZnSO4 + 2H2O

H2SO4+ Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O

H2CO3+ Mg(OH)2 → MgCO3 + 2H2O

H2CO3+ 2NaOH → Na2CO3 + 2H2O

2H3PO4+ 3Mg(OH)2 → Mg3(PO4)2+ 6H2O

H3PO4+ 3NaOH→ Na3PO+ 3H2O

H3(PO4)+ Al(OH)3 → Al(PO4) + 3H2O

H2SO4+ Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

Tuz Çeşitleri

Tuzlar, asit ve bazların nötürleşmeleri sonucu oluşan maddelerdir.Metallerin ya da NH+ iyonunun asit kökleriyle yaptığı bileşiklerdir.nötrleşme olayında kuvvetli olanın etkisi görülür.

» İkisi de kuvvetli ise oluşan tuz NÖTR TUZ dur

» Birisi kuvvetli diğeri zayıf ise tuz kuvvetli olanın özelliğini gösterir.

» Kuvvetli olan asit ise ASİDİK TUZ,

» Kuvvetli olan baz ise BAZİK TUZ oluşur

             GirenlerÜrünler
ASİTBAZTUZSU
Kuvvetli AsitKuvvetli BazNötr TuzSu
Kuvvetli AsitZayıf BazAsidik TuzSu
Zayıf AsitKuvvetli BazBazik TuzSu
 

Kuvvetli Asit + Kuvvetli Baz → Nötr Tuz + Su

Kuvvetli Asit + Zayıf Baz → Asidik Tuz + Su

Zayıf Asit + Kuvvetli Baz →Bazik Tuz + Su


Zayıf Asit + Zayıf Baz → Zayıf asit va Zayıf bazların tepkimelerinde asit va baz sabitlik değerlerine bakılır

» Kb ˃Ka ise Bazik tuz oluşur

» Ka ˃Kb ise Asidik tuz oluşur

Ca(OH)2 +H2CO3 → CaCO3 (k) + H2O

Bazik Tuz

Kb ˃Ka olduğundan bazik tuzdur

Her asit ile baz tepkimesinden su oluşmaz. Bu tür bazlara Anhidro Bazlar denir. NH3 gibi NH3 yapısında OH taşımadığı halde bazik özellik gösterir. Susuz baz olarak bilinen NH3 ‘ün asitlerle tepkimesinden yalnız tuz oluşur.

NH3(g) + HBr(g) → NH4Br(k)

NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(k)80


NOT:Aşağıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.


PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

ASİTLER BAZLAR TUZLAR1 Asitler ve Bazların Genel Özellikleri 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı

 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -3 OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı

 


ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

 


ASİT 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR –5 Asit Baz Kullanımı Asit Yağmurları

 


 


 

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ

ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş