İçeriğe geç

Kuvvetli Asitler Kuvvetli Bazlar Zayıf Asitler Zayıf Bazlar Nelerdir? Ne Demektir? Tanımları Örnekleri

Kuvvetli Asitler Kuvvetli Bazlar  Ne demektir? Örnekler Zayıf Asit Zayıf Baz Tanımları Örnekleri Hangi asitler Kuvvetlidir, hangileri zayıf bazdır ?

» Suda % 100 e yakın iyonlaşabilen asit ve bazlar Kuvvetli Asitler- Kuvvetli Bazlar olarak adlandırılır.

»Bir anlamda suda tamamen ya da tama yakın iyonlaşabilen asitler ve bazlar KUVVETLİ ASİTLER veya KUVVETLİ  BAZLAR dır

» Suda az iyonlaşan asit ve bazlar Zayıf Asitler- Zayıf Bazlar olarak adlandırılır

 » En çok bilinen Kuvvetli Asitler adları formülleri ;

HCI  Hidoklorik Asit,

HNONitrik Asit,

H2SO4 Sülfirik Asit,

HCIO4Perklorik Asit, tir

Diğer kuvvetli asitleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz

» En çok bilinen Zayıf Asitler ise

H2CO3Karbonik Asit ,

HF Hidroflorik Asit,

HCN  Hidro Siyanik Asit ,

CH3COOH Asetik Asit dir

Diğer kuvvetli bazları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz

» Kuvvetli asitler ve bazların %100 iyonlaştığı varsayılır, bu yüzden asit ve bazın molar derişimi H+ ve OH- molar derişimi olarak alınır

» Suda çözününce iyonlaşma yüzdesi kuvvetliliğini belirler

» Kuvvetli Asit- Bazların sulu çözeltileri elektriği zayıf olanlara göre daha iyi iletirler


PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

 


Zayıf asit ve Zayıf bazlar

Zayıf asit ve bazların iyonlaşma denklemleri denge yani çift yönlü ok işareti ile gösterilirler.

HCl → H+ Cl-1         Kuvvetli Asit

KOH → K + OH–           Kuvvetli Baz

Kuvvetli asit ve bazların iyonlaşma denklemleri denge yani tek yönlü  ok işareti ile gösterilirler.


kuvvetli bazlar nelerdir, kuvvetli bazlar ve isimleri,

EN ÇOK BİLİNEN KUVVETLİ BAZLAR

 NaOH ..Sodyum Hidroksit …SUD KOSTİK

KOH   ..Potasyum Hidroksit  POTAS KOSTİK

..Genelde 1-A ve 2-A grubunun hidroksitleri kuvvetli bazlar olarak varsayılır

 LiOH..Lityum Hidroksit

RbOH     ..Rubidyum Hidroksit

Ca(OH)2 ..  Kalsiyum Hidroksit

Mg(OH)2 ..  Magnezyum Hidroksit 

EN ÇOK BİLİNEN ZAYIF BAZLAR

Zayıf bazlardan en çok bilineni  NH3 Amonyaktır. Formülünde OH bulundurmayan bir bazdır.

…Genelde B grubu metallerinin hidroksitleri zayıf baz özelliği gösterir.

 NHAmonyak

AgOH ..   Gümüş Hidroksit

Hg(OH)2...Civa (II) Hidroksit

Fe(OH)2 .. Demir (II) Hidroksit

Fe(OH)3 .. Demir (III) Hidroksit

Cd(OH)2   Kadmiyum Hidroksit

Cu(OH)2   Bakır (II) Hidroksit

BAZI  KUVVETLİ  ASİTLER Adları Formülleri Kullanım Alanları

 Asit formülüAsit Adı 

 

Yaygın adları Kullanım      Alanları

HCIHidroklorik AsitTuz Ruhu.. Temizlik İşlerinde
HNO3Nitrik AsitKezzap.. Temizlik İşlerinde
H2SO4Sülfürik AsitZaç Yağı  Boya Sanayi Ve Patlayıcılar
                                kimyadenizi.com
 
HIHidroiyodik asit 
HBrHidrobromik asit 
HCIO4Perklorik asit 
   
   

BAZI  ZAYIF ASİTLER Adları Formülleri Kullanım Alanları

Formülü Asit Adı Kullanım Alanları
H3PO4     Fosforik AsitKolalı İçecekler
H2CO3     Karbonik AsitGazoz Kolada
HF       Hidroflorik asitCama etki eder
HCN       Hidrosiyanik Asit 
HN02Nitröz asit 
H2S03Sülfüröz asit 
HCI02Kloroz asit 
HCIOHipokloröz asit 
HBrOHipobromöz asit 
HIOHipoiyodöz asit 
                             kimyadenizi.com
 

BAZI ORGANİK ZAYIF ASİTLER Adları Formülleri Kullanım Alanları

 Asit Formülü Asit Adı Kullanım Alanı
HCOOHFormik AsitKarınca Asidi
CH3COOHAsetik AsitSirke Asidi,Sirke Ruhu
C6H5COOHBenzoik AsitKoruyucu olarak
C5H7COOHSorbik AsitBesin Koruyucus
C4H6O6Tartarik AsitÜzüm
C6H4(OH)CO2HSalisilik AsitAspirinin Yapısında
C3H6O3Laktik AsitYoğurtta Bulunur.
C6H8O6Askorbik AsitNarenciyede ., İlaç Malzemesi
C4H4O4Malik AsitElma Asidi. Asitlik Düzenleme
C6H8O7Sitrik AsitLimon Tuzunda
C19H19N7O6Folik AsitEksikliğinde Kansızlık Görülür.
C3H7COOHBütirik AsitTereyağı
C6H5OHFenol 
CH2CICOOHKloro asetik asit 
C17H33COOHOleik AsitZeytinyağı
 

Halojen Asitler ve Halojen Asitlerin Kuvvetlerinin Karşılaştırılması (HF, HCI, HBr, HI)

Halojenlerin hidrojenli bileşiklerine Halojen Asitler denir.

Halojen Asitler;

HF    Hidroflorik Asit,

HCl   Hidroklorik Asit,

HBr   Hidrobromik Asit   ve

HI      Hidroiyodik Asit  dir

HCI, HBr ve HI suda %100 oranında ayrıştığı için kuvvetli, HF ise yaklaşık ola­rak %20 oranında ayrıştığı için zayıf asittir.

Elektronegatiflik farkı fazla olan  asit daha sağlamdır,bağ sağlamsa o bileşik zayıf asittir.

Bağların sağlamlığına göre

HF> HCI> HBr > HI

Asitlik kuvvetine göre

HI > HBr > HCI > HF

..Eğer bir bileşik­te proton kolay kopuyorsa o bileşik kuvvetli bir asittir.

Bileşikte pro­ton ile ametal atomu arasındaki bağ sağlamsa o bileşik zayıf asittir.


Oksi Asitler ve Oksi Asitlerin Kuvvetlerinin Karşılaştırılması 

Aynı  oksijene bağlanmış en az bir hidrojen atomu ve bir de farklı bir element  içeren asitler Oksi Asitler olarak adlandırılır

Oksijen dışındaki bir ametal atomuna oksijenin, oksijene de hidrojenin bağlı olduğu asitlerdir  (H-O-X )

  • X atomuna bağlanmış elektronegatifliği yüksek atom sayısı arttıkça ya da O merkez atomun değerliği  büyüdükçe O-H bağındaki elektronlar O atomu tarafından daha fazla çekilir. O-H bağındaki elektron yoğunluğu H atomundan uzaklaştığı için H atomu daha kolay verilebilir. Bu da asidi kuvvetlendirmiş olur.

» Aynı ametalin oksi asitlerinde oksijen atomu sayısı arttıkça merkez atomunun yükseltgenme basamağı artar.Yani O sayısı arttıkça asitlik  kuvveti artar

Örnek

Hipokloröz Asit  < Kloroz Asit  < Klorik Asit < Perklorik Asit

                    HCIO   <    HCIO2     <    HCIO3   <  HCIO4

+1;              +3               +5              +7

Örnek:  

H2S03 < H2S04

Örnek: 

HN02 <HNO3

 Oksi asitlerin (H-O-X ) kuvveti X elementinin elektronegatifliğine bağlıdır. (HCIO, HBrO, HIO gibi farklı ha­lojenlerin aynı yükseltgenme basamağında olduğu seridir).

Oksiasitlerde merkez atomun elektronegatifliği ne kadar yüksek olursa H—O ba­ğındaki elektronlar H atomundan o kadar fazla uzaklaşır. Bu durumda protonun ayrış­ması kolaylaşır.

Elektronegatiflik

F > Cl > Br > I

Asitlik Kuvveti

HCIO > HBrO > HIO


NOT:Aşağıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.


PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

TIKLA İZLE

 Suda çözünme Suya verdiği iyon
Asidik oksitÇözünürH+
Bazik oksitÇözünür OH-
Nötr oksitçözünmez——-
Anfoter oksitçözünmez——

OKSİTLER VE TÜRLERİ

» Oksijenin -2 yüklü ikili bileşiklerine Oksit denir.

» HN03, H2S04 gibi ikili olmayan bileşiklerine oksit denmez)

» H2O2,Na2O2 gibi Osijenin -1 yüklü ikili bileşiklerine PEROKSİT denir,Oksit denmez.

» NaO2,KaO2 gibi Osijenin -1/2 yüklü ikili bileşiklerine SÜPEROKSİT denir,Oksit denmez.

 Genel olarak Oksit türleri şunlardır;

1. ASİDİK OKSİTLER Tıkla

2. BAZİK OKSİTLER Tıkla

3. NÖTR OKSİTLER Tıkla

4. AMFOTER OKSİTLER Tıkla


10.SINIF ASİTLER BAZLAR TUZLAR PDF VE VİDEO ÇÖZÜMLERİ 

PDF LİNKİ;

ASİTLER BAZLAR TUZLAR  PDF İndirmek İçin TIKLA (Video Çözümlü)

NOT:Yukarıdaki pdf dosyalarında bulunan konu anlatımı ve soruların videolu anlatımını aşağıda verilen youtube linklerinde bulabilirsiniz.

ASİTLER BAZLAR TUZLAR1 Asitler ve Bazların Genel Özellikleri 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -2 Nötralleşme Tepkimeleri Tuzlar Ph Kavramı

 


ASİTLER BAZLAR TUZLAR -3 OKSİTLER Türleri Asitliği Bazlığı

 


ASİTLER BAZLAR ve TUZLAR 4 Asitler ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

 


ASİT 5 ASİTLER BAZLAR TUZLAR –5 Asit Baz Kullanımı Asit Yağmurları

 


 


 

10.SINIF KİMYA KAZANIM TESTLERİ

ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLA

 

“Kuvvetli Asitler Kuvvetli Bazlar Zayıf Asitler Zayıf Bazlar Nelerdir? Ne Demektir? Tanımları Örnekleri” hakkında 1 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş