Nötr Tuzlar Örnekler Konu Anlatımı

» Nötr Tuzlar  kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tepkimesi sonucu oluşan tuzlardır.

» NaCI, Na2SO4 ,K2SO4 ,KNO3 tuzları nötr tuzlardır

» Nötr tuzlar, kuvvetli asit ve bazdan oluşurlar.

» Suda çözündüğünde nötr özellik gösteren tuzlardır.


Kuvvetli Asit  + Kuvvetli Baz → Nötr Tuz + Su


 

NaOH(aq) + HCI(aq)  NaCI(aq) + H20(aq)

                                       Nötr tuz

 


 

2 NaOH(aq) + H2SO4(aq) →Na2SO4((aq)+ H20(aq)

                                          Nötr tuz

 


 

2KOH(aq) + HNO3aq) → KNO3 ((aq)+ H20(aq)    

                                      Nötr tuz