İçeriğe geç

Amfoter Metaller Amfoter Oksitler Amfoter Maddeler Nedir Nelerdir? Özellikleri asitler ve bazlarla tepkime verir mi?

Amfoter Metaller Nedir? Amfoter Metal Nedir Özellikleri

 Amfoter Metaller Zn,Cr, Al,Sn,Pb,Be gibi oksitleri  ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri bir arada taşıyan metaller olarak tanımlanır.Yani Amfoter metaller oksitleri ve hidroksitleri  asitler karşısında baz bazlar karşısında asidik özellik gösteren metallerdir.

 Berilyum Çinko Krom Alüminyum Kalay Kurşun Berilyum Galyum Amfoter mi ?

        En çok bilinen amfoter metallere örnekler;

  • Zn Çinko,
  • Cr  Krom,    
  • Al Alüminyum,
  • Sn Kalay ,       
  • Pb Kurşun  
  • Be Berilyum
  • Ga Galyum

En çok bilinen amfoter metallerdir.


OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı Konu Anlatımı Soru Çözümü 10.Sınıf TYT

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

 

Yukardaki pdf nin videolu anlatımı için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız 

TIKLA İZLE


Amfoter Oksit Amfoter Oksitler Nelerdir Özellikleri tepkimeleri 

» Amfoter Oksitler  Zn, Al, Pb, Cr, Sn gibi amfoter metallerin oksitleridir
ZnO, Al203, SnO, PbO2,Cr2O3 gibi
» Amfoter Oksitler; Hem asit hem de bazlarla ayrı ayrı reaksiyona girebilen oksitlerdir
» Amfoter Oksitler ; Asitlere karşı baz, bazlara karşı asit olarak özellik gösterirler
» Amfoter Oksitler Suda çözünmezler
» Amfoter Oksitler hem asit hem de bazlarla nötürleşme tepkimesi verirler.

» Amfoter Oksitler Asitlere karşısında baz, bazlar karşısında asit gibi davranırlar.

         ZnO(k)   + 2HCI(suda)→ZnCI2(suda) + H20(s)

  Bazik Oksit       Asit

**** Burada karşısında asit var baz gibi davranıyor


     ZnO(k)    + 2NaOH(suda)→Na2Zn02(suda)+ H20(s)

Asidik Oksit       Baz
*****Burada karşısında baz var asit gibi davranıyor


Amfoter oksitler örnekler 

Amfoter oksitlere örnekler olarak
ZnO, Al203 ,ZnO ,TiO2 ,V2O5, BeO , Al2O3 , Ga2O3, SnO2 , As2O3,Sb2O3

verilebilir

 Suda çözünme Suya verdiği iyon
Asidik oksitÇözünürH+
Bazik oksitÇözünürOH-
Nötr oksitçözünmez——-
Anfoter oksitçözünmez——–

Amfoter Metallerin Bazlarla  Tepkimeleri Amfoter Metaller Zayıf Asitlerle Bazlarla Tepkimeye Girer mi

» Bazlar genelde metallere etki etmez
» Ancak Kuvvetli Bazların Derişik Çözeltileri,

» Anfoter Metallerle H2 çıkararak tepkime verirler.
» Metaller Zayıf Bazlarla Tepkimeye Girmezler.

Anfoter Metaller : Zn, Al, Pb, Cr, Sn
Anfoter Metal + Kuvvetli Baz → Tuz + H2 .

Al(k) + 3KOH(suda) → K3AI03(aq) + H2(g)

Zn(k) + 2NaOH(aq )→ Na2ZnO2(aq) + H2(g)
Anfoter M. K.Baz        TUZ (çit katyonlu)
» Bazların bu tepkimeleri aktif metallerle asitlerin tepkimeleri ile karıştırılmamalıdır.
» Aktif metallerin asitler ile tepkimelerinden de tuz ve su oluşur.ama anfoter metal+ baz tekimelerinde çift katyonlu tuz oluşur.


Amfoter Maddeler Ne demek Amfoterler Nelerdir?

İngilizce karşılığı  amphoteric olan bu kelime İngilizcede   ”her iki cinsten”; ”her iki yönden etkili” anlamında kullanılır.
Kimyada ise oksitleri  ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri bir arada taşıyan element veya bileşikler Amfoter Maddeler,Amfoter Bileşikler veya Amfoter Elementler  olarak tanımlanır.
Amfoter maddeler karşısındaki asit ise baz gibi, karşısındaki baz ise asit  gibi davranır.
Hem asit hem de baz özelliğine sahiptirler
Amino asitler amfoter özellik gösterir.
Amino asit ( NH2·R·COOH) lerde
NH2– Amino grubundan dolayı Baz gibi,
-COOH karboksil grubundan dolayı Asit gibi davranır.
Su (H2O) Amfoter özellik gösterir.
Bazen asitler karşısında bazik özellik , bazlar karşısında asidik özellik gösterir.

OKSİTLER VE TÜRLERİ

» Oksijenin -2 yüklü ikili bileşiklerine Oksit denir.
» HN03, H2S04 gibi ikili olmayan bileşiklerine oksit denmez)
» H2O2,Na2O2 gibi Osijenin -1 yüklü ikili bileşiklerine PEROKSİT denir,Oksit denmez.
» NaO2,KaO2 gibi Osijenin -1/2 yüklü ikili bileşiklerine SÜPEROKSİT denir,Oksit denmez.
 Genel olarak Oksit türleri şunlardır;

1. ASİDİK OKSİTLER Tıkla

2. BAZİK OKSİTLER Tıkla

3. NÖTR OKSİTLER Tıkla

4. AMFOTER OKSİTLER Tıkla


NOT:Aşağıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.


10.SINIF ASİTLER BAZLAR TUZLAR PDF VE VİDEO ÇÖZÜMLERİ 

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

ASİTLER BAZLAR TUZLAR1 Asitler ve Bazların Genel Özellikleri 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı

 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -3 OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı

 


ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

 


ASİT 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR –5 Asit Baz Kullanımı Asit Yağmurları

 


 


 

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ

ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

 

 

Al, Al2O3, amfoter, amfoter baz tepkimesi, amfoter bileşikler, amfoter elementler, amfoter maddeler, amfoter metal, amfoter metal baz tepkimesi, amfoter metal nedir, amfoter metal özellikleri, amfoter metal tepkimeleri, amfoter metal ve baz tepkimesi, Amfoter metaller, amfoter metaller bazlarla tepkime verir mi, amfoter metaller bazlarla tepkimesi, amfoter metaller kimlerle tepkime verir, amfoter metaller nedir, amfoter metaller nelerdir, amfoter metaller nelerle tepkime verir, amfoter metaller neyle tepkime verir, amfoter metaller özellikleri, amfoter metaller zayıf asitlerle tepkimeye girer mi, amfoter metaller zayıf bazlarla tepkimeye girer mi, Amfoter metallerin bazlarla tepkimeleri, amfoter metallerin bazlarla tepkimesi, amfoter metallerin özellikleri, amfoter metallerin tepkimeleri, amfoter oksidler, amfoter oksit, Amfoter Oksitler, amfoter oksitler suda çözünür mü, amfoter oksitlerin suda çözünmesi, amfoterler, amfoterlerin bazlarla tepkimesi, bazlar amfoter metallerle tepkimeye girer mi, bazların amfoter metallerle tepkimesi, cu amfoter mi, kuvvetli bazların amfoter metallerle tepkimesi, mg amfoter mi, Pb, PbO, Zn, ZnO

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş