2A Grubu Toprak Alkali Metaller Özellikleri

2A Grubu Toprak Alkali Metaller

Peryodik cetvelin 2.dikey sütununda bulunan elementlere 2 A grubu elementleri denir..

2A Grubu, Toprak Alkali Metaller Grubu olrak da adlandırılır

2A Grubu Toprak Alkali Metaller Adları Sembolleri Atom Numaraları

4Be Berilyum,

12Mg Magnezyum,

20Ca Kalsiyum,

38Sr Stransiyum,

56Ba Baryum,

 88Ra Radyum elementleridir

2-AYoğunluk Erime Noktası (0C)

Kaynama

Noktası

(0C)

İyon

Yarıçap (0A)

4Be:….21,82 1284 2470 0,34
12Mg:..21,74651 1110 0,78
20Ca:..21,6 851 1440 1,06
38Sr :..2

2,6

kimyadenizi.com

770 1380 1,27 
56Ba:..23,6 704 1630 1,43
88Ra:..2
5,0 600 1540


2A Grubu Toprak Alkali Metaller Genel Özellikleri:

 • Toprak alkali metaller olarak da adlandırılır.
 • 2A grubu elementleri; Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra şeklindedir.
 • Toprak alkali metallerin değerlik katmanındaki elektron dizilimi ns2 ile sonlanır
 • Elektron dizilişleri 2 ile biter.
 • Son katmandaki iki elektronu vererek +2 yüklü iyonlar oluştururlar.
 • Bileşiklerinde yalnız + 2 değerlik alırlar.Sabit değerlikli metaldirler
 • Toprak alkali metaller bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır.
 • Tüm alkali metalleri, su reaksiyona girip, hidrojen gazı H2 verirler. Alkali metallerin su ile etkileşimi oldukça şiddetlidir,patlamalıdır.
 • Suya karşı ilgileri birbirinden farklıdır. Oksijene karşı ilgileri Be’dan Ba’a doğru artar. Mg, Ca, Sr, Ba sulu asit çözeltileri ile tepkimeye girdiklerinde H2 gazı açığa çıkartır.
 • İlk kesildiklerinde yüzeyleri gümüş parlaklığındadır. Hızlı oksitlendiklerinden zamanla metalik renklerini kaybederler.
 • Berilyum yerkabuğunda çok nadir bulunur.
 • Berilyum özellikle bilgisayar parçaları ve uzay teknolojisinde kullanılır.
 • Özellikle Magnezyum alaşımların yapısında kullanılır.
 • Kalsiyum dünyada en bol bulunan 5. Elementtir.
 • Yoğunlukları ve erime noktaları 1 A grubu elementlerine göre yüksek, diğer metallere göre genelde düşüktür.
 • İyonlaşma enerjileri yukarıdan aşağıya doğru azalır; metalik özellikleri artar. 2A grubu elementleri tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar. Genellikle bileşiklerinde elde edilirler.
 • Alkali metallerden daha az aktiftir.
 • Ca, Sr, Ba elementleri Be’ göre çok aktiftirler.
 • Ca, Sr, Ba tuzları alev denemesinde iyi sonuç verirler. Ca tuzları portakal sarısı, Sr tuzlarının kırmızı, Ba tuzları alev rengi ise sarı, yeşildir. Toprak alkali metallerin erime ve kaynama noktaları yüksek olup, grupta aşağıya doğru inildikçe erime ve kaynama noktaları genellikle azalır.
 • Elektrik akımını ve ısıyı iletirler.
 • Dış orbitaldeki 2 elektrondan dolayı kısmen de olsa kararlı maddelerdir. Bu sebeple iyonlaşma enerjileri 3A grubu elementlerinden daha yüksektir.
 • Atom yarıçapları alkali metallerden daha küçük, iyonlaşma enerjileri daha yüksektir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 − 5 =