Nötr Tuzlar

Nötr Tuzlar Örnekler

» Nötr Tuzlar  kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tepkimesi sonucu oluşan tuzlardır.

 

» NaCI, Na2SO4 ,K2SO4 ,KNO3 tuzları nötr tuzlardır

 

» Nötr tuzlar, kuvvetli asit ve bazdan oluşurlar.

 

» Suda çözündüğünde nötr özellik gösteren tuzlardır.

Kuvvetli Asit  + Kuvvetli Baz →→ Nötr Tuz + Su

 

NaOH(aq) + HCI(aq)  NaCI(aq) + H20(aq)

                                       Nötr tuz

 

2 NaOH(aq) + H2SO4(aq) →Na2SO4((aq)+ H20(aq)

                                          Nötr tuz

 

2KOH(aq) + HNO3aq) → KNO3 ((aq)+ H20(aq)    

                                      Nötr tuz


 

Asidik Tuzlar

»Asidik tuzlar, kuvvetli asit ile zayıf bazların tepkimesi ile oluşan tuzlardır.

» NH4Cl, AlCl3, CuSO4, NH4NO3 Asidik tuzlardır.

» Suda çözündüğünde asit özelliği gösteren tuzlardır.

Kuvvetli ASİT + Zayıf Baz → Asidik Tuz + Su

          HN03 +     NH3 →   NH4NO3(aq)

                                         Asidik Tuz

 

                      HCl + NH3NH4Cl(k)

                                         Asidik Tuz

H2SO4(aq) + Ca(OH)2CaSO4 + H20(8)

                                         Asidik Tuz

 

 


 

Bazik Tuzlar  

»Bazik tuzlar, kuvvetli baz ile zayıf asitlerin tepkimesi sonucu oluşan tuzlardır.

»CH3COONa, Na2CO3, Na2CO3, NaCN, NaNO2, NaF Bazik tuzlardır 

»Suda çözündüğünde baz özelliği gösteren tuzlardır.

 


KUVVETL BAZ  + Zayıf Asit→ Bazik Tuz + Su

 

2KOH + CH3COOH → CH3COOK + H20
                    Bazik Tuz


NaOH + CH3COOH → CH3COONa(k) + H2O
                   Bazik Tuz

NaOH +  H2CO3 Na2CO3 (k) + H2O
                  Bazik Tuz

NaOH  + KHCO3NaHCO3 (k) + H2O
                  Bazik Tuz

 

 

Etiket(ler): , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 2 =